การบริหาร
Download
1 / 35

????????? ??????? KAP - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

การบริหาร โปรแกรม KAP. รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์ 15 สิงหา คม 2554. ทำไมต้องบริหารโปรแกรม. การเปลี่ยนแปลงภายนอกมีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกันและกัน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????? ??????? KAP' - jared


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kap

การบริหารโปรแกรม KAP

รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์

15 สิงหาคม 2554


Kap
ทำไมต้องบริหารโปรแกรมทำไมต้องบริหารโปรแกรม

 • การเปลี่ยนแปลงภายนอกมีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกันและกัน

 • นโยบายของ ม.แม่โจ้ที่กำหนดไว้จะเป็นตัวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัท Change Programmeที่ต้องคล่องตัวตอบสนองได้ทัน การเปลี่ยนแปลงภายนอก

 • การทำงานจะต้องเป็นการพาดผ่านสายงาน มีส่วนร่วมกัน ไม่แยกต่างคนต่างทำ จะต้องมองภาพแบบบูรณาการ

 • ต้องสร้างศักยภาพขีดความสามารถของบริษัท อาทิ โครงสร้าง กระบวนการ ระบบ ให้สนับสนุนการทำงานให้สำเร็จ


Kap

กลยุทธ์ทำไมต้องบริหารโปรแกรม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์ที่ได้รับจริง

การบริหารโปรแกรม

ผลในเชิงบูรณาการ

กลยุทธ์โปรแกรม

ตัวขับส่งโครงการ

การบริหารโครงการ

ความเกี่ยวข้องกันของโครงการ

ตัวขับส่งโครงการ

ความเกี่ยวข้องกันของโครงการ

การบริหารโครงการ

ความเกี่ยวข้องกันของโครงการ

ตัวขับส่งโครงการ

การบริหารโครงการ

ความเกี่ยวข้องกันของโครงการ

การบริหารโครงการ

ตัวขับส่งโครงการ


Kap

กลยุทธ์ธุรกิจทำไมต้องบริหารโปรแกรม

กลยุทธ์เทคโนโลยี

กลยุทธ์โปรแกรม

กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์ธุรกิจ

ปัจจัยการแข่งขัน

องค์ประกอบโปรแกรม

กลยุทธ์โปรแกรม

องค์กร

กระบวนการ

หน่วยวัด

เครื่องมือ

วัฒนธรรม


Kap

วัตถุประสงค์กลยุทธ์ทำไมต้องบริหารโปรแกรม

แนวทางเชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์

การแปลงกลยุทธ์

การบริหาร Portfolio

เชิงกลยุทธ์

ประโยชน์ที่ได้รับจริง

ทบทวน

วางแผน

สถาปัตยกรรมการเปลี่ยนแปลง

บริหาร

สถาปัตยกรรมโปรแกรม

การบริหารการส่งผ่านโปรแกรม

Outcome

Output

การบริหารโครงการ


Kap

วางแผนจากบนลงล่าง เป้าหมาย

และล่างขึ้นบน ระดับโครงการ

ควบคุมการเปลี่ยนแปลง บริหารการเงิน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน บริหารคุณภาพ บริหารทรัพยากร บริหารความรู้

วัตถุประสงค์กลยุทธ์

ความสอดคล้องกันของกลยุทธ์กับโปรแกรม โครงการ

บริหารแบบบูรณาการ

กลยุทธ์

การแปลงกลยุทธ์

หลายองค์ประกอบในการดำเนินงานที่ต้องการบริหารแยกจากกันแต่มีลำดับของการสู่การปฏิบัติและต้องมีการประสานการบริหารลงถึงระดับโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การบริหาร Portfolio

