organsk a sto arsk a proizvodnj a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORGANSK A STOČARSK A PROIZVODNJ A PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORGANSK A STOČARSK A PROIZVODNJ A

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

ORGANSK A STOČARSK A PROIZVODNJ A - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

ORGANSK A STOČARSK A PROIZVODNJ A. Dr Milun Petrović, vanredni profesor Agronomski fakultet, Čačak milunp @ kg .ac.rs. KLASIFIKACIJA STOČARSKIH SISTEMA. Intenzivni sistemi proizvodnje sa velikim ulaganjima u tehnologiju gajenja i velikom ostvarenom dobiti ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORGANSK A STOČARSK A PROIZVODNJ A' - jaser


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organsk a sto arsk a proizvodnj a

ORGANSKA STOČARSKA PROIZVODNJA

Dr Milun Petrović, vanredni profesor

Agronomski fakultet, Čačak

milunp@kg.ac.rs

klasifikacija sto arskih sistema
KLASIFIKACIJA STOČARSKIH SISTEMA
 • Intenzivni sistemi proizvodnje sa velikim ulaganjima u tehnologiju gajenja i velikom ostvarenom dobiti;
 • Ekstenzivni sistem proizvodnje. koji su bazirani na sopstvenoj proizvodnji hrane, na nešto manjim ulaganjima u tehnologiju gajenja i sa ostvarenom proporcionalno manjom dobiti, ali i sa proizvodima koji imaju određene dodatne vrednosti (npr. proizvodnja tradicionalnih stočarskih proizvoda sa oznakom geografskog porekla);
 • Specifični/alternativni sistemi proizvodnje (kao što je organska stočarska proizvodnja) usmereni ka određenoj ciljnoj grupi potrošača.
definicija organske proizvodnje
Definicija organske proizvodnje
 • Organska poljoprivreda podrazumeva proces održivog razvoja ruralne sredine u skladu sa raspoloživim resursima, tradicijom i potencijalom staništa.
 • Predstavlja zaokruženu i celovitu ratarsku i stočarsku proizvodnju, čime je obuhvaćeno i očuvanje i obnova prirodnih resursa, kao i povratak tradicionalnim vrednostima i znanjima.
karakteristike organske proizvodnje
Karakteristike organske proizvodnje
 • Poštovanje standarda i zakonske regulative pri kontroli svake faze proizvodnog ciklusa, koji su definisani u organskom stočarstvu,
 • Proizvodnja zdravstveno bezbednih proizvoda animalnog porekla,
 • Zaštiti životne sredine,
 • Veća uposlenost (veće angažovanje radne snage za 10-15%),
 • Smanjenje depopulacije sela,
 • Samoodrživi sistem stočarske proizvodnje, jer ne prelazi biološke okvire ekosistema
 • Manja produktivnost u odnosu na konvencionalnu, tako da su proizvodi dobijeni u organskim sistemima za oko 30% skuplji.
 • Neophodnost snažnog podsticaja proizvođača na nacionalnom nivou,
 • Sprečava i ublažava negativne posledice konvencionalne poljoprivrede (hemizacija, erozija zemljišta, specijalizacija, smanjenje biodiverziteta, hroničan stres, prisustvo rezidua antibiotika itd.)
 • Zasnovanost na mešovitom sistemu gajenja više vrsta domaćih životinja
razvoj organske proizvodnje u svetu
Razvoj organske proizvodnje u svetu
 • Osnovni razlozi za ekspanziju organske poljoprivrede u svetu su rezultati medicinskih istraživanja koja ukazuju na povećanje zdravstvenog rizika pri konzumiranju hrane poreklom iz intenzivne konvencionalne proizvodnje (poremećaja razvoja i zdravlja novorođenčadi kao i poremećaje plodnosti koji su dokazani i kod ljudi i kod životinja).
slide6
Poslednje decenije obim organske proizvodnje u svetu se značajno povećao (više od 26 miliona hektara).
 • Najveće površine u sistemu organske poljoprivrede nalaze se u:
   • Australiji(11 300 000 ha),
   • Argentini (2 899 999 ha),
   • Italiji (1 052 002 ha) i
   • USA (930 810 ha).
 • Procentualni odnos površina u organskoj proizvodnji u odnosu na površinu države, daje potpuno drugu sliku s obzirom na to da su u prvih 10 zemalja sveta zastupljene samo evropske zemlje i to:
   • Lihtenštajn (26,4%),
   • Austrija (12, 9%) i
   • Švajcarska (10,27%).
slide7
Ukupna površina pod organskom poljoprivredom u Evropi u poslednjoj deceniji gotovo se udvostručila:
  • 2000. 4,3 miliona ha
  • 2008. 7,6 miliona ha
 • U Evropi, najveće površine u sistemu organske proizvodnje su u Italiji, Nemačkoj i Velikoj Britaniji.
 • U većini evropskih zemalja, oko 6% obradivih površina je u sistemu organske proizvodnje.
 • Tendencija razvoja organske proizvodnje u zemljama centralne i istočne Evrope je sve izraženija (Češka, Slovačka i Poljska).
organska poljoprivreda u evropi
Organska poljoprivreda u Evropi
 • Ukupna površina pod organskom poljoprivredom u Evropi u poslednjoj deceniji gotovo se udvostručila:
  • 2000. 4,3 miliona ha
  • 2008. 7,6 miliona ha
 • U Evropi, najveće površine u sistemu organske proizvodnje su u
  • Španiji (1,13 miliona ha),
  • Italiji(oko jednog miliona ha),
  • Nemačkoj(oko 0,91 miliona ha),
  • Velikoj Britaniji(oko 0,72 miliona ha) i
  • Francuskoj(oko 0,58 miliona ha).
 • Zajedno čine oko 56,8% ukupnog organskog sektora u EU;
slide9
Države EU koje imaju najveće učešće organskih površina u odnosu na raspoloživu poljoprivrednu površinu:
  • Austrija (oko 15,5%),
  • Švedska i Estonija (oko 10,9%) i
  • Češka i Latvija (9%).
slide10

