slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hoofdstuk 13 Informatie in organisaties

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Hoofdstuk 13 Informatie in organisaties - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Hoofdstuk 13 Informatie in organisaties. organisatie: een samenwerkingsverband tussen mensen die een aantal activiteiten uitvoeren om vooraf vastgestelde doelen te bereiken. Twee soorten: onderneming :   primair gericht op het realiseren van bedrijfseconomische doelen (winst)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hoofdstuk 13 Informatie in organisaties' - jared


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Hoofdstuk 13 Informatie in organisaties

organisatie:een samenwerkingsverband tussen mensen die een aantal activiteiten uitvoeren om vooraf vastgestelde doelen te bereiken.

 • Twee soorten:
 • onderneming:  primair gericht op het realiseren van bedrijfseconomische doelen (winst)
 • instelling:  accent ligt op het realiseren van niet-economische doelen (non-profit organisaties)

LauwersCollege Buitenpost Informatica

rechtsvormen
Rechtsvormen

De rechtsvorm is van belang voor de aansprakelijkheiden de belastingverplichtingen.

Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland zijn wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Kenmerkend voor rechtsvormen zonder rechts-persoonlijkheid is dat je met je hele privé-vermogen aansprakelijk bent als de onderneming failliet gaat.

En als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd is je echtgeno(o)t(e) ook volledig aansprakelijk.

LauwersCollege Buitenpost Informatica

rechtsvormen1
Rechtsvormen

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide4
Verticale en horizontale informatiestromen

Verticale communicatie

De communicatiestructuur van een reclamebureau weergegeven in een graaf

Horizontale communicatie

Directeur

Hoofd inkoop

Hoofdverkoop

Hoofdadministratie

Hoofdfabricage

Diagonale communicatie

Productiemedewerkers

Verkopers

Administratievemedewerkers

contact passerelle

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide5
Verticale en horizontale informatiestromen
 • Verticale lijnen overheersen als
 • het opleidingsniveau van de werknemers sterk uiteenloopt
 • het werk is opgedeeld in onafhankelijke deeltaken
 • Horizontale lijnen overheersen als
 • het opleidingsniveau van de werknemers gelijkwaardig is
 • Voorbeeld: een school

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide6
Organigram, graaf en matrix

Voor het in kaart brengen van de structuur van een organisatie en de communicatie binnen zo’n organisatie maken we gebruik van: 

 • organigram: 
  • weergave van de (hiërarchische) structuur van de organisatie, geen communicatiepijlen maar lijnen. 
 • communicatiegraaf: 
  • grafische weergave van de communicatielijnen (één- of tweerichtingsverkeer) m.b.v. pijlen. 
 • communicatiematrix: 
  • geeft dezelfde informatie als de communicatiegraaf
  • weergave van de communicatielijnen op de volgende manier:
  •     1 = wel communicatie
  •     0 = geen communicatie

LauwersCollege Buitenpost Informatica

organisatiestructuren
Organisatiestructuren

De organisatiestructuur van een bedrijf staat in principe los van de juridische structuur, die bepaald wordt door de rechtsvorm van het bedrijf.

Als iemand een bedrijf helemaal alleen begint dan wordt hij of zij een ZZP'er genoemd, dat is de afkorting van Zelfstandige Zonder Personeel.

Als een aantal gelijkgestemden samen een bedrijf opzetten, en als het dan zo is dat geen van de vijf de baas is, maar dat ze alle vijf evenveel te vertellen hebben, dan heeft die organisatie een ententestructuur

Bij een groot bedrijf is meestal sprake van een lijnorganisatie

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide8
Organisatiestructuren
 • Lijnorganisatie
 • Lijn en staforganisatie
 • Lijn en staforganisatie met functionele relaties
 • Project en matrixorganisatie
 • Ententestructuur

span-of-control: het aantal mensen dat een manager rechtstreeks aanstuurt

depth-of-control:het aantal lagen met leidinggevenden tussen de directeur en de mensen die het eigenlijke werk doen.