เชิงกลยุทธ์

ขอบเขตงาน คุณภาพ เวลา ต้นทุน ทรัพยากรมนุษย์ ความเสี่ยง การสื่อสาร

ทบทวน

วางแผน

สถาปัตยกรรมการเปลี่ยนแปลง

สถาปัตยกรรมการเปลี่ยนแปลง

บริหาร

สถาปัตยกรรมโปรแกรม

การบริหารการส่งผ่านโปรแกรม

การบริหารโครงการ


Kap

ผู้นำและโครงสร้าง เป้าหมาย การตัดสินใจ

พลวัตรของทีม การสร้างทีม

พฤติกรรมและกลไกการสนับสนุน

การสื่อสาร ทักษะ ทรัพยากร

สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์กลยุทธ์

กลยุทธ์

เน้นคนและ 3 ระยะหลักการเปลี่ยนแปลงคือ

พัฒนากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง

คน และสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุน

การสื่อสาร การอบรม

วางแผนการเดินทางการเปลี่ยนแปลง

หมุดวัดและระยะของแต่ละวิธีการ

ทำแผนที่กิจกรรม Gantt chart

การฝังตัวและทบทวนการเปลี่ยนแปลง

สร้างศักยภาพคนและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

ระบุและติดตามตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงตลอด

โปรแกรม

การแปลงกลยุทธ์

สถาปัตยกรรมการเปลี่ยนแปลง

การบริหาร Portfolio

เชิงกลยุทธ์

ส่วนผสมของโปรแกรม โครงการ

วางแผน

ทบทวน

บริหาร

สถาปัตยกรรมโปรแกรม

การบริหารการส่งผ่านโปรแกรม

วางแผน ดำเนินการ ควบคุม

ให้เกิดการประสานโครงการ

การบริหารโครงการ

วางแผน ดำเนินการ ควบคุม ปิดงาน


Kap

วัตถุประสงค์กลยุทธ์ เป้าหมาย

กลยุทธ์

การแปลงกลยุทธ์

สถาปัตยกรรมการเปลี่ยนแปลง

การบริหาร Portfolio

เชิงกลยุทธ์

ส่วนผสมของโปรแกรม โครงการ

วางแผน

ทบทวน

บริหาร

สถาปัตยกรรมโปรแกรม

การบริหารการส่งผ่านโปรแกรม

วางแผน ดำเนินการ ควบคุม

ให้เกิดการประสานโครงการ

การบริหารโครงการ

วางแผน ดำเนินการ ควบคุม ปิดงาน


Kap

วัตถุประสงค์กลยุทธ์ เป้าหมาย

ระยะรู้สึกเป็นเจ้าของ

เปลี่ยนแปลง

ยอมรับ

ระยะลงมือ

ลองทำดู

กลยุทธ์

รับรู้เชิงบวก

ระยะตระหนัก

เข้าใจ

การแปลงกลยุทธ์

สถาปัตยกรรมการเปลี่ยนแปลง

การบริหาร Portfolio

เชิงกลยุทธ์

ส่วนผสมของโปรแกรม โครงการ

ระยะไม่ตระหนัก

วางแผน

ทบทวน

บริหาร

สถาปัตยกรรมโปรแกรม

การบริหารการส่งผ่านโปรแกรม

วางแผน ดำเนินการ ควบคุม

ให้เกิดการประสานโครงการ

การบริหารโครงการ

วางแผน ดำเนินการ ควบคุม ปิดงาน


Kap

วัตถุประสงค์กลยุทธ์ เป้าหมาย

เน้นคนและ 3 ระยะหลักการเปลี่ยนแปลงคือ

พัฒนากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง

สร้างความเข้าใจในเป้าหมาย

ใครเกี่ยวข้องและมีผลกระทบ

เลือกวิธีการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม

ระบุกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง

วางแผนการเดินทางการเปลี่ยนแปลง

ทำแผนที่แผ่นเดียว การสื่อสาร

ตัวช่วยเปลี่ยนแปลง อบรม พัฒนาภาวะผู้นำ

เปลี่ยนวัฒนธรรม ออกแบบองค์กร

บริหารผลการดำเนินงานและรางวัล

การฝังตัวและทบทวนการเปลี่ยนแปลง

อธิบายตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงองค์กร

ทบทวนและมุ่งเน้นที่ทรัพยากรการเปลี่ยนแปลงสร้างศักยภาพขององค์กรที่จะทำให้การ

เปลี่ยนแปลงฝังลึกลงไปในบริษัทและยั่งยืน

กลยุทธ์

การแปลงกลยุทธ์

สถาปัตยกรรมการเปลี่ยนแปลง

การบริหาร Portfolio

เชิงกลยุทธ์