Zastupljenost pojedinih sistema organske stočarske proizvodnje

mleko

Goveđe meso

Ovčije meso

Mleko/goved.

/ovčetina

Kr.ml./goved.

Mleko/ovčet.

Goved./ovč.

organska sto arska proizvodnja u evropi
ORGANSKA STOČARSKA PROIZVODNJA U EVROPI
 • Brže se razvijaju one proizvodne grane u kojima je ishrana životinja bazirana na pašnjacima i kabastoj hrani, odnosno preživari (goveda, ovce i koze), dok je znatno sporiji razvojorganskog svinjarstva i organskog živinarstva, s obzirom na to da se u ishrani ovih vrsta domaćih životinja zahtevaju velike količine proteinskih hraniva;
slide12
Tabela 1. Udeo organski gajenih životinja (u %) u odnosu na ukupno brojno stanje pojedinih vrsta domaćih životinja.
slide13
Prema izveštaju EK iz 2010., u EU-27 se gaji oko 2,4 miliona grla GOVEDA u sertifikovanim organskim stočarskim sistemima;
 • Od tog broja, oko 550,000 mlečnih krava se gaji u organskim sistemima stočarske proizvodnje;
 • Države sa apsolutnim najvećim brojem organski gajenih goveda su Nemačka, Austrija, Velika Britanija i Italija;
 • Međutim, države sa najvećim procentualnim udelom organski gajenih goveda su:
slide15
U sektoru organskog OVČARSTVAdominiraju Italija i Velika Britanija, svaka sa oko 850.000 grla koje se organski gaje, i one zajedno imaju oko 52% od ukupnog broja organski gajenih ovaca (3,4 miliona grla) u EU;
 • Treća je Grčka sa oko 400.000 grla ovaca;
slide16
U sektoru organskg KOZARSTVA gaji se oko 700.000 grla;
 • Najveći deo se gaji u Grčkoj, čak oko 400.000 grla što predstavlja oko 8.1% od ukupnog nacionalnog broja koza;
 • Proporcionalno nacionalnom brojnom stanju, najveći udeo organski gajenih koza ima Austrija sa čak 50% od ukupnog broja grla.
slide17
Sektor organskog SVINJARSTVA u zemljama EU je nešto manje razvijen i procenjuje se da je 2007. godine bilo oko 900.000 grla svinja u ovom sistemu proizvodnje, dok je najveći proizvođač bila Nemačka sa oko 200.000 grla;
slide18
U sektoru organskog ŽIVINARSTVAgaji se oko 19 miliona grla, od čega je najdominantnija grana proizvodnja kokošijih jaja;
 • Dominira Francuska sa oko 6 miliona grla organski gajene živine, od čega je oko 25% koka-nosilja.
osnovne karakteristike organske sto arske proizvodnje obrisati
Osnovne karakteristike organske stočarske proizvodnje Obrisati
 • Savremeni sistem upravljanja organskom proizvodnjom u stočarstvu je regulisan zakonskim aktima (zakonom je dsefinisan finalni proizvod i sve faze u njegovoj proizvodnji).
 • Ograničena mogućnost primene hemijskih sredstava za zaštitu zdravlja životinja (lokalno adaptirane, autohtone i prirodne rase dobijaju prednost u odnosu na uvezene).
 • Organsko stočarstvo i poljoprivreda su razvojni put za eko - zone i nacionalne parkove. Istovremeno se obezbeđuje rast prihoda i čuvaju se potencijali za razvoj drugih delatnosti, pre svega turizma, lovnog turizma, šumarstva, itd
slide20
Ograničena mogućnost zdravstvenih poremećaja jedinke u proizvodnom ciklusu, kao i ambijenta, na ovaj način se smanjuje zdravstveni rizik za populaciju ljudi uopšte, kao i rizik akumulacije rezidualnih materija u organizmima kako životinja, tako i ljudi, odnosno u životnoj sredini uopšte.
 • Ovakav način proizvodnje nije po opisu ekstenzivan, nego intenzivan sa prihvatanjem ograničenja koja postavlja stanište čime se obezbeđuje očuvanje celokupne biološke zajednice, postiže zadovoljavajući prihod i otvara mogućnost zarazvoj dopunskih delatnosti kao što je turizam.
 • Obrisati
