1 / 7

Justýnka Svobodová

Justýnka Svobodová. Justýnka. Ne každý má to štěstí být zdravý, ale každému můžeme trochu pomoci. Dnes Vám představíme malou bojovnici Justýnku , které můžete pomoci i Vy a to sbíráním víček z PET lahví. O Justýnčině chorobě.

jared
Download Presentation

Justýnka Svobodová

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Justýnka Svobodová

  2. Justýnka • Ne každý má to štěstí být zdravý, ale každému můžeme trochu pomoci. Dnes Vám představíme malou bojovnici Justýnku, které můžete pomoci i Vy a to sbíráním víček z PET lahví.

  3. O Justýnčině chorobě Justýna je 3-letá holčička, u které byl v 10 měsících diagnostikován Williams-beuren syndrom. Jde o genetickou vadu, kdy na sedmém chromozonu jí chybí asi 20 genů. Díky tomu má Justýnka spousty zdravotních problémů. V tuto chvíli má Justýnka diagnostikováno: středně těžkou mentální retardaci, centrální hypotonický syndrom, srostlé předloketní kosti na pravé ruce, hyperkalcémii, astigmatismus, zúženou plícnici, hypothyreozu, nefrokalcinosu, hyperakusis, špatné postavení zubů a další věci k tomu.

  4. K centrální hypotonii, cvičí Vojtovu metodu. Vzhledem ke svému postižení se chodit naučila před 3 měsíci, ale pořád je ještě co pilovat. Stále neujde delší vzdálenosti a velmi brzo se unaví. Má synostozu pravé ruky, zatím bez operace, čeká se až vyroste. Musela se naučit jíst druhou rukou, což je v jejím stavu nemyslitelné. Justýnku trápí citlivý sluch. Na některé zvuky reaguje tak, že si zacpává uši nebo pláče.

  5. Jak pomoci? Sbírejme víčka od PET lahví, džusů a mléka!!! Olomoucká firma je odkoupí k recyklaci a peníze pomohou malé Justýnce!

  6. Děkujeme za pozornost a doufáme, že nám pomůžete, neboť poslední sběrové datum víček je 31. května 2013.Vaši šesťáci 

  7. Prostor na otázky

More Related