ส่วนผสมของโปรแกรม โครงการ

วางแผน

ทบทวน

บริหาร

สถาปัตยกรรมโปรแกรม

การบริหารการส่งผ่านโปรแกรม

วางแผน ดำเนินการ ควบคุม

ให้เกิดการประสานโครงการ

การบริหารโครงการ

วางแผน ดำเนินการ ควบคุม ปิดงาน


Kap

สร้างขีดความสามารถในการสร้างขีดความสามารถในการ

สื่อสาร

ลดการต่อต้าน รู้เขา รู้เรา

การสื่อสารให้สอดคล้องกับ

การยอมรับการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมาย หลักการแนวทาง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระบุข่าวสารหลักที่ต้องการ

การสื่อสารต้องสอดคล้องกับหมุดวัด

สามารถวัดประสิทธิผลของกลยุทธ์

การสื่อสารได้

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสื่อสาร

วัตถุประสงค์กลยุทธ์

แนวทางเชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์

การแปลงกลยุทธ์

การบริหาร Portfolio

เชิงกลยุทธ์

ประโยชน์ที่ได้รับจริง

ทบทวน

วางแผน

สถาปัตยกรรมการเปลี่ยนแปลง

บริหาร

สถาปัตยกรรมโปรแกรม

การบริหารการส่งผ่านโปรแกรม

Outcome

Output

การบริหารโครงการ


Kap

Projectสร้างขีดความสามารถในการ

Activities

Resource

Time

Unique

Strategic Project

Opportunities

Operational Project

Problems

Screening

Priorities

Selecting

Quality

Time

+

Scope

Project

organization

Cost

Performance

+

Forming

Storming

Norming

Performing

Project Team

Project Manager

Management

Planning

Implement

Control


Kap

Do the right thingsสร้างขีดความสามารถในการ

Ultimate Goal

Who are we ?

Purpose

Business Model

Mission statement

Positioning

Competitive advantage

Vision

Where we want go?

Gap

Where are we now?

Strategies

How to go there?

Program /project


Kap

Driving Forceสร้างขีดความสามารถในการ

change

New realities

รู้เขา

Opportunities

Threats

Strategic Project

Take Opportunities

Project

Resources

Time

Activities

Project

Goals

Operation Project

Solve Problem

Scope

Time

Cost

Schedule

Resources

Quality

Methods

Process

+

Mission

Project

Leader

Management

Planning

Implement

Control

Organization

Structure

Performance

Culture

Project Team


Kap
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการให้มีความเข็มแข็งยิ่งขึ้น ให้ดำเนินการดังนี้

ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่น เป็นตัวอย่างของการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

มีแผนงานที่มีคุณภาพ เนื้อหาสาระในแผนมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนจบ แสดงถึงบูรณาการที่สมบูรณ์

มีแผนงานการใช้บุคลากรที่เชื่อมโยงกับแผนงานเป็นการรองรับการปฏิบัติงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

มีกระบวนการจัดทำแผนงาน โดยการเริ่มต้นให้มีการวิเคราะห์สภาพการทำงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ความเสี่ยง และโอกาสขององค์กร

มีการกำหนดเป้าหมายในแผนงานเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดได้ มีผลสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานในระดับสูง


Kap

วัตถุประสงค์ ให้ดำเนินการดังนี้

ปัจจัยสำเร็จ

ยุทธศาสตร์

ปัญหา

โอกาส

แนวทางดำเนินงาน

วิธีการ

ผลลัพธ์ที่ได้

แผนการดำเนินงาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด


Kap

Risk ให้ดำเนินการดังนี้

Quality

Time

Scope

Avoid

Transfer

Share

Retain

Cost

ตัวชี้วัด QA

Performance

Objectives

Goals

Scope

guideline

Opportunities

Problems

Scope

Results

Targets

Method

WBS

Gantt chart

Activities

Sub/Level of Work

CSF

KPI

Quality

/time

/cost

Network diagram

PERT/CPM

Project Control

Evaluate/Monitor

Risk

Allocate Time budget

Responsibilities

Milestone

Project Implementation


Kap
ตัวอย่าง ให้ดำเนินการดังนี้

 • งานโครงการ


Kap
การเขียนข้อเสนอโครงการการเขียนข้อเสนอโครงการ

หลักการ เหตุผล ที่มาของโครงการ

เป้าประสงค์

เป้าหมาย 2

เป้าหมาย 3

เป้าหมาย 1


Kap
ขอบเขตงานการเขียนข้อเสนอโครงการ

คัดเลือก

คัดเลือก

หาวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญ

WBS

เกษตรกร

อบรม

อาหารปลอดภัย

สร้าง

เครือข่าย

มาตรฐานความ

ปลอดภัย

วิจัย ค้นคว้า

สร้างเกณฑ์

ตัวอาหาร

นำร่อง

ตรวจสอบ

ประเมิน


Kap
ขอบเขตงานโครงการอาหารปลอดภัยขอบเขตงานโครงการอาหารปลอดภัย

เป้าประสงค์

อาหารปลอดภัย

WBS

ผู้เชี่ยวชาญ

เกณฑ์มาตรฐาน

เกษตรกร

วิจัย ค้นคว้า

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวอาหาร

นำร่อง

คัดเลือก

หาวิทยากร

สร้าง

เครือข่าย

ตั้งกรรมการ

ระดับ 3


Kap
ขอบเขตงานโครงการอาหารปลอดภัยขอบเขตงานโครงการอาหารปลอดภัย

ผู้เชี่ยวชาญ

เกณฑ์มาตรฐาน

เกษตรกร

วิจัย ค้นคว้า

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวอาหาร

นำร่อง

คัดเลือก

หาวิทยากร

สร้าง

เครือข่าย

นาย ก.

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

2อาทิตย์

2,000 บาท

งบประมาณ


Kap
แผนดำเนินงานขอบเขตงานโครงการอาหารปลอดภัย

Report

Mile stone 1

Mile stone 1

เวลา

กิจกรรม

เดือนที่

วิจัยค้นคว้า

สร้างผู้เชี่ยวชาญ

คัดเลือก

หาวิทยากร

สร้างเครือข่าย

กำหนดเกณฑ์

อบรมเกษตรกร


Scope mind mapping 2
ขอบเขตงาน ขอบเขตงานโครงการอาหารปลอดภัยScope หลักการ ใช้ Mind-mapping ทำ 2ระดับ

ภายนอกศูนย์

สร้างกลุ่ม

กลุ่มเครือข่าย

กิจกรรมเครือข่าย

ภายในศูนย์

ศูนย์กลางเครือข่าย

การเชื่อมโยง

ระบบสารสนเทศ

ชื่อโครงการ การจัดตั้งศูนย์คลัสเตอร์กระดาษสา


Work break down structure
ทำ ขอบเขตงานโครงการอาหารปลอดภัยWork Break Down Structure เรียงงานตามระดับ

ชื่อโครงการ การจัดตั้งศูนย์คลัสเตอร์กระดาษสา

ศูนย์กลางเครือข่าย

กิจกรรมเครือข่าย

กลุ่มเครือข่าย

การเชื่อมโยง

สร้างกลุ่ม

ภายนอกศูนย์

กิจกรรม

ความร่วมมือ

สร้างเครือข่าย

ภายในศูนย์

ระบบสารสนเทศ


Kap
เขียนกระบวนการ กำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ กำหนดงบประมาณ

ชื่อโครงการ การจัดตั้งศูนย์คลัสเตอร์กระดาษสา

สร้างกลุ่ม

สร้างเครือข่าย

กลุ่มเครือข่าย

กำหนด

เครือข่ายเป้าหมาย

กำหนด

กลุ่มเป้าหมาย

จัดกิจกรรม

สร้างเครือข่าย

จัดกิจกรรม

รวมกลุ่ม

จัดทำแผนงาน

ของเครือข่าย

จัดทำแผนงาน

ของกลุ่ม


Kap

ชื่อโครงการ การจัดตั้งศูนย์คลัสเตอร์กระดาษสา

กลุ่มเครือข่าย

สร้างกลุ่ม

จัดทำแผนงาน

ของกลุ่ม

กำหนด

กลุ่มเป้าหมาย

จัดกิจกรรม

รวมกลุ่ม

งบประมาณ

1,600,000 4 กลุ่ม

400,000 4 กลุ่ม

+100,000 ค่าจ้าง

ระยะเวลา

12 เดือน

12 เดือน

 • ผู้รับผิดชอบ

 • สสว

 • สนง จว

 • อุตสาหกรรม

 • ศูนย์ส่งเสริม

IPC

IPC

ผลลัพธ์ที่ได้

ตัวชี้วัด


Kap
เขียนกระบวนการ กำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ กำหนดงบประมาณ

