db schenker milj fr gan i fokus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DB Schenker Miljöfrågan i fokus PowerPoint Presentation
Download Presentation
DB Schenker Miljöfrågan i fokus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

DB Schenker Miljöfrågan i fokus - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

DB Schenker Miljöfrågan i fokus . Vårt miljöarbete mySCHENKER e-Business EDI TA-system. Internationell överenskommelse om 2-gradersmålet. Trycket ökar på koldioxidtunga industrier De flesta i-länder måste reducera CO 2 -utsläppet med mer än 50% till 2050.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DB Schenker Miljöfrågan i fokus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. DB Schenker Miljöfrågan i fokus Vårt miljöarbete mySCHENKER e-Business EDI TA-system

  2. Internationell överenskommelse om 2-gradersmålet Trycket ökar på koldioxidtunga industrier • De flesta i-länder måste reducera CO2-utsläppet med mer än 50% till 2050. • Dagens målsättning är inte tillräckligt ambitiös – styrmedlen kommer att skärpas. • Köpbeteendet kommer att förändras hos företag som privatpersoner. • Transportsektorn står för cirka 23% av de globala CO2-utsläppen. • 2-gradersöverenskommelsen* och ökade statliga regleringar kräver snabba åtgärder. Internationellt CO2 –mål*) Målområde utvecklingsländer ~20% Målområde i-länder 50% = +2° Celsius ~80% 2020 1990 2050 *) basår 1990; nödvändigaCO2-minskningar för att begränsa temperaturökningen till 2 grader Celsius. Källa: GSL.eu Schenker AB, 13.11.2014

  3. Fokus idag är på växthuseffekten, men avgaser från transportmedel har också andra negativa effekter Schenker AB, 13.11.2014

  4. 3-stegsmodell för minskade koldioxidutsläpp 1 2 3 Undvik Reducera Kompensera Undvik utsläpp genom processer med så låga koldioxidutsläpp som möjligt. Reducera genom att använda det för uppdraget bästa möjliga transportslaget. Kompensera valda delar av transporten i Gold Standard miljöprojekt. Schenker AB, 13.11.2014 4

  5. Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapande tjänster Värdeskapande tjänster Temperaturförändringar (år 1860–2000) Kundanpassade transportlösningar från dörr till dörr, track-and-trace Supply chain management Key account management Schenker AB, 13.11.2014 5

  6. DB Schenker Sverige– Kollektivtrafik för gods Samlastning av gods är lika självklart som att välja kollektivtrafik, istället för personbil. Vår vision ”Människor och gods i kollektivtrafik skapar den goda staden, med mindre trängsel och en levande stadskärna.” • Strategisk placerade terminaler • Linjetrafik som fyller lastbärare i båda riktningarna • Erbjuda citylogistiklösningar till de största städerna i Sverige • Fordon anpassade till citylogistik • Moderna och bränslesnåla fordon Schenker AB, 13.11.2014 6

  7. Kalkyler och rapporter som visar utsläpp för dina sändningar Kalkyler Innan du väljer transportslag kan det vara intressant att jämföra utsläpp från olika transportslag: www.ecotransit.org Rapporter Genom DB Schenker kan du få en rapport över de utsläpp som just dina sändningar med oss ger upphov till. För Landtransporter finns verktyget Emission Report att beