Programska orodja za spletno anketiranje Kako izbrati? - PowerPoint PPT Presentation

programska orodja za spletno anketiranje kako izbrati n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programska orodja za spletno anketiranje Kako izbrati? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programska orodja za spletno anketiranje Kako izbrati?

play fullscreen
1 / 18
Programska orodja za spletno anketiranje Kako izbrati?
169 Views
Download Presentation
jared
Download Presentation

Programska orodja za spletno anketiranje Kako izbrati?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Delavnica spletnega anketiranja Programska orodja za spletno anketiranjeKako izbrati? Nejc Berzelak Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko Ljubljana, 19. december 2008

 2. Funkcije in uporaba programskih orodij

 3. Problem izbora • Razlike v funkcionalnih zmogljivostih.Od orodij za ‘zabavne’ ankete z enim vprašanjem…… do orodij za kompleksno zbiranje podatkov z različnimi načini anketiranja in združevanja podatkov. • Razlike v cenah in stroških.Od brezplačnih orodij…… do orodij za več 10,000 evrov. • Veliko število programskih orodij.Več kot 350 v podatkovni zbirki spletnega portala WebSM (www.websm.org).

 4. Ocena potrebnih funkcionalnosti • Priprava anketnega vprašalnika • Vrste in oblike vprašanj.Primeri: vprašanja z možnostjo izbora enega ali več odgovorov, odprta vprašanja, matrike (nizi) vprašanj, rangirna vprašanja… • Interaktivni elementi.Primeri: samodejni preskoki vprašanj, prenos odgovorov iz predhodnih vprašanj, preverjanje ustreznosti odgovorov, druge interaktivne funkcije. • Prilagodljivost vizualne podobe.Primeri: uporaba vizualnih predlog, poljubno spreminjanje barve, pisave in senčenja, prilagoditev postavitve vprašalnika…

 5. Ocena potrebnih funkcionalnosti (nadaljevanje) • Priprava anketnega vprašalnika (nadaljevanje) • Vključevanje slik in multimedijskih elementov.Primeri: logotipi, fotografije, videoposnetki, zvočni posnetki… • Posebne oblike vprašalnikov.Primeri: vprašalniki za merjenje socialnih omrežij, vprašalniki za conjoint analizo, večjezični vprašalniki, uporaba podatkov iz zunanjih podatkovnih baz. • Podpora kombiniranim načinom anketiranja.Možnost samodejnega preoblikovanja vprašalnika za različne načine zbiranja podatkov ter centralno upravljanje projekta.

 6. Ocena potrebnih funkcionalnosti (nadaljevanje) • Vabljenje anketirancev • Podpora prestreznim anketam.Samodejno generiranje ustrezne kode za objavo na spletni strani. • Pošiljanje vabil prek elektronske pošte.Samodejno pošiljanje vabil in opomnikov prek elektronske pošte.

 7. Ocena potrebnih funkcionalnosti (nadaljevanje) • Omejevanje dostopa do ankete • Brez seznama povabljenih.Shranjevanje piškotkov (angl. cookie) ali beleženje IP naslova (oboje je nezanesljiv pristop). • Na podlagi seznama povabljenih.Uporaba unikatne identifikacijske oznake (geslo ali ID oznaka v spletnem naslovu ankete).

 8. Ocena potrebnih funkcionalnosti (nadaljevanje) • Zbiranje podatkov • Možnost prekinitve in nadaljevanja anketiranja. • Zbiranje metapodatkov.Primeri: IP naslov anketiranca, podatki o programski opremi anketiranca, spremljanje premikanja po vprašalniku, sledenje spremembam odgovorov… • Varnost podatkovne baze z odgovori.

 9. Ocena potrebnih funkcionalnosti (nadaljevanje) • Izvoz in analiza podatkov • Vgrajene funkcije osnovnih analiz. • Izvoz podatkov v ustrezni obliki.Primeri: Microsoft Excel, OpenOffice Calc, SPSS, SAS, tekstovne oblike datotek.

