bo zjeven n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Boží Zjevení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Boží Zjevení

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Boží Zjevení - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Boží Zjevení. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n). Malé opakování:. V žádném případě nesmíme přenášet __________ __________ na věčný život.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Boží Zjevení


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bo zjeven

Boží Zjevení

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)

mal opakov n
Malé opakování:
 • V žádném případě nesmíme přenášet __________ __________ na věčný život.
 • Věčný život se nachází v rovině _______. Začíná již ____ duchovními postoji, kterým se učíme. Mají v nich nezastupitelné místo – pravda, láska, dobro, spravedlnost, čistota, pokora …
 • Věčný život se uskutečňuje ve vztahu k ______ a druhým ______.
 • Je to neustálé vlastnění přítomného _________, ve kterém budou naplněny všechny naše nejušlechtilejší ______ bez ničeho záporného. Tento okamžik nikdy _________.
dokon eme v roky je e krista
Dokončeme výroky Ježíše Krista
 • Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, … (Mt 16,24)
 • Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, …(Mt 10, 37)
 • Miluje svůj život, ... (Jan 12,25)
dokon eme v roky je e krista1
Dokončeme výroky Ježíše Krista
 • Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mt 16,24)
 • Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, …(Mt 10, 37)
 • Miluje svůj život, ... (Jan 12,25)
dokon eme v roky je e krista2
Dokončeme výroky Ježíše Krista
 • Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mt 16,24)
 • Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. (Mt 10, 37)
 • Miluje svůj život, ... (Jan 12,25)
dokon eme v roky je e krista3
Dokončeme výroky Ježíše Krista
 • Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mt 16,24)
 • Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. (Mt 10, 37)
 • Miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. (Jan 12,25)
dvojpodobenstv o bo m kr lovstv
Dvojpodobenství o Božím království

Mluví se v něm o zakopaném pokladu a vzácné perle.

Dejte jejich text ve skupinách dohromady.

dvojpodobenstv o bo m kr lovstv1
Dvojpodobenství o Božím království

— Podobenství o pokladu v poli

Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.

— Podobenství o perle

Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. (Mt 13, 44 – 46)

cesta k v n mu ivotu
Cesta k věčnému životu:

— Víra ve věčný život po nás žádá zřeknutí se pozemského života pro život věčný.

— Existují pouze dvě cesty

 • Jednorázové zřeknutí se pozemského života pro Krista – mučednictví.
 • Postupné zříkání se své vůle a naplňování Boží vůle v mém životě.
bo zjeven1

Boží Zjevení

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)

co je to bo zjeven
Co je to Boží zjevení?

Práce ve skupinách.

co je to bo zjeven1
Co je to Boží zjevení?
 • Bůh je duch a našimi smysly je nepostřehnutelný.
co je to bo zjeven2
Co je to Boží zjevení?
 • Bůh je duch a našimi smysly je nepostřehnutelný.
 • Proto Bůh na sebe bere smyslově vnímatelnou podobu, aby nám mohl sdělit nějaké důležité informace o Něm a o nás.
pro je t eba bo ho zjeven
Proč je třeba Božího zjevení?

Člověk je přece schopen svým rozumem dojít k poznaní Tvůrce.

Vzpomínáme si jak?

pro je t eba bo ho zjeven1
Proč je třeba Božího zjevení?

Člověk je přece schopen svým rozumem dojít k poznaní Tvůrce.

Vzpomínáme si jak?

Skrze Boží dílo – stvořený svět a svou schopnost poznávat dobro a zlo.

Nebesa vypravují slávu Boží a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. (Žl 19,2)

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. (Řím 1,20)

pro je t eba bo ho zjeven2
Proč je třeba Božího zjevení?

1. Lidské poznání je narušené hříchem.

Hřích zotročuje člověka tím, že mu předkládá před oči falešné představy o jeho štěstí. Toto může jít až tak daleko, že naše skutečné a konečné dobro, kterým je Bůh, můžeme vnímat, jako nepřítele našeho štěstí.

pro je t eba bo ho zjeven3
Proč je třeba Božího zjevení?

1. Lidské poznání je narušené hříchem.

Hřích zotročuje člověka tím, že mu předkládá před oči falešné představy o jeho štěstí. Tato skutečnost jde až tak daleko, že naše skutečné a konečné dobro, kterým je Bůh, můžeme vnímat, jako nepřítele našeho štěstí.

2. Bůh si přeje, abychom Ho poznávali více, než bychom byli schopni, skrze náš rozum.

Větší poznání vede k hlubšímu vztahu a lásce. Tím otevírá člověka k většímu obdarování od Boha a štěstí.

kde je naps no bo zjeven2
Kde je napsáno Boží zjevení?

Bible se dělí na Starý a Nový zákon.

Vyjmenujte osoby nebo skupiny osob, skrze které Bůh mluvil ve Starém zákoně a v Novém zákoně.

Práce ve skupinách

kdo mluvil jm nem bo m
Kdo mluvil jménem Božím?

Starý zákon

 • Mojžíš
 • proroci

Nový zákon

 • Ježíš Kristus
 • apoštolové
je kristus bo zjeven
Ježíš Kristus – Boží zjevení
 • Starý zákon byl přípravou na vrchol zjevení, které se uskutečnilo v Ježíši Kristu
je kristus bo zjeven1
Ježíš Kristus – Boží zjevení
 • Starý zákon byl přípravou na vrchol zjevení, které se uskutečnilo v Ježíši Kristu

JEŽÍŠ KRISTUS

 • Apoštolové zvěstují to, co jim bylo zjeveno skrze Ježíše Krista.
je kristus bo zjeven2
Ježíš Kristus – Boží zjevení
 • Starý zákon byl přípravou na vrchol zjevení, které se uskutečnilo v Ježíši Kristu
 • Apoštolové zvěstují to, co jim bylo zjeveno skrze Ježíše Krista.
 • Vrcholem Božího zjevení je Ježíš Kristus

Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“ Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. (Jan 14, 8 – 10)

je kristus bo zjeven3
Ježíš Kristus – Boží zjevení
 • Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)
 • Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života.Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. (1 Jan 1,1n)
je kristus bo zjeven4
Ježíš Kristus – Boží zjevení
 • V evangeliích není zachycen život Ježíše Krista, ale jeho veřejné působení.
je kristus bo zjeven5
Ježíš Kristus – Boží zjevení
 • V evangeliích není zachycen život Ježíše Krista, ale jeho veřejné působení.
 • Vše, co je tam zachyceno – Ježíšovy slova, činy, gesta, postoje – prostě všechno – odhaluje tvář neviditelného Boha.
je kristus bo zjeven6
Ježíš Kristus – Boží zjevení
 • V evangeliích není zachycen život Ježíše Krista, ale jeho veřejné působení.
 • Vše, co je tam zachyceno – Ježíšovy slova, činy, gesta, postoje – prostě všechno – odhaluje tvář neviditelného Boha.
 • Ježíš Kristus je nejdokonalejší Boží zjevení, které zavazuje všechny lidi a jiné už dáno nebude.
je kristus bo zjeven7
Ježíš Kristus – Boží zjevení

Příběh – Sněžné husy

bo zjeven2

Boží Zjevení

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)