zes-man-regel: een manager stuurt niet meer dan zes man aan, maar

bij routinewerk kun je tot circa tien mensen gaan

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide9
De klassieke lijnorganisatie

Kenmerken:

Nadelen:

 • Hiërarchie / top-down
 • Communicatielijnen erg lang
 • Piramide-achtige opbouw
 • Topmanagement snel overbelast

Voordelen:

 • Weinig flexibiliteit
 • Eenvoudige structuur

Voorbeeld: het leger

 • Duidelijke afbakening van taken en bevoegdheden

Directeur

Chefinkoop

Chefverkoop

Chefadministratie

Chefproductie

Chefpersoneelszaken

Ploegbaas1

Ploegbaas 2

Filiaalhoofden

Medewerkersadministratie

Hoofdverkoop

Medewerkersproductie

Medewerkersproductie

Vertegen-woordigers

Medewerkersfilialen

LauwersCollege Buitenpost Informatica

de moderne lijnorganisatie
De moderne lijnorganisatie

Bij een klassieke lijnorganisatie is alleen sprake van top-downlijnen.

Bij een moderne lijnorganisatie krijgen de werknemers ook gelegenheid hun ervaringen en ideeën aan hun leidinggevenden door te geven, we spreken dan van goals down/plans up.

En er wordt vrijwel altijd ook horizontale communicatie ingebouwd. Dit noemen we een contact passerelle.

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide11
De staf- en lijnorganisatie

Directeur

Chefproductie

Chefverkoop

Stafafdelingwerkvoorber.

Stafafdelingcalculatie

Stafafdelingreclame

Stafafdelingwinkelinrichting

Staf ondersteunt leiding

Hoofdverkoop

Filiaal-hoofden

Ploegbaas 1

Ploegbaas 2

Medewerkersproductie

Medewerkersproductie

Vertegen-woordigers

Medewerkersfilialen

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide12
De staf- en lijnorganisatie

Stafleden ondersteunen de leidinggevenden

 • Voordelen:
 • Door ondersteuning met stafleden kunnen de afdelingen groter zijn.
 • Eenvoudige structuur
 • Duidelijke afbakening van taken en bevoegdheden
 • Nadelen:
 • Stafleden hebben weinig kennis van zaken van het echte werk
 • Bijna uitsluitend verticale communicatie
 • Lange communicatiekanalen
 • Weinig flexibiliteit

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide13
De staf- en lijnorganisatie met functionele relaties

Toevoegen van een functionele stafafdeling. Voert vooral coördinerende taken uit.

 • Voordelen:
 • Verlichting van de werktaak van de leidinggevenden
 • Meer uniformiteit in de organisatie binnen het bedrijf door de coördinatie door de stafafdelingen
 • Nadelen:
 • Verantwoordelijkheden worden onduidelijker
 • Bevordert het ontstaan van conflicten

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide14
De projectorganisatie

Directeur

Chef verkoop

Chefinkoop

Chefadministratie

Chefproductie

projectgroep

Medewerkerproductie

Medewerker verkoop

Medewerkerinkoop

Medewerkeradministratie

Projectleidernieuw product

Medewerker verkoop

Medewerkerinkoop

Medewerkeradministratie

Medewerkerproductie

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide15
De projectorganisatie

Bij activiteiten die het hele bedrijf raken.

Bijvoorbeeld de introductie van een nieuw product.

 • Kenmerken:
 • Hiërarchie wordt doorbroken
 • Projectgroep is tijdelijk
 • Leden van de groep zijn gelijkwaardig
 • Leden worden gekozen op basis van kennis

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide16
De matrixorganisatie

Directie

Chefafdeling A

Chefafdeling B

Chefafdeling AC

Projectleiderproject 1

Werknemer 1

Werknemer 2

Werknemer 3

Projectleiderproject 2

Werknemer 4

Werknemer 5

Werknemer 6

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide17
De matrixorganisatie
 • Voor organisaties met continue problemen
 • Permanente projectgroepen
 • Werknemer heeft meerdere chefs
 • Voordelen:
 • Geschikt voor de oplossing van complexe problemen
 • Kleine kans op fouten (dubbele controle)
 • Nadelen:
 • Waar ligt de verantwoordelijkheid
 • Mensen moeten erg goed kunnen samenwerken
 • Loyaliteitsproblemen