osnovni principi organske sto arske proizvodnje
Osnovni principi organske stočarske proizvodnje
 • Osnovni principi i najvažnije preporuke pri osnivanju organskih stočarskih farmi odnose se na:
  • Period transformacija jedne farme sa konvencionalne na organsku stočarsku proizvodnju (period konverzije),
  • Metode gajenja i genetskog unapređenja,
  • Ishranu životinja,
  • Uslove smeštaja, ponašanje i dobrobit životinja,
  • Zdravstvenuzaštitu
  • Očuvanje životne sredine.
period transformacije period konverzije konvencionalne u organsku farmu
Period transformacije - period konverzijekonvencionalne u organsku farmu
 • Prelazak iz konvencionalne u organsku proizvodnju zahteva određeno vreme, što zavisi od:
   • vrste,
   • kategorije i
   • opštih uslova gajenja životinja.
slide24
Za prelazak iz konvencionalne u organsku stočarsku proizvodnju:
  • za goveda i konje namenjene za proizvodnju mesa propisan je period u trajanju od najmanje 12 meseci,
  • za male preživarei svinjeza proizvodnju mesa najmanje 6 meseci,
  • za životinje za proizvodnju mleka najmanje 6 meseci,
  • za živinu u tovu10 nedelja,
  • za živinu za proizvodnju jaja, 6 nedelja.
metode gajenja i genetskog unapre enja
Metode gajenja i genetskog unapređenja
 • U organskoj stočarskoj proizvodnji vrlo važno je obratiti pažnju na:
  • Izbor vrste i rase,
  • Odgajivački cilj i program sa metodama gajenja.
izbor vrste i rase
Izbor vrste i rase
 • Izbor vrste
 • Iskustva iz zemalja u kojima organsko stočarstvo već ima dužu tradiciju pokazuje da organizacija organskog uzgoja preživara čija se ishrana bazira na pašnjacima i kabastoj hrani (goveda, ovce i koze), ne predstavlja veći problem, dok je znatno sporiji razvoj organskog svinjarstva i organskog živinarstva, s obzirom na to da se u ishrani ovih vrsta domaćih životinja koriste velike količine proteinskih hraniva;
 • Pored toga zagađenja koja nastaju gajenjem svinja i živine su veća u odnosu na gajenje preživara
 • Manja otpornost i komlikovanija i zdravstvena zaštita nepreživara
slide27
Izbor rase
 • Još uvek ne postoje specijalizovane rase ili linije domaćih životinja namenjene isključivo za organsku stočarsku proizvodnju (osim pojedinih hibrida/linija živine koji su namenjeni ekstenzivnoj proizvodnji ili hibrida/linija svinja koji su namenjeni gajenju na otvorenom – tzv. “outdoor keeping”);
 • Proizvodnja se bazira na držanju i gajenju uobičajenih rasa koje su zastupljene i u konvencionalnom stočarstvu;
 • Ipak, prednost se daje:
  • autohtonim rasama domaćih životinja,
  • lokalno adaptiranim rasama, kao i
  • kombinovanim rasama;
obele avanje i identifikacija grla u organskom uzgoju
Obeležavanje i identifikacija grla u organskom uzgoju
 • Za svaki uspešan rad u uzgoju i selekciji domaćih životnja neophodna je identifikacija i obeležavanje grla, što je i pravilnikom koji se odnosi na metode organske stočarske proizvodnje jasno propisano.
 • U nekim zemljama, kao što je Velika Britanija vodi se posebno matično knjigovodstvo za goveda u organskoj proizvodnji.
slide29
Autohtone rase imaju niz pogodnosti za gajenje u sistemima organske poljoprivrede:
  • Izuzetna adaptabilnost i aklimatizovanost uslovima sredine,
  • dobro iskorišćavanje i konverzija kabastih hraniva,
  • velika otpornost na bolesti i lošije uslove ishrane i smeštaja,
  • Davanje animalnih proizvoda posebnog kvaliteta za ishranu ljudi, koji ne sadrže rezidue različitih antibiotika i sredstava za zaštitu bilja.
slide30
