nevel s a csal dban 2 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

NEVELÉS A CSALÁDBAN 2. Családtípusok. A „diktátor családja”. Koronás fotelben terpeszkedve olvas az apa. Leghűségesebb alattvalója, a felesége tálcán kínálja a király kedvenc italát, a korsó sört. A trónus mellett gyermekeik térdelnek, láthatóan apahiánytól szenvedve lesik minden szavát.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jase


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a dikt tor csal dja
A „diktátor családja”
 • Koronás fotelben terpeszkedve olvas az apa.
 • Leghűségesebb alattvalója, a felesége tálcán kínálja a király kedvenc italát, a korsó sört.
 • A trónus mellett gyermekeik térdelnek, láthatóan apahiánytól szenvedve lesik minden szavát.
 • Létét az önzés tartja fenn.
az anyakir lyn csal dja
Az anya büszkén, egyenes derékkal, koronával a fején és fakanállal a kezében ül a tűzhely tetején.

Nem túl kényelmes trónus, de arról árulkodik, hogy az uralkodó okosabb, mint az előző, mert tudja, hogy a családi életet a konyhából a legkönnyebb irányítani.

Lábainál megsemmisülten hever a korábbi zsarnok, míg a többi alattvaló, a gyerekek iskolai füzettel a kezükben várnak kihallgatásra.

„Az anyakirálynő családja”
a d nt sek asszonya
”A döntések asszonya”
 • A korábbi királynő nehéz helyzetbe került, megtörten vonszolja a nehéz bevásárlókosarat,
 • A kisebbik gyerek húzatja magát, a nagyobbik úgy tesz, mintha emelné a szatyrot, de a legtöbb baj az anya hátán csüngő szakállassal, a férjjel van.
 • Ebben a családban a döntések terhe is az anyára nehezedik.
egym st t l v ltve
Üvöltve veszekedő házaspár.

A gyerekek szüleik között vergődve az asztal alatt reszketnek.

Ebben a modellben mindenki csak a magáét mondja, s nem érzékeny arra az üzenetre, amely a másik felől jön.

A bizonytalansággal elvész a gyerekek harmonikus személyiségfejlődésének minden esélye.

„Egymást túlüvöltve”
egyenl k k osza
„Egyenlők káosza”
 • A modern családban jellemző, az egyenlősdi, ahol mindkét szülőnek van mosogatóköténye, fakanala.
 • Az  élet kezdetén szükség van határozott iránymutatásra.
a csonka csal d
„A csonka család”
 • Az egyik szülő hiányzik.
 • A másik fél szerepkörét is vállalnia kell annak, aki a gyerekekkel egyedül maradt.
 • Ebben a helyzetben könnyen kialakulhat, hogy az anya megszűnik nőnek lenni, és az apa nem férfi.
kapcsolat n lk l
„Kapcsolat nélkül”
 • Az apa munkájába merülve ül az aktáktól roskadozó íróasztalnál
 • Az anya a konyhában főz, vagy a gyerek leckéjét kérdezi ki.  
 • A kettejük között hullámzó vízen ring a gyerekek hajója.
 • Hiába vannak odakötve mindegyik parthoz, nincs valóságos kapcsolat közöttük, a szülők páros magányban élnek.
a gyerekb lv ny
„A gyerekbálvány”
 • A szülők törődésük és figyelmük helyett játékokból épített torony tetejére ültetett gyereket bálványoznak.
 • Ebben a családban minden a gyerekért van, pedig ez az, ami a gyerek érdekét a legkevésbészolgálja.
any s pajt s a f n k
„Anyós pajtás a főnök”
 • A szülőket bábokként mozgatja a mester, az anyós, aki segített megvenni a fiataloknak az első kocsit, vagy az első lakást.
 • A férj és feleség testi-lelki egységét könnyen megzavarhatja az érzelmi zsarnokság.
slide13
Történelmileg a 18. sz. végéig jellemző ez a családtípus
 • A családi élet egy térben zajlott
 • „Rituális demonstrációk”
 • A gyerekkornak nem volt kitüntetett jelentősége
 • A család, mint fogalom mást jelentett.
a polg ri csal d
A polgári család

Degas: A Bertelli család. 1858

Musée d'Orsay, Párizs

slide15
Elválik egymástól a munka- és szabadidő, a munka- és lakóhely
 • A család alapja a családi tulajdon és a családfő bevételei lesznek
 • A család keresőkre és eltartottakra bomlik
 • A gyerekek szerepe is átalakul
 • Megjelennek a szerelmi alapon kötött házasságok
 • A családok zártsága a külvilág felé erősödik
slide17
A párválasztásban nő az egyéni döntéshozatal, a szabadság az érzelmek szerepe
 • A házasság előtti párkapcsolatok súlya növekszik
 • A kapcsolatok helyettesíthetővé válnak
 • Megjelennek a különféle alternatív együttélési minták
 • A családi életcikluson belül módosul az egyes életszakaszok hossza, jelentősége
 • Fontos a családtagok közötti kommunikáció
k t d sek
Kötődések
 • Mi lehet olyan különleges az anyához való kötődésben?
 • Miért van az elválasztásnak olyan súlyos következménye a kapcsolatokra, illetve a gyermek érzelmi fejlődésére?
etol giai v laszok 1
Etológiai válaszok 1.

Harlow: kísérletek rhesus majmokkal

 • Mi a fontos? Táplálék („drótanya”) vagy ölelés („szőranya”)
 • Depriváció súlyos fejlődési

következményei:

   • Abnormális szociális viselkedés
   • Extrém agresszió
   • Saját utód gondozására

való képtelenség

etol giai v laszok 2
Etológiai válaszok 2.