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide18
De Ententeorganisatie

Lid 1

Lid 2

Lid 6

Voorzitter

Lid 3

Lid 5

Lid 4

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide19
De Ententeorganisatie
 • Kenmerken:
 • Ieder lid heeft dezelfde rechten en plichten
 • Voorzitter leidt technisch de vergadering
 • Voordelen:
 • Maakt optimaal gebruik van aanwezige deskundigheid
 • Betrokkenheid van medewerkers is groot
 • Nadelen:
 • Groepen niet groter dan 15 personen
 • Leden met hetzelfde kennisniveau

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide20
Informatielijnen binnen de organisatie

Directie

Top-down

Extern

Extern

Bottom-up

Goals-down

Bottom-up

Werknemers

Werknemers

Werknemers

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide21
Informatie m.b.t. de basisonderdelen van een bedrijf

De strategische top heeft behoefte aan informatie over alle belangrijke zaken die zich in het bedrijf afspelen. De informatie is globaal, en heeft vaak betrekking op detoekomst.Naast interne informatie speelt ook externe informatie een belangrijke rol.

De uitvoerende kern heeft vooral interne informatie nodig. Die informatie is gedetailleerd en actueel

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide22
Informatiestromen

Om de informatiestromen zo goed mogelijk te benutten,zal aan bepaalde voorwaarden moeten worden voldaan:

 • Er wordt met een netwerk gewerkt
 • Er is een mailserver, dat is een speciale computer waar de emailberichten van en voor alle werknemers worden opgeslagen bijvoorbeeld m.b.v. Microsoft Exchange Server
 • Vaak zijn er nog andere dedicated servers, bijv. een webserver
 • Er is vooraf goed nagedacht over de inrichting van het netwerk m.b.v. gebruikersgroepen:
 • - Iedere werknemer krijgt de juist informatie
 • - Iedere werknemer heeft de juiste rechten om berichten te kunnen lezen, wijzigen of verwijderen (=autorisatie)

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide23
Voordelen ICT

Voor informatiestromen binnen organisatie gebruikt mensteeds meer de mogelijkheden van ICT.

 • Voordelen:
 • Ondersteuning bij communicatie
 • Verbetering kwaliteit werk
 • Procesversnelling, dus kostprijsverlaging
 • Minder werknemers nodig, efficiëntie neemt toe
 • Verkorting van de lijnen

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide24
Toepassingsgebieden ICT in bedrijven

Workflow Management Systemen (WMF):

zorgen voor het op een gestructureerde manier verdelen van werk en het stroomlijnen van werkprocessen.

Enterprise Resource Planning(ERP):

software dat gebruikt wordt ter ondersteuning van alle processen binnen een bedrijf. In principe kunnen alle bedrijfsfuncties ermee worden bestuurd.Voorbeelden: SAP en Exact

Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing (CAD/CAM):

Een CAD/CAM-systeem is een programma waarmee je kunt ontwerpen, maar ook fabriceren. Er kan een CNC draai- of freesmachine aangestuurd worden waarmee het ontwerp wordt gefabriceerd.

LauwersCollege Buitenpost Informatica

slide25
Toepassingsgebieden ICT in bedrijven
 • Electronic Data Interchange (EDI):
 • electronische uitwisseling van gegevens tussenverschillendeorganisaties
 • bijvoorbeeld: bestellingen plaatsen, rekeningen versturen
 • Als de gegevens worden verstuurd wordt de administratie van de ontvanger automatisch bijgewerkt, en wordt er een verwerkingsproces in werking gezet
 • De programma’s van zender en ontvanger moeten dan wel naadloos op elkaar aansluiten; meestal wordt daarbij gebruik gemaakt van de EDIFACT-standaard.

EINDE

LauwersCollege Buitenpost Informatica

ad