slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מצרים . PowerPoint Presentation
Download Presentation
מצרים .

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
Download Presentation

מצרים . - PowerPoint PPT Presentation

jared-kinney
137 Views
Download Presentation

מצרים .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. מצרים . אין בעולם ארץ מיוחדת כמוה .

 2. מידע כללי על מצרים • שטחה כמליון קמ"ר .רוב המרחב הנ"ל מהווה מדבר . כחלק ממדבר סהרה . • כמות האוכלוסייה במצרים היא כ– 65 מיליון תושבים . • רוב האוכלוסייה מתיישבת בצמידות לנילוס , המהווה מקור מים יחידי במצרים . • מצרים נחלקת ל- 4 יחידות נוף עיקריות – חצי אי סיני. • המדבר הערבי . • המדבר המערבי = מדבר לוב . • עמק הנילוס והדלתא = לב מצרים .

 3. אוכלוסיית מצרים . • צפיפות האוכלוסייה בשטח המיושב מגיעה ל – 2358 נפש לקמ"ר .( אחת מהצפיפויות הגדולות בעולם ) . • ריבוי טבעי חיובי גבוה = שלב שני של מודל התמורה הדמוגרפית . שלב הנובע כתוצאה מילודה גבוהה ותמותה שהולכת ויורדת . שלב זה יוצר מצב של התפוצצות אוכלוסייה . • יצירת "מעגל עוני" ללא מוצא , ללא דרך יציאה • מצרים מכפילה את אוכלוסייתה תוך 30 שנה. • לחץ אוכלוסייה על מזון \ קרקע הולך וגדל . • ממשלת מצרים מנסה להגדיל את השטחים החקלאיים ואת התפוקה משטחים אלה , במקביל לשכנע את האוכלוסייה להקטין את הילודה . כמעט ללא הצלחה .

 4. הכפר המצרי . • במצרים 6000 כפרים . • עבור מרבית מאוכלוסיית מצרים הכפרית נשארה הטכנולוגיה כפי שהייתה בימי הפרעונים . • צורת המגורים בלויה וענייה – בקתות עשויות טיט או חמר , הגגות מכוסים בקש. ללא תשתיות מינימליות . • במעט מהכפרים יש מוסדות ציבור ושירותים הכוללים –מסגד , בתי ספר , חנויות , מאפייה ותחנת משטרה . • ממוצע הילדים ירד בשנים האחרונות מ – 7 ילדים ל – 4 ילדים למשפחה . הילדים מהווים כוח עבודה . • הכנסה ממוצעת נמוכה מאוד – 2$ ביום . • קיימת הגירה מאסיבית מהכפר לעיר . בעיקר של צעירים המותירים לנפשם את האוכלוסייה החלשה ביותר מאחורה בכפר • מצבו הבריאותי של הפלאח המצרי הינו בכי רע והוא סובל כמעט באופן קבוע ממחלות חמורות כמו – מלריה , בלהרציה , גרענת , מחלות מעיים שונות , מחלות מין ושחפת .

 5. שאלות על החקלאות במצרים . מתוך מפ"ט עמל –תיאור ייחודי בחקלאות – - מהן הבעיות העיקריות בחקלאות במצרים ? - כיצד בוצעה הרפורמה האגררית ? ומהן תוצאותיה? - כיצד מתבצע במצרים כיבוש הקרקע ? - מהן השפעותיו של השימוש בדשנים ? - מהי התפוקה החקלאית ? ומהם מאפייניה ? - מהם סוגי הגידולים העיקריים במצרים ? היכן הם ממוקמים ? ומהי מידת הצלחתם ?

 6. שאלות על התפוקה החקלאית במצרים. • מהם סוגי הגידולים מהם יש את היצוא הרב ביותר במצרים? • האם חלו שינויים במהלך השנים ביצוא הגידולים השונים?מהן הסיבות לכך ?

 7. המשך שאלות ... • מהם סוגי הגידולים המיובאים למצרים ומדוע לדעתך? • האם חלו שינוים עם השנים? הסבר שינויים אלה . • מהם ההבדלים בין היצוא והיבוא האם קיימת כפילות ביניהם ?

 8. תהליכי מודרניזציה בכפר . ביצוע חוק הרפורמה האגררית .הרעיון הינו לאפשר לחקלאים להחזיק בחלקת אדמה שתאפשר לו להתקיים בכבוד , ותעלה את רמת חייו . שתגביר את הביקוש למוצרים שיהווה מניע לתעשייה מודרנית הכנסת כסף למדינה ולכלכלה פיתוח ומנוף למודרניזציה

 9. בפועל דבר לא התרחש חיי הפלאח המצרי כמעט ולא השתנו.

 10. השינויים שכן התרחשו הם : • גבר הקשר בין הכפריים ובינם לבין העירוניים . • תשתיות החלו להגיע לכפרים , בעיקר תשתיות תחבורתיות . מתוך מפ"ט עמל – תשתיות – אילו תשתיות הוחדרו בזמן שלטון מובאררכ ? מהן התוצאות של התשתיות הללו ? • התחבורה מסייעת בהחדרת חידושים ורעיונות מודרניים לכפר • חשיבות המוכתר יורדת ועולה חשיבות הנבחרים . • הכנסת כלים חקלאיים חדשים , בעיקר לכפרים הממוקמים בסמיכות לערים .

 11. כלכלת מצרים . תעשייה נפט תעלת סואץ תיירות חקלאות

 12. תפרוסת החקלאות במצרים . • תאר את תפרוסת החקלאות במצרים .מהם גורמי המיקום של הגידולים השונים ?

 13. תפרוסת התעשייה במצרים . • תאר את תפרוסת התעשייה במצרים .מהם גורמי המיקום של התעשיות השונות ?