 10. Administracija anketnega projekta • Na spletnem strežniku uporabnika ali ponudnika • Na uporabnikovem osebnem računalniku Uporabnikov (raziskovalčev) računalnik Spletni strežnik s programskim orodjem Internet Administracija projekta in objava vprašalnika Uporabnikov (raziskovalčev) računalnik s programskim orodjem Spletni strežnik Internet Administracija projekta Objava vprašalnika

 11. Administracija anketnega projekta (nadaljevanje) • Administracija na spletnem strežniku v primerjavi z administracijo na osebnem računalniku: • Do orodja dostopamo neposredno prek spleta, ni potrebna namestitev dodatne programske opreme. • Dostop do anketnega projekta s kateregakoli računalnika, povezanega v internet. • Enostavno sočasno delo več uporabnikov na projektu. • Stroški opreme, če orodje zahteva uporabo lastnega spletnega strežnika. • Včasih nižja stopnja fleksibilnosti oblikovanja vprašalnika.

 12. Objava anketnega vprašalnika • Objava vprašalnika na ponudnikovem spletnem strežniku v primerjavi z objavo na lastnem strežniku: • Ni stroškov vzpostavitve in vzdrževanja lastnega strežnika. • Cene se navadno oblikujejo glede na število anketirancev ali anketnih projektov (neugodno za velike in številne projekte). • Manjši nadzor nad delovanjem in varovanjem sistema.

 13. Odprtokodna in zaprtokodna orodja • Odprtokodna orodja v primerjavi z zaprtokodnimi: • So brezplačna. • Zaradi možnosti spreminjanja programske kode ponujajo zelo visoko stopnjo fleksibilnosti. • Večinoma manj zmogljiva in manj prijazna (vendar so izjeme). • Običajna odsotnost uradne podpore. • Pogosta prekinitev razvoja.

 14. Cene in stroški • Tri glavne cenovne kategorije • Brezplačna orodja. • Delno brezplačna orodja. • V celoti plačljiva orodja. • Različni kriteriji oblikovanja cen.Primeri: fiksna cena, število anketnih projektov, vprašanj ali respondentov (pri objavi vprašalnika na ponudnikovem strežniku), dodatni funkcionalni moduli…

 15. Cene in stroški (nadaljevanje) • Drugi stroški (lahko tudi za brezplačna orodja) • Investicije v dodatno strojno in programsko opremo. • Osebje. • Znanje.

 16. Drugi kriteriji izbora • Natančen preizkus orodja (preizkusne različice): • Tehnično in metodološko ustrezno delovanje. • Skladnost s standardi. • Razpoložljivost morebitnih dodatnih storitev ponudnika. Primeri: tehnična in metodološka podpora, nakup vzorca anketirancev, storitve oblikovanja vprašalnikov. • Fleksibilnost za spremenjene potrebe. • Drugi kriteriji, odvisno od potreb in sredstev…

 17. Iskanje programskih orodij • Spletne podatkovne baze • WebSM www.websm.org • Web-based Survey Software http://web-based-surveys.com/ • ASC Software Registerwww.asc.org.uk/Register/

 18. Nekaj primerov programskih orodij • Odprto-kodna orodja • 1KA (www.1ka.si) • LimeSurvey (www.limesurvey.org) • Web Survey Toolbox (http://websurveytoolbox.org/) • Nižje in srednje zmogljiva zaprto-kodna orodja • SurveyMonkey (http://www.surveymonkey.com/) • Zoomerang (www.zoomerang.com) • Checkbox Survey (http://www.prezzatech.com/) • PollDaddy (www.polldaddy.com) • Visoko zmogljiva zaprto-kodna orodja • mrInterview (http://www.spss.com/mrinterview/) • Blaise (http://www.westat.com/statistical_software/blaise/index.cfm) • EFS Survey (http://www.globalpark.com/) • SSI Web (http://www.sawtoothsoftware.com/products/ssiweb/)