Hinde: szeparációs kísérletek rhesus majmokkal

 • Kizárólag kortársakkal nevelkedők:
  • Félénkség
  • Inadekvát szülői magatartás
 • Időszakos izoláció:
  • Kritikus szakasz 3-9 hó
  • Kritikus szakaszban történt

szeparáció hatása még évek

múlva is látható.

bowlby k t d selm lete 1
Bowlby kötődéselmélete 1.
 • Anya-gyerek kapcsolat nem pusztán a tápláláson alapszik- ahogy Freud vélte - hanem a korai szoros testi kapcsolat a közelség a meghatározó.
 • Bioszociális ösztön irányítja a kapcsolat kialakulását. Veleszületett szükséglet, hogy a csecsemő néhány felnőtt gondozóval tartós, személyre szóló kötődést alakítson ki
bowlby k t d selm lete 2
Bowlby kötődéselmélete 2.

Kötődés: hosszantartó

érzelmi kapcsolat a gyermek

és a számára fontos gondozó

közt.

 • Kialakulásának feltétele: a gondozó megbízhatósága
k t d s szakaszai
Kötődés szakaszai

1. differenciálatlan szociabilitás

2. differenciált szociabilitás

3. valódi kötődés

4. partnerség szakasza

differenci latlan szociabilit s
Differenciálatlan szociabilitás
 • Differenciálatlan = meg nem különböztető
 • 0-2/2,5 hó
 • Baba sokat alszik
 • Baba nem tesz különbséget gondozók közt
differenci lt szociabilit s
Differenciált szociabilitás
 • Differenciált = megkülönböztető
 • 2,5 hó – 6 hó
 • Baba:
  • Sírással hív, mosollyal tart ott
  • Igényli a társas interakciókat
  • Felismeri a körülötte lévőket, de nem utasít el
val di k t d s
Valódi kötődés
 • 2 éves korig
 • KÖZELSÉGKERESÉS: csecsemő keresi a számára fontos személy közelségét
 • MONITOROZÁS: csecsemő folyamatosan figyeli a gondozót
 • TILTAKOZÁS: az elhagyás ellen
 • ÖRÖM: ha a gondozó marad
partners g szakasza
Partnerség szakasza
 • 2-3 év
 • Társas világ működésének szabályszerűségeiről kialakít magában 1 modellt
 • Próbálkozik a határok feszegetésével
 • Maradandó modelleket alakít ki

önmagáról és a világról!

biztons gos k t d s
Biztonságos kötődés
 • El mer távolodni az anyától
 • Szülő jelenlétében felveszi az idegennel a kapcsolatot
 • Anya eltűnésekor tiltakozik
 • Megnyugtatható
bizonytalan elker l
Bizonytalan - elkerülő
 • Nem dúlja fel az anya távozása
 • Nem fél az idegentől
 • Nem keresi a kapcsolatot, inkább aktívan elkerüli
  • Elfordul, elnéz, háttal játszik
bizonytalan ambivalens
Bizonytalan – ambivalens
 • Nagyon feldúlja a szeparáció, nem nyugszik meg újratalálkozáskor
 • Nem mer ismerkedni
k t d shi ny
Kötődéshiány
 • Viselkedés:
  • nincs preferált kötődési személy
  • nincs szeparációs félelem
  • sivár szociális viselkedés
 • Háttér:
  • Intézeti gondozás
  • Gyakori gondozó váltás
  • Súlyos elhanyagolás
g tolt k t d s
Gátolt kötődés
 • Viselkedés:
  • Tartósan gátolt viselkedés új helyzetekben, idegen jelenlétében
  • Érzelmi kifejezés szegényes
  • 1. interakciót csak a kötődési személlyel folytat
  • 2. kényszeres engedelmesség
 • Háttér:
  • 1. túlféltés
  • 2. bántalmazás
agressz v k t d s
Agresszív kötődés
 • Viselkedés:
  • Van kötődési személy, de a kapcsolatot áthatja a harag
  • Szorongásos tünetek
 • Háttér:
  • Erőszakos, bántalmazó szülő
  • Következetlen, kiszámíthatatlan bánásmód
a biztons gos k t d s hat sa a k s bbi t rsas helyzetre
Abiztonságosan kötődő gyermekek jellemzői:

Népszerűbbek a kortárs csoportban

Több baráti kapcsolattal rendelkeznek

Inkább lesznek irányító személyek

Kezdeményezőbbek

A bizonytalanul kötődő gyerekeket

Gyakrabban utasítják el, kevésbé kedvelik,

Visszahúzódóbbak

Passzívabbak.

A biztonságos kötődés hatása a későbbi társas helyzetre
nevel si st lusok a csal dban
Nevelési stílusok a családban
 • A tekintélyelvű nevelés jellemzői: hagyományos értékrend, korlátozás, büntetés preferálása. Hatalom éreztetése, engedelmességre szoktatás.

Következménye: hiányos társas készségek, kezdeményezés hiánya, önállótlanság.

 • Határozott, irányító nevelők: kölcsönösség, testi fenyítés mellőzése. Magyarázat, kompromisszumkészség. Önállóságra ösztönözés, magas követelmények támasztása.

Következménye: önállóság és szociális hatékonyság.

 • Túlzottan engedékeny nevelők: nagyfokú szabadság, alacsony színtű követelmények, fegyelmezés hiánya.

Következmény: éretlenség, felelőtlenség a társas kapcsolatokban.