 14. שאלות על כוח עבודה במצרים . • מתוך גרף 1 : מהו השינוי שחל בכוח העבודה במצרים בשנים האחרונות? ולאילו תוצאות ניתן לצפות משינוי זה ? • מתוך גרף 2 :מהו פיזור התעסוקה במצרים ? אילו השפעות כלכליות יש להתפלגות זו ?

 15. המשך שאלות ... • מתוך הגרף – מהי החלוקה של האוכלוסייה ע"פ המועסקים ? מהן המסקנות מכך ? אילו בעיות בכלכלת מצרים עולות באשר לחלוקה זו ? • מתוך הגרף – מהי המשמעות של החלוקה לכוח עבודה נשים מול גברים ?מהו מעמדה של האישה במצרים ע"פ משמעות זו ?

 16. מתוך מפ"ט עמל – סחר חוץ – - מהם הרכב הסחורות העיקריות ליצוא ומדוע ? • מהו השינוי במגזר הפרטי ? • מהו הסכם GATT החדש ?

 17. תעשייה במצרים • מצרים משקיעה מאמצים רבים בתיעוש , במטרה לפתור את כלל בעיותיה הכלכליות ( אבטלה , תלות ביבוא ,יצירת עודפים ועוד ) . • למצרים מספר חומרי גלם – פוספטים ,עופרות ברזל , כותנה ,קנה סוכר , נפט ומעט פחם . • מצרים מתמקדת בענפים שאינם דורשים הכשרת כוח אדם מיומן ולכן היא מפתחת בעיקר תעשיה ראשונית = קלה = מזון , טכסטיל. • תעשיות נוספות הן תעשיות כבדות כמו – תעשיית האלומיניום – מצרים מייבאת את הבוקסיט מאוסטרליה וגיניאה, המפעל ממוקם בצמידות לסכר כמקור אנרגיה ובדרך לקהיר ואלכסנדריה המהוות שוק מקומי לסחורה זו . ענף שני – ענף הברזל והפלדה – מפעלים אלה ממוקמים בחילואן שליד קהיר ( אזור בעל שטחים פתוחים רבים המאפשרים התפשטות המפעל ). חומרי הגלם מיובאים מחו"ל ( הפחם מגרמניה ) ומאזור אסואן ( עופרות הברזל ) .

 18. שאלות בנושאי התעשייה : • מתוך מפ"ט עמל – תעשיית ייצור –מהן תעשיות הייצור החשובות במצרים ? אילו בעיות מועלות מתעשיות הייצור במצרים ? • מתוך הגרפים האם חלים שינויים ? ומהי משמעותם ?

 19. הקשיים בתעשייה • בערות – רמת השכלה וחינוך נמוכה מאוד . • העדר כוח אדם מקצועי ומיומן . • כוח האדם המיומן עוזב את מצרים לטובת מדינות הנפט ומדינות מפותחות אחרות = " בריחת מוחות " . • העדר תשתיות כלכליות – מחסור באמצעי תחבורה , בנקים , שירותי בנייה , שיווק ופרסום . • העדר הון.ההון הקיים מושקע ברכישות אלמנטריות כמו מזון . • מחסור באנרגיה – בבניית סכר אסואן ציפו כי הסכר יספק את האנרגיה לתעשייה אך לא כך הדבר וכיום רוב האנרגיה נלקחת מהנפט .

 20. הנפט במצרים . • הנפט נתגלה בסיני ב – 1910 . וכן במדבר הערבי ב – 1950 . תפוקתם הכוללת של שני האתרים הינה – 43.5 מליון טון . • נפט זה מספק את צרכיה ומיועד אף ליצוא ( בעיקר לישראל ) . • עוברים דרך מצרים מספר צינורות נפט המשולמים ע"י מדינות המפרץ הפרסי .לצידם מצויים מספר בתי זיקוק .

 21. תעלת סואץ . • עומקה – 25 מ' . רוחבה 286 – 300 מ' . ( נתונים אלה הינם מ – 1996 ) . • תעלה זו בעלת מיקום אסטרטגי ביותר למעבר מאירופה וארה"ב למזרח הרחוק– קיצור הדרך בכ – 4000 ק"מ . כתוצאה מכך היא מהווה מוקד לסכסוכים בינלאומיים מתמשכים . • רוב הסחורה המובלת הינה נפט . • היו מספר תקופות בהן נסגרה התעלה בעקבות מאבקי שליטה – ב-1956 , עקב מלחמת סיני , מלחמת ששת הימים .כתוצאה מכך נפגעה תנועת המסחר בתעלה ההסברים לכך הם: - בתקופה שבה שבתה התעלה נפרסו צינורות נפט חלופיים . - מיכליות נפט גדולות עדיין אינן יכולות לעבור בתעלה . - מדינות המזרח הפכו להיות צרכניות גדולות של הנפט . - הובלת נוסעים הצטמצמה בעקבות שימוש נפוץ בתחבורה אווירית . • לאורך התעלה נבנו ערים והתפתחו בעקבות התעלה – ערים כמו פורט סעיד , איסמעיליה וקולוזום .

 22. תיירות במצרים . • ההכנסות מהתיירות ממוקמות במקום הרביעי . • רוב התיירות נשענת על ארכיאולוגיה = מקדשים , פירמידות , קברים ומוזאונים. • קימת גם תיירות חופית , שפע שמש , מפגש מזרח מערב , מרכז מוסלמי חשוב . • הבעיות בתיירות הן - הפחד מפני קבוצות איסלמיות קיצוניות . כמו הן תנאי היגיינה ירודים והפחד מפני מחלות . מתוך מפ"ט עמל ( תיירות ) – מהם האתרים התיירותיים במצרים?מהי חשיבותם ? מיהו קהל היעד ?