rimme pimme kimme n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RIMME PIMME KIMME PowerPoint Presentation
Download Presentation
RIMME PIMME KIMME

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

RIMME PIMME KIMME - PowerPoint PPT Presentation

jarrod-bennett
66 Views
Download Presentation

RIMME PIMME KIMME

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RIMME PIMME KIMME

  2. med Kimme Rimme och Pimme skulle gå ut och leka

  3. Och dom sprang hit och dom sprang dit

  4. och dom sprang in i Pimmes hus

  5. Men vad är det där sa Kimme – det är dimman sa Rimme

  6. Det dimmarjag svimmarSLUT

  7. En bonus dikt:3:orna är bäst.Det är dom som rimmar mest JEE

  8. En dikt av YAELochELINi klass 3