Ekonomskim korišćenjem autohtonih i lokalno adaptiranih rasa postiže se:
  • očuvanje diverziteta domesticiranih vrsta životinja, i
  • obezbeđuje izvor genofonda koji može da se upotrbi za poboljšanje konstitucije i otpornosti koja postoji kako sada tako se može javiti i u bliskoj ili dalekoj budućnosti.
odgajiva ki program i metod gajenja
Odgajivački program i metod gajenja
 • Iako (uglavnom) ne postoje specifični odgajivački programi za unapređenje domaćih životinja u organskom stočarstvu, osobine koje su uvek od značaja za unapređenje u takvim proizvodnim sistemima su:
  • Otpornost ka bolestima i/ili parazitima,
  • Funkcionalne osobine (dugovečnost, indeks telesne kondicije, itd.),
  • Efikasnost iskorišćavanja hrane (konverzija hrane), naročito kabastih hraniva (kod preživara),
  • Plodnost, preživljavanje mladih i dobre materinske sposobnosti.
slide32
Za uspešno organizovanje stočarske proizvodnje i izbora adekvatnog metoda gajenja neophodno je dobro poznavanje interakcija genotipa i faktora sredine (G x E), koje se javljaju u organskom sistemu gajenja.
 • U govedarskoj organskoj proizvodnji do sada su u procesu proizvodnje organskog mleka dobra iskustva postignuta sa frizijskom, džerzej, monbilijar i braun svis rasom.
slide33
U ovčarstvu proizvodnja je usmerena na proizvodnju mesa, pri čemu se koriste različiti sistemi držanja ovaca i različite veličine farme (U Nemačkoj, kao primer racionalnog korišćenja prirodnih resursa ističu se rezultati tova jagnjadi virtemberga na paši (38,5 kg) i u kombinovanom sistemu (41 kg)).
slide34
U živinarstvuosnovne razlika između konvencionalne i organske proizvodnje se odnose na: način držanja i intenzivnost proizvodnje.
 • U principu hibridi u organskom uzgoju pokazuju nižu nosivost i viši mortalitet (Holandija). U Nemačkoj, Francuskoj i SAD je orjentacija ka živini sa kombinovanim svojstvima, koja je bliža organskim principima uzgoja.
 • U organskom uzgoju svinja dobijene su hibridne linije određenih karakteristika (miran temperament, snažna konstitucija, dobre materinske osobine).
slide35
Uspeh primenjenih metoda gajenja zavisi od:
  • Pravilnog izbora vrste i rase domaćih životinja,
  • Tačno i jasno određenog odgajivačkog cilja (šta se tačno želi postići ili čime će se gazdinstvo/farma baviti);
  • Tačno definisanje metoda (načina) gajenja kao najvažnijeg faktora u realizaciji odgajivačkog cilja;
  • Definisanja načina ishrane, nege i držanja životinja;
  • Racionalnog korišćenja raspoloživih prirodnih resursa u cilju postizanja rentabilne proizvodnje;
ishrana ivotinja
Ishrana životinja
 • Ishrana životinja mora biti prilagođena fiziološkim zahtevima.
 • Hrana mora biti pripremljena u formi koja dozvoljava životinjama da iskažu prirodne navike u ishrani i zadovolje svoje potrebe.
 • Životinje se hrane organski proizvedenom hranom.
 • Hrana za životinje se najvećim delom dobija sa sopstvene organske proizvodne jedinice. Procenat nabavljene hrane može biti do 60% ukoliko se hrana nabavlja iz organske proizvodne jedinice.
 • Do 30% količine hrane u obroku može da se sastoji od hrane iz perioda konverzije, osim ako je hrana iz perioda konverzije proizvedena na sopstvenom poljoprivrednom gazdinstvu kada učešće takve hrane može da iznosi 100%.
slide37
Organska proizvodna jedinica može da nabavi najviše do 10% konvencionalnih hraniva za preživare, odnosno 20% hraniva za druge vrste životinja kada se ne može nabaviti hrana organskog porekla.
