slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

ОБЩИНА ТРЯВНА. ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14. Финансовите средства на местните власти трябва да бъдат съразмерни с компетенциите предвидени от конституцията или от закона чл. 9, ал. 2 от Европейската харта за местно самоуправление.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ОБЩИНА ТРЯВНА

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2014

slide2

Финансовите средства на местните власти трябва да бъдат съразмерни с компетенциите предвидени от конституцията или от законачл. 9, ал. 2 от Европейската харта за местно самоуправление

slide3

ПРОЕКТЪТ ЗА БЮДЖЕТ, КОЙТО ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ Е БАЛАНСИРАН ПРИ ОСЪЩЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ ЗА 2014Г. И РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ СЪГЛАСНО ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА.

slide4
ОЦЕНКА НА СРЕДАТА ПРЕЗ 2014 Г.

2014 Г. СЕ ОЧЕРТАВА ДА БЪДЕ МАЛКО ПО-ДОБРА, НО И В ГОЛЯМА СТЕПЕН НЕЯСНА КАТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ОБЩИНИТЕ ПОРАДИ НЯКОЛКО ПРИЧИНИ:

1. НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДОСЕГАЩНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ;

2. НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНИТЕ;

3. НАМЕРЕНИЕ ЗА “ПРОМЯНА В ДВИЖЕНИЕ” НА ПРАВИЛАТА ЗА ОДИТ И ЗА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ;

4. НЕЯСНОТА ЗА НАЧАЛОТО НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД;

5. НЕЯСНОТА ПО ОТНОШЕНИЕ СТАРТИРАНЕ НА БЪДЕЩИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ВАЖНИ ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ.

slide5
Основни моменти в закона за държавния бюджет
 • Увеличение на минималната работна заплата без обезпечаване на ресурс от страна на държаната за покриване на този разход;
 • Трансферите за местни дейности имат малък ръст в сравнение с 2013 г., но текущо общините ще разполагат с 95 % от тях;
 • Възстановява се подкрепата за общините със структурен дефицит;
 • Общините ще имат достъп до два нови централизирани фонда за устойчиво развитие на регионите и за образование с общ ресурс от 600 млн. лв.
4 888 283
ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ4 888 283 ЛВ.
 • ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ - 3 158 840лв
 • ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ - 496 100лв

/с 18 200 лв. повече от 2013 г./резерв – 24 805 лв.

 • СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - 130 900 лв

/с 16 700 лв. повече от 2013 г./резерв – 6 545 лв.

 • СУБСИДИЯ ЗА РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА – 746 600 лв/със 124 400 лв. повече от 2013 г./резерв – 37 330 лв.
 • СУБСИДИЯ ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА – 247 600 лв

резерв – 12 380 лв.

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2013г. В ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 108 243 лв

201 4 2 01 4 100
ПРЕДВИДЕНИТЕ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ ЗА 2014 ГОДИНА СА В РАЗМЕР НА 2 014 100 ЛВ.
 • МЕСТНИ ДАНЪЦИ 622 300 ЛВ.
 • МЕСТНИ ТАКСИ 926 800 ЛВ.
 • ПРИХОДИ ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ОТ ДЕЙНОСТ 465 000 ЛВ.

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2013г. 225 851 ЛВ.

slide8
ОБЩИНАТА ВНАСЯ В ДЪРЖАВАТА:
 • ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ - 39 000 ЛВ.
 • ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ - 5 500 ЛВ.
slide12

ОБРАЗОВАНИЕ – 1 751 882 ЛВ.

СРЕДСТВАТА В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЩЕ ОСИГУРЯТ ДЕЙНОСТТА НА ТРИТЕ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА С 678 УЧЕНИКА И ТРИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ С 271 ДЕЦА