ชื่อโครงการ การจัดตั้งศูนย์คลัสเตอร์กระดาษสา

ภายในศูนย์

ภายนอกศูนย์

กิจกรรมเครือข่าย

กำหนด

กิจกรรมเป้าหมาย

จัดทำแผนกิจกรรม

ดำเนินกิจกรรม

ติดตามประเมินผล


Kap

ชื่อโครงการ การจัดตั้งศูนย์คลัสเตอร์กระดาษสา

กิจกรรมเครือข่าย

ภายในศูนย์

กำหนด

กิจกรรมเป้าหมาย

จัดทำแผนกิจกรรม

ดำเนินกิจกรรม

ติดตามประเมินผล

งบประมาณ

ระยะเวลา

 • ผู้รับผิดชอบ

 • สสว

 • สนง จว

 • อุตสาหกรรม

 • ศูนย์ส่งเสริม

ผลลัพธ์ที่ได้

ตัวชี้วัด


Kap

ชื่อโครงการ การจัดตั้งศูนย์คลัสเตอร์กระดาษสา

กิจกรรมเครือข่าย

ภายนอกศูนย์

กำหนด

กิจกรรมเป้าหมาย

จัดทำแผนกิจกรรม

ดำเนินกิจกรรม

ติดตามประเมินผล

งบประมาณ

ระยะเวลา

 • ผู้รับผิดชอบ

 • สสว

 • สนง จว

 • อุตสาหกรรม

 • ศูนย์ส่งเสริม

ผลลัพธ์ที่ได้

ตัวชี้วัด


Kap
เขียนกระบวนการ กำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ กำหนดงบประมาณ

ชื่อโครงการ การจัดตั้งศูนย์คลัสเตอร์กระดาษสา

กิจกรรม

ความร่วมมือ

ระบบสารสนเทศ

การเชื่อมโยง

จัดทำ

Coverage matrix

จัดทำ

Coverage matrix

จัดทำ

Collaboration matrix

จัดทำ

Collaboration matrix

จัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ

กำหนดกิจกรรมร่วมมือ

พัฒนาระบบสารสนเทศ

ตามแผนแม่บท

ดำเนินกิจกรรม


Kap

ชื่อโครงการ การจัดตั้งศูนย์คลัสเตอร์กระดาษสา

การเชื่อมโยง

ระบบสารสนเทศ

จัดทำแผนแม่บท

สารสนเทศ

พัฒนาระบบ

สารสนเทศ

ตามแผนแม่บท

งบประมาณ

4,000,000 4 กลุ่ม

ลงค่า hardwareบางส่วน

ระยะเวลา

12 เดือน

 • ผู้รับผิดชอบ

 • สสว

 • สนง จว

 • อุตสาหกรรม

 • ศูนย์ส่งเสริม

IPC

ผลลัพธ์ที่ได้

เกิดการเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด


Kap

ชื่อโครงการ การจัดตั้งศูนย์คลัสเตอร์กระดาษสา

Gantt chart


Kap

Task การจัดตั้งศูนย์คลัสเตอร์กระดาษสาActivity M o n t h ( th )

no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Requirementstudy

2. ExternalDesign

3. InternalDesign

4. SystemSpecification

5. ProgramDevelopment

6. SystemTest

7. UserManual

8. UserTraining

9. Datacollection

10. HardwareorderandInstallation

11. AcceptancetestandParallelrun

12. Systemhand-over*

Project Plan for System Development


Project team
ทีมโครงการ การจัดตั้งศูนย์คลัสเตอร์กระดาษสาProject Team

Matrix Organization

โครงสร้างทีมที่ประกอบด้วยสมาชิกจากสายงานต่างๆตามทักษะที่ต้องการ

นำสมาชิกมาจากที่ต่างๆ

ฝ่ายแผน

คณะ

พื้นที่

ผู้ปฏิบัติงาน

????


ad