 • Učešće konvencionalnih hraniva u dnevnom obroku ne sme da bude veće od 25% suve materije obroka.
 • Ako kao rezultat ekstremnih klimatskih uslova, elementarnih nepogoda ili štetnog uticaja čovekovog delovanja nije moguća proizvodnja zelene, odnosno kabaste hrane, savezni inspektor može dozvoliti u ograničenom vremenskom periodu, i u određenoj oblasti, veće učešće konvencionalne hrane.
slide38
Uzgoj preživara se zasniva na maksimalnom korišćenju ispaše.
 • Najmanje 60% suve materije dnevnog obroka se sastoji od krmnog bilja, sveže ili sušene kabaste hrane ili silaže.
 • Ispašom životinja obezbeđuje se:
  • njihov boravak na otvorenom,
  • održavanje životinja u dobroj telesnoj kondiciji,
  • regulisanje florističkog sastava na pašnjacima i
  • neophodno ciklično kruženja hranljivih materija između zemljišta, biljaka i životinja;
slide39
Održavanje pašnjaka i zemljišta u dobrom stanju, postiže se:
  • pravilnim i planskim iskorišćavanjem pašnjačkih površina,
  • odgovarajućom gustinom životinja po jedinici površine pašnjaka uzimajući u obzir vrstu životinja i kvalitet pašnjaka,
  • brojem vrsta životinjakoje će se držati na istom pašnjaku, odnosno da li će se na pašnjaku držati samo jedna, dve ili više vrsta životinja, kao i njihovom rotacijom.
slide40
Ishrana mladunaca u organskom uzgoju je osetljivo i veoma važno pitanje.
 • U cilju dobrobiti životinja poželjno je da se majčinim mlekom hrane:
  • telad do 3 meseca,
  • jagnjad i jarad do 45 dana,
  • prasići do 40 dana.
 • Ova odredba direktno znači da se u ishrani mladunčadi koristi organsko mleko.
 • Kao bi se izbeglo korišćenje skupog organskog mleka za ishranu mladunaca može se reći da u većini slučajeva postoji praksa da se mladunci hrane mlekom dobijenog od jedinki iste vrste, gajenih u konvencionalnim uslovima.
 • Nije dozvoljeno korišćenje zamena za mleko u ishrani.
slide41
Dnevni obrok tovne živine sadrži najmanje 65% žitarica.
 • U pripremi i konzervisanju obroka se mogu koristiti konzervansi kao što su
  • bakterije,
  • gljivice i
  • enzimi.
 • Pri spremanju silažemogu se, kao konzervansi, koristiti
  • mravlja,
  • sirćetna,
  • mlečna i
  • propionska kiselina.
 • Zastupljenost ne-organskih stočnih hraniva ne sme da pređe 10% suve materije u obroku kod preživara i 15% suve materije u obroku kod nepreživara.
slide42
Standardi propisuju zabranu upotrebe:
  • antibiotika,
  • kokcidiostatika,
  • medicinskih preparata,
  • stimulatora rasta ili bilo koje materije kojima sestimuliše rast.
 • Zabranjena je upotreba GMO i GMO derivata u celom proizvodnom lancu.
 • U ishrani životinja nisu dozvoljeni sledeći sintetički proizvodi:
  • stimulatori rasta,
  • sredstva za podsticanje apetita,
  • veštačke boje,
  • urea,
  • čiste amino kiseline.
 • Od prirodnih proizvoda nije dozvoljeno davanje:
  • klaničnih odpadaka i
  • životinjskog izmeta.
uslovi sme taja pona anje i dobrobit ivotinja
Uslovi smeštaja, ponašanje i dobrobit životinja
 • Zakonskom regulativom postavljeni su visoki standardi koji određuju uslove za uzgoj životinja u samoodrživim sistemima:
 • U organskom uzgoju nije dopuštena forsirana ishrana i iskorišćavanje životinja.
 • U organskom stočarstvu nisu dozvoljene intervencije kao što je sečenje repova, krila i zuba, debikiranje i obezrožavanje.
 • Neke od intervencija mogu biti dozvoljene u cilju poboljšanja sigurnosti i zdravlja i obavljaju se u optimalnom uzrastu.