159 333
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 159 333 ЛВ.
 • ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДВЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ «КАЛИНА» С 32 ДЕЦА И 6 КАБИНЕТА ЗА ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ – 65 875 лв
 • ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНСКАТА БОЛНИЦА – ЛИЗИНГОВА ВНОСКА ЗА ДИГИТАЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ - 68 458 лв
 • БОЛНИ НА ХЕМОДИАЛИЗА – МЕДИКАМЕНТИ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ – 7000 лв
 • ХОСПИС – 8000 лв
 • ЗА ЗДРАВНО НЕОСИГОРЕНИ ЛИЦА И ЗА ДЕЙНОСТИ ЗА КОИТО МБАЛ НЯМА ПОДПИСАН ДОГОВОР С НЗОК - 10 000лв
549 597
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ – 549 597ЛВ.
 • ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА – 261 154 ЛВ.
 • ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ – 107 074 ЛВ.
 • ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ - 178 269 ЛВ.
 • КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА – 2 600 ЛВ.
 • ПРОГРАМИ ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

ИЗДРЪЖКА – 500 ЛВ.

1 365 999
ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ – 1 365 999 ЛВ.
 • ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА – 186 500 ЛВ.
 • ПОДДРЪЖКА НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – 42 920 ЛВ.
 • ДРУГИ ДЕЙНОСТИ – ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО - 470 493 ЛВ.

В ТОВА ЧИСЛО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – 194 155 ЛВ.

 • ОБЩЕСТВЕНА ХИГИЕНА И СМЕТОСЪБИРАНЕ – 666 086 ЛВ.
708 705
КУЛТУРА , СПОРТ И ПОЧИВНО ДЕЛО –708 705 ЛВ.
 • ЧИТАЛИЩА – 195 700 лв.
 • МУЗЕИ И ТУР. ОБЕКТИ – 268 200 лв. В Т. Ч. 3 800 лв. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
 • ОБЩОГРАДСКИ ПРОЯВИ – ТРЕТИ МАРТ, СЛАВЕЙКОВИ ПРАЗНИЦИ, ПРАЗНИК НА ГРАДА, МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ, ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ – 59 600 лв
 • ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ СПОРТНА БАЗА, СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ – 150 982 лв. В Т. Ч. 56000 лв. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ
 • ЗВЕНО ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ – 34 223 лв.
1 221 237
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ – 1 221 237 ЛВ.
 • ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТИЩА – 746 600 ЛВ.
 • СНЕГОПОЧИСТВАНЕ – 398 447 ЛВ.
 • ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - 66 290 ЛВ.
slide23

ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА СА:

23

slide25

Проекти по оперативни програми на ЕС и национални програми

 • „Трявна – градът в който се ражда красота“
 • Проектът е по ОП „Регионално развитие“ на обща стойност 3 212 923лв. Краен срок за изпълнение - 07.03.2014г.
 • По - голямата част от дейностите по проекта са изпълнени:
 • извършена е реставрация и консервация на 6 обекта паметници на културата: „Райкова къща“, „Славейковото школо“, „Даскаловата къща“, „Къща на Пенчо и Петко Славейкови“, „Часовниковата кула“, „Старият мост“;
 • преустроена е общинска сграда в „Многофункционален изложбен център“
 • изграден е открит Амфитеатър в Музея на иконата;
 • изцяло е реставрирана и обновена „Попангелова къща“ за превръщането й в „Младежки център за художествени занаяти“.
slide26

Проекти по оперативни програми на ЕС и национални програми

 • доставени са открита сцена и навес в „Даскалова къща“, 2бр. 14-местни електромобили, оборудвани с фото-соларни панели, 87бр. инфрачервени нагревателни отоплителни уреди за музейните обекти;
 • изработена е стратегия за предлагането на туристическия продукт в общината;
 • изработени са рекламни материали за популяризиране на атракциите;
 • проведени са обучения на персонала, зает с предлагането на туристически услуги;
 • разработен е нов уеб сайт;
 • монтираниса 3 бр. киоски и LED дисплей.
 • В процес на изработване и монтаж е комплексна електронна система „Звук и светлина“. Предстои финализирането на проекта със спектакъл – възстановка „Легенди за красива Трявна“.
slide27

