O niektórych kształtach linii rezonansowych stosowanych w ERP - PowerPoint PPT Presentation

oraz o paru innych tematach przy tej okazji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O niektórych kształtach linii rezonansowych stosowanych w ERP PowerPoint Presentation
Download Presentation
O niektórych kształtach linii rezonansowych stosowanych w ERP

play fullscreen
1 / 51
O niektórych kształtach linii rezonansowych stosowanych w ERP
143 Views
Download Presentation
jared-mckinney
Download Presentation

O niektórych kształtach linii rezonansowych stosowanych w ERP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. oraz o paru innych tematach przy tej okazji O niektórych kształtach linii rezonansowych stosowanych w ERP

 2. Plan seminarium • Podejście fenomenologiczne i stochastyczne do znajdywania kształtu linii • Klasyczne kształty linii rezonansowych: Lorentz, Gauss, Voigt • Statystyka i kształt linii Tsallis’a • Zastosowanie badania kształtu linii do wyznaczania wymiarowości układu spinowego

 3. Kształt linii rezonansowej – jak go otrzymać? Kształt linii rezonansowej można otrzymać stosując dwa różne podejścia: • Fenomenologiczne - rozwiązując równanie ruchu magnetyzacji, w którym zawarte są człony opisujące tłumienie (Bloch)‏ • Stochastyczne - rozważając modele stochastycznych fluktuacji częstotliwości rezonansowej (Kubo)‏

 4. Kształt linii – podejście fenomenologiczne

 5. Kształt linii – podejście fenomenologiczne • Równania Blocha

 6. Kształt linii – podejście fenomenologiczne Dotyczy kształtów linii szerokich (np. FMR, SPR)

 7. Berger, Bissey, Kliava (1)‏ • Bloch-Bloembergen (1950, NMR→FMR)‏ • Wady modelu: • Zerowa absorpcja dla B=0 • Ujemna absorpcja dla B<0, kołowa polaryzacja • ,

 8. Berger, Bissey, Kliava (2)‏ • Zmodyfikowany Bloch-Bloembergen • Garstens, Kaplan (1955)‏ • Relaksacja podłużna wzdłuż kierunku efektywnego pola magnetycznego

 9. Berger, Bissey, Kliava (3)‏ • Gilbert (1955)‏ Równanie ruchu powinno zawierać człon z szybkością relaksacji proporcjonalną do szybkości zmiany magnetyzacji

 10. Berger, Bissey, Kliava (4)‏ • Landau-Lifshitz (1935)‏ Człon tłumiący zawiera szybkość relaksacji proporcjonalną do składnika precesyjnego M. Jest równoważne równaniom Gilberta dla małego tłumienia Równania na podatność są takie same jak w przypadku zmodyfikowanego Blocha-Bloembergena

 11. Berger, Bissey, Kliava (5)‏ • Callen (1958)‏

 12. Kształt linii - podejście stochastyczne (1)‏ • Funkcja korelacji – G(τ)‏

 13. Kształt linii - podejście stochastyczne (2)‏ • Funkcja gęstości spektralnej J(ω)‏ a,b,c – malejący czas korelacji Wniosek: maksymalny wkład do częstości ω jest wtedy, gdy c=1/ ω

 14. Kształt linii - podejście stochastyczne (3)‏ • Stochastyczny model fluktuacji gaussowskich Dla takich fluktuacji gaussowskich funkcja korelacji wyraża się równaniem • Funkcja relaksacji (t)‏ gdzie funkcja () charakteryzuje fluktuacje lokalnego pola dipolowego modulowanego oddziaływaniem wymiennym

 15. Kształt linii - podejście stochastyczne (4)‏ • Długi czas korelacji →kształt linii Gaussa t<<c • Krótki czas korelacji →kształt linii Loentza t>>c, funkcja  zaniknie, zanim osiągniemy górną granicę całki t • Przypadek ogólny

 16. Origin: Lorentz Hendrik Antoon Lorentz(1853-1928)

 17. Origin: Gauss Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)

 18. Voigt Woldemar Voigt (1850-1918)‏ Göttingen Universität Kształt Voigt’a V(x,σ,γ) jest konwolucją kształtu Gaussa G(x,σ)‏ i kształtu Lorentza L(x,γ)‏

 19. Voigt, pseudo-Voigt

 20. Origin: Voigt

 21. Voigt: porównanie

 22. Porównanie kształtów: Gauss vs. Lorentz vs. Voigt

 23. Porównanie kształtów: monokryształ YVO4

 24. Porównanie: monokryształ, różnica X3

 25. Porównanie kształtów: proszek TiC/C

 26. Porównanie: proszek, różnica X13

 27. Kształt Tsallis’a Contantino Tsallis (1943, Athens)‏ TSALLIS, C. 1988. Possible generalization of Boltzmann-Gibbs statistics. Journal of Statistical Physics, vol. 52, p. 479-487.

 28. Statystyka Tsallis’a (1) • Entropia • (1865) Clausius, makroskopowa, dS=δQ/T • (1872-7) Boltzmann, mikroskopowa, entropia Boltzmanna-Gibbsa Addytywność jest słuszna dla układu, który składa się z niezależnych (kwaziniezależnych) części – oddziaływują siłami krótkozasięgowymi lub w przypadku układu kwantowego słabo splątanego. Uogólnienie statystyki Boltzmanna-Gibbsa - (1988) Tsallis

 29. Statystyka Tsallis’a (2) • Nieaddytywna entropia Dla układów składających się z części silnie skorelowanych (oddziaływania dalekozasięgowe, kwantowo silnie splątane)‏

 30. Statystyka Tsallis’a (3) • Nieekstensywna mechanika statystyczna

 31. Tsallis (4)

 32. Tsallis -zastosowanie w ERP

 33. Tsallis: różne parametry q

 34. Tsallis: różne parametry q

 35. Tsallis:q=1=Gauss

 36. Tsallis:q=2=Lorentz

 37. Tsallis

 38. Tsallis: proszek

 39. Tsallis: proszek, różnica X 45

 40. Tsallis: monokryształ

 41. Tsallis: monokryształ

 42. Kształt linii a wymiar

 43. Mo, Jiang, Ke (2) Funkcja korelacji ()‏ Funkcja relaksacji φ(t)‏ (zanik poprzecznej magnetyzacji)‏

 44. Mo, Jiang, Ke (3) n=2, B(0,2)=complex infinity n=3, B(-1/2,2)=-4

 45. Mo, Jiang, Ke (4) – wykresy kształtu

 46. Wykres kształtu dla Tsallis'a

 47. EPR układów spinowych 1D

 48. EPR układów spinowych 2D Dla układu 3D: (1+3cos2θ)

 49. Wpływ dyspersji na kształ linii (1)

 50. Wpływ dyspersji na kształ linii (2)