 • Patnja životinja pri intervencijama mora biti svedena na minimum, tako da se mogu koristiti anestetici, ako je to potrebno.
 • Kastracija životinja je dozvoljena.
slide44
Reprodukcija životinja u organskoj proizvodnji obavlja se putem prirodnog pripusta ili veštačkog osemenjavanja (nije dozvoljen embriotransfer kao i sinhronizacija i indukcija estrusa)
 • Regulativom je određena i dužina perioda uzgoja pre klanja za pojedine vrste i kategorije naročito živine (81 dan za piliće, 49 dana za patke, 140 dana za ćurke i guske za pečenje).
slide45
Jedna od osnovnih karakteristika organske stočarske proizvodnje jeste insistiranje na takvim smeštajnim uslovima i na primeni takve tehnologije gajenja koja će u potpunosti omogućiti ispoljavanje svih prirodnih obrazaca ponašanja životinja.
 • Poseban naglasak se stavlja na:
  • prostor po grlu koji je namenjen slobodnom kretanju,
  • karakteristikama poda i
  • specifičnim odgajivačkim postupcima.
slide46
Prema standardima životinje moraju imati dovoljno prostora za hranjenje, odmaranje i kretanje, pristup vodi i hrani mora biti slobodan.
 • Za svaku vrstu i kategoriju propisana je optimalna gustina naseljenosti, koja obezbeđuje dovoljno prostora za normalno stajanje i pravljenje prirodnih pokreta.
slide49
Broj koka nosilja na 1m2 unutrašnje površine 6, dužina sedla po ptici je 18 cm.
 • Na jedno gnezdo dolazi 7 nosilja ili 120 cm2 po ptici zajedničkog gnezda.
 • Broj brojlera po 1m2 unutrašnje podne površine je 10 ili do 21 kg telesne mase po m2.
slide50
Takođe su definisani maksimalni kapaciteti objekata za uzgoj pojedinih vrsta i kategorija domaćih životinja.
 • Na primer kapacitet objekta za uzgoj živine je maksimalno:
  • 4 800 piladi;
  • 3 000 kokoši nosilja;
  • 5 200 morki - biserki;
  • 4 000 ženskih ili 3 200 muških pataka i
  • 2 500 gusaka ili ćuraka.
slide51
Životinje se ne smeju držati vezane.
 • Uzgoj živine u kavezima nije dozvoljen.
 • 50% podne površine mora biti bez nagiba i od punog materijala.
 • Životinje imaju pristup ispustu, koji mora imati odgovarajuću žaštitu od kiše, vetra, sunca i ekstremnih temperatura.
slide52
Celokupna tehnologija gajenja na jednoj organskoj stočarskoj farmi mora da zadovolji tzv. “koncept pet sloboda”, koji obuhvata:
  • slobodu od žeđi, gladi ili gladovanja,
  • slobodu od nedostatka prostora i/ili komfora,
  • slobodu od bola, povreda ili bolesti,
  • slobodu da se normalno ispolje svi obrasci ponašanja, i
  • slobodu od straha i/ili stresa.
zdravstven a za tita
Zdravstvenazaštita
 • Zdravstvena zaštita životinja u organskom stočarstvu bazira se na poštovanju principa „prevencija pre lečenja“.
 • Zakonska regulativa iz ove oblasti potencira uzgoj genetski otpornih jedinki uz poboljšanje ambijentalnih uslova i nege.
slide54
Mere prevencije pre lečenja podrazumevaju:
  • Korak 1:Uzgoj evolutivno adaptiranih i otpornih rasa (autohtone, aklimatizovane rase, proučavanje genetske rezistencije prema nekim bolestima (mastitis, parazitske infekcije kod ovaca i virusne kod živine. itd)).
  • Korak 2:Ishrana i uslovi držanja u skladu sa standardima organskog stočarstva (zoohigijenske mere, smeštaj i kretanje).
  • Korak 3:Primena alternativne terapije bazirane na biljnim preparatima, homeopatskim sredstvima i slično.
  • Korak 4:Ukoliko terapija ne pomogne - sintetski lekovi se mogu primeniti.
slide55
Najčešći zdravstveni problemi kod goveda u organskoj proizvodnji:
  • mleka su mastitis i poremećaji u reprodukciji.
  • mesa su poremećaji u reprodukciji