Проекти по оперативни програми на ЕС и национални програми

Райкова къща

Славейково школо

slide28

Проекти по оперативни програми на ЕС и национални програми

Даскалова къща

Славейкова къща

slide29

Проекти по оперативни програми на ЕС и национални програми

Часовниковата кула

Старият мост

slide30

Проекти по оперативни програми на ЕС и национални програми

Многофункционален изложбен център

Открит амфитеатър в музея на иконата

slide31

Проекти по оперативни програми на ЕС и национални програми

Младежки център за художествени занаяти „Попангелова къща“

Проектът е в процес на изпълнение

slide32

Проекти по оперативни програми на ЕС и национални програми

Модулна сцена

Модулен навес

slide33

Проекти по оперативни програми на ЕС и национални програми

Електромобили

Инфрачервени отоплителни уреди

slide34

Проекти по оперативни програми на ЕС и национални програми

„Изгражданена пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Трявна и довеждащ колектор към нея“

Проектът е по ОП „Околна среда“, общата стойност е 12 936 858лв. На 16.07.2013г. се сключи договорът за инженеринг с избрания изпълнител ,,Хидрострой – АД‘‘ гр. София. В момента се извършва проектиране на техническата инфраструктура, колектора и станцията. Проектът предвижда изграждане на ПСОВ, довеждащ колектор и довеждаща техническа инфраструктура. Целта е подобряване съществуващата система за управление на отпадъчните води на територията на гр. Трявна и ограничаване отрицателното въздеиствие на отпадъчните води в съответствие с целите на ЕС.

slide35

Проекти по оперативни програми на ЕС и национални програми

Встъпителна пресконференция по проект „Изграждане на ПСОВ“

slide36

Проекти по оперативни програми на ЕС и национални програми

Подписване на договор за „Инженеринг на ПСОВ, довеждащ колектор и довеждаща техническа инфраструктура“

slide37

Проекти по оперативни програми на ЕС и национални програми

„И аз имам семейство“

Проектът е по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Община Трявна е партньор по проекта. Същият бе удължен до 31.05.2014г. С проектът се създават условия за компетентно и професионално предоставяне на услугата „Приемна грижа“ на общинско ниво и увеличаване броя на приемните родители и семейства на роднини и близки, в които са настанени децата. До сега 18 броя приемни родители преминаха обучение, на 13 от тях бяха издадени заповеди на Директора на РДСП – гр. Габрово за утвърждаване като приемни родители. 6 броя деца са настанени в доброволно приемно семейство и 9 броя деца са настанени в професионално приемно семейство.

slide38

Проекти по оперативни програми на ЕС и национални програми

Връчване удостоверения на кандидат-приемни родители

slide39

Проекти по оперативни програми на ЕС и национални програми

,,Център за услуги в домашна среда – гр. Трявна‘‘

Проектът е по оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси‘‘ на обща стойност 156 980лв. Същият се изпълнява в момента и следва да приключи до месец май 2014г. В рамките на проекта се предоставят почасови услуги, на лица с увреждания и възрастни хора, насочени към подпомагане и подкрепа на лицата за осъществяване на ежедневните им дейности. За изпълнение на проекта бяха избрани и назначени 20 социални асистенти и 2 лица управленски персонал. Към 01.11.2013г. се обслужват 86 потребители при планирани по проекта 60 потребители.

slide40

ОП „Развитие на човешките ресурси“

Връчване на договорите за социалните асистенти

Встъпителна пресконференция по проекта

slide41

ОП „Развитие на човешките ресурси“

”ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

Проектът продължава до 31.08.2014г.

Към момента има назначени 16 лица като лични асистенти, които се грижат за 16 лица/деца с увреждания.

slide42
„Обществена трапезария“

Проектът е по програма на МТСП. И през 2014 г. 50 социално уязвими граждани ще получават топъл обяд до края на месец април.

Стойността на услугата за четирите месеца е в размер на 10 000лв

slide43

ОП „Административен капацитет“

“Подобряване на процеса за ефективна координация и партньорство при разработване и реализиране на политики за устойчиво развитие на община Трявна”

В рамките на проекта ще бъдат извършени следните основни дейности:

•Последваща оценка на изпълнявания общински план за развитие 2007-2013г. на Община Трявна

•Разработване на общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.

•Разработване на Стратегия за икономическо развитие на община Трявна за периода 2014 – 2020 г.

•Разработване и въвеждане на методически правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на конкретна секторна политика в общината: Стратегия за икономическо развитие на община Трявна за периода 2014 – 2020 г.

