hpv og dysplasi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HPV og dysplasi PowerPoint Presentation
Download Presentation
HPV og dysplasi

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

HPV og dysplasi - PowerPoint PPT Presentation

jariah
119 Views
Download Presentation

HPV og dysplasi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HPV og dysplasi Forskningskursus 4.-5. December´08 • Ulla Van Zwoll • Iørn Hegelund • Ivan M. Grunnet

  2. HPV og dysplasi Case 23-årige kvinde får ved 1.rutine smear påvist atypi. Ved KBC udkommer cytologisvaret: Let dysplasi Kvinden spørger, om hun bør vaccineres

  3. HPV og dysplasi Kliniske problemstillinger: • Er PCR-typebestemmelse relevant ved let dysplasi? • Kan vaccine anbefales, når dysplasien allerede er til stede?

  4. HPV og dysplasi PICO(2.problemstilling) P: kvinde, HPV, dysplasi, ikke-vaccineret I: vaccination C: kontrol smear O: c. Cervicis el. CIN

  5. HPV og dysplasi Søgninger i PubMed: • Limits: clinical trial, meta-analyser • dysplasia AND vaccination AND Gardasil (0 hits) • vaccination AND prevention AND HPV (38 hits) • vaccination AND prevention AND adenocarcinom (21 hits, dog ingen relevante) • screening AND HPV AND prevention (21 hits) => 1 artikel

  6. HPV og dysplasi Artikel:

  7. HPV og dysplasi Konklusion i artiklen: Antager, at man kan kan reducere antalet af HPV 16 & 18 med 45 % Men antal med mild dysplasi falder kun med 7 % og forandringer kun 12 %. • Evidensgrad III C

  8. HPV og dysplasi Rekommandation: På det foreliggende findes der ”endnu” ikke indikation for at anbefale vaccination i terapeutisk øjemed