slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Î nt â lnirea membrilor Laboratorului Regional de Inovare Nord-Est Ia ş i, 14 septembrie 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Î nt â lnirea membrilor Laboratorului Regional de Inovare Nord-Est Ia ş i, 14 septembrie 2011

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Î nt â lnirea membrilor Laboratorului Regional de Inovare Nord-Est Ia ş i, 14 septembrie 2011 - PowerPoint PPT Presentation

jarah
87 Views
Download Presentation

Î nt â lnirea membrilor Laboratorului Regional de Inovare Nord-Est Ia ş i, 14 septembrie 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Întâlnirea membrilor Laboratorului Regional de Inovare Nord-Est Iaşi, 14 septembrie 2011

  2. AsviLoc Plus – Agenţii ce sprijină valoarea sistemelor de inovare în economiile locale şi regionale • Proiect finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud-Est Europa • Durata: 36 luni (aprilie 2009 - martie 2012) cu posibilitatea prelungirii cu 6 luni (august 2012) • Lider de proiect:Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Marche – Sviluppo Marche SpA, Italia • 13 organizaţii partenere din 8 ţări (Austria, Bulgaria, Grecia, Ungaria, Italia, România, Slovenia, Croaţia)

  3. Obiectiv global: construirea unui “sistem de inovare transnaţional”prin valorificarea rezultatelor bunelor practici ale Strategiilor Regionale de Inovaredin regiunile partenere Scop proiect: dezvoltarea unor reţele regionale de inovare funcţionaleîn fiecare din regiunile partenere Laboratorul Regional de Inovare Nord-Est- structură care participă la toate fazele proiectului, începând cu analiza situaţiei inovării, până la definirea şi implementarea planului de acţiune comun.

  4. Structura Laboratorului Regional Nord-Est: Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est Camera de Comerţ şi Industrie Bacău Asociaţia Oamenilor de Afaceri Iaşi Centrul de Studii Europene (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi) Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi Univ. Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi Univ. de Ştiinte Agricole si Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi SC ADDVANCES SRL Iaşi SC TEHNOPOLIS SRL Iaşi ASTRICO Nord-Est SC INFAST SRL Piatra Neamţ Camera de Comerţ şi Industrie Suceava SC Software şi Sisteme Informatice SA Suceava Consiliul Judeţean Vaslui Coordonator Ştiinţific – Institutul Naţional de Inventică Iaşi

  5. Etapa I: Constituirea Laboratorului Regional Nord-Est şi realizarea unei analize regionale a inovării • Activităţi realizate în 2010: • identificare parteneri - ianuarie 2010 • organizarea primei întâlniri – 18 februarie la Iaşi • semnare acorduri de colaborare – finalizatăîn 2010 • colectare şi analiza date statistice regionale privind inovarea in Regiunea Nord-Est – finalizatăîn 2010 • constituire focus grupuri şi organizare întâlniri de lucru (aprilie 2010 la Iaşi, Vaslui, Suceava, Piatra Neamţ) • definire acţiuni pilot de implementat în Regiunea Nord-Est

  6. Acţiuni pilot Regiunea Nord-Est în anul 2011

  7. Acţiuni pilot Regiunea Nord-Est viitoare

  8. Aşteptăm, în continuare, propunerile dumneavoastră…… Vă mulţumesc!