Стойност на проекта: 70 743,50 лева

slide44

Програма за развитие на селските райони

„Да живеем в по-добра среда”

•Изграждане на улица за транспортен достъп до централна градска част – Трявна - транспортна връзка между улиците „Осми март“ и „Петър Генчев“ чрез масивния стоманобетонов мост „Шаховец“.

•Реконструкция на ул. „Ангел Кънчев“ – изграждане на кръгово кръстовище в района на църквата „Св. Георги“ – Трявна

Стойност на проекта: 1 436 882,40 лв

slide47

Програма за развитие на селските райони

”Подобряване на центрове за предоставяне на културни услуги в Община Трявна - Народно Читалище ”ПенчоСлавейков 1871” гр. Трявна и Народно Читалище „ Пробуда - 1924” гр. Плачковци”

•Ремонт на сградата на НЧ „ПенчоСлавейков 1871“ - ремонт на покрив; доставка и монтаж на мълниезащитнауредба; фасаднатоплоизолация; подмяна на дограма.

•Ремонт на сградата на НЧ “Пробуда – 1924 г. “ - ремонт на покрив; външнатоплоизолация и подмяна на дограма.

Стойност на проекта: 711 873,14 лева

slide48

Програма за развитие на селските райони

„Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в община Трявна“

В рамките на проекта ще бъдат обзаведени 11 броя помещения, като 3 броя са в сградата на Община Трявна,1 брой в гр. Плачковци и 7 броя в селата, където са офисите на кметските наместници.

Ще бъде оборудван и един Мобилен център за услуги и съвети /специално оборудвано МПС – Микробус/.

Ще бъде доставен и монтиран 1 брой сървър, който ще обслужва мрежата от центрове и ще съхранява обработената информация. Във всеки фронт офис в селата ще има по едно работно място оборудвано с офис техника за услуги на едно гише.

Проектът предвижда още доставка и монтаж на комуникационно оборудване за доставка на интернет чрез сателит, както и доставка и внедряване на единна интегрирана информационна система за предоставяне на услуги на граждани и бизнеса.

Стойност на проекта: 326 093,82 лева

slide49

Проекти, в които община Трявна е партньор със съседни общини

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“

Проектът е по ОП „Околна среда“, на обща стойност 26 235 646лв. Проектът предвижда изграждане на регионално депо за ТБО в община Габрово, обслужващо общините Габрово и Трявна. Ще се извърши и рекултивация на съществуващото депо за отпадъци в Трявна. На 06.06.2013г. се проведе церемония „Първа копка на новото регионално депо за битови отпадъци“.

slide50

Проекти, в които община Трявна е партньор със съседни общини

Церемония „Първа копка“

slide51

Проекти, в които община Трявна е партньор със съседни общини

„Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт в общините Габрово, Трявна, Севлиево“

Проектът е по ОП „Регионално развитие“ на обща стойност 470 000лв. Основната цел на проекта е подкрепа и увеличаване интереса към туристическите атракции на територията на общините Габрово, Трявна и Севлиево, което да допринесе за диверсификацията на туристическия продукт. Проектът се изпълнява, като първото мероприятие бе съвместното участие на общините в десетото международно туристическо изложение „Планините на България – гостоприемство в четири сезона“ – проведено в Пампорово през месец октомври 2013г.

slide52

Проекти, в които община Трявна е партньор със съседни общини

„Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт в общините Габрово, Трявна, Севлиево – начална пресконференция по проекта

slide53

Проекти, в които община Трявна е партньор със съседни общини

Трявна, Габрово и Севлиево – заедно на туристическия пазар в Пампорово и в Румъния

slide54
ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА БЮДЖЕТ 2014 НА ОБЩИНА ТРЯВНА СПАЗИХМЕ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:
 • ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ
 • ФИНАНСОВА ДИСЦИПЛИНА
 • ДЕМОКРАТИЧНОСТ
 • БЮДЖЕТЪТ Е НАЧИН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА
 • БЮДЖЕТЪТ Е НАЧИН ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ИЗБОРА СРЕД ПРИОРИТЕТИТЕ
 • БЮДЖЕТА Е ФОРМА ЗА ОТЧЕТНОСТ