Mastitis, neplodnost, mlečna groznica, hromost, teška telenja, abortus, naduni, BSE, ketoza, travna tetanija

slide56
Najčešći zdravstveni problem ovaca u organskoj proizvodnji mesa je kontrola endoparazita, koja ipak zahteva upotrebu antiparazitika.
 • Od zdravstvenih problema kod živineu organskoj proizvodnji jaja i mesa dolaze do izražaja povećani rizici :
  • veća učestalost parazitskih infekcija,
  • njukastl bolesti,
  • bakterijskih infekcija (salmonella i campylobacter) i
  • kanibalizam.
slide57
Kao najčešći zdravstveni i proizvodni problemi u organskom uzgoju svinjanavode se :
  • manji prirast,
  • nagnječenje prasadi i
  • povećana osetljivost prema parazitarnim infekcijama.
slide58
Potreba za lečenjem životinja postoji i u uslovima organske proizvodnje.
 • Ako je tretman neophodan, prvo treba pribegavati iskustvima tradicionalne i alternativne medicine, a u krajnjoj nuždi, mogu se primeniti i konvencionalni lekovi pri čemu se:
  • bolesne životinje moraju vidno obeležiti,
  • voditi protokol lečenja (upoterbljene doze, trajanje tretmana i period karence),
  • kao i navesti razlog eventualnog isključenja iz organskog uzgoja.
slide59
Tako je prema pravilniku upotreba konvencionalnih lekova za primenu u veterini dozvoljena najviše u dva tretmana u tokugodinekod životinja koje se uzgajaju više godina.
 • Kod životinja kod kojih je proizvodni vek do jedne godine dozvoljena je jedna terapija sa primenom konvencionalnih lekova za upotrebu u veterini.
 • U slučaju lečenja konvencionalnim lekovima period karence se mora produžiti i to najmanje udvostručiti da bi proizvodi animalnog porekla sačuvali sertifikat organskog proizvoda.
 • Osim produžene karence, tretmani životinja u organskom sistemu podrazumevaju liste dozvoljenih lekova.
slide60
Prema standardima u prevenciji nije dopuštena primena lekova i sredstava za upotrebu u veterini kao što su : antibiotici, sulfonamidi, sedativi, kokcidiostatici, antihelmintici, hormoni u cilju sinhronizacije estrusa, vakcine protiv bolesti koje se mogu kontrolisati alternativnim metodama, itd.
 • Dozvoljava se vakcinacija ukoliko je zakonom propisana ali se tada zabranjuje upotreba vakcinakoje suproizvedene genetičkim inžinjeringom.
o uvanje ivotne sredine
Očuvanje životne sredine
 • Organska stočarska proizvodnja bazira se na izraženom smanjenju, ako ne i na potpunom isključenju, upotrebe pesticida i mineralnih đubriva, pre svega azota, uz istovremeno smanjenje broja životinja po hektaru zemljišnih površina.
 • Potrebna površina za određeni broj životinja se izračunava u odnosu na Nitratnu direktivu koja predviđa ekvivalent od 170 kg N/ha/godini.
slide62
To znači da je 1 ha dovoljan za
  • 2 muzne krave,
  • 12 teladi od 0 do 6 meseci,
  • 14 ovaca ili koza,
  • 140 jagnjadi do 6 meseci,
  • 6,5 krmača,
  • 16 tovnih svinja od 35-105 kg,
  • 2 konja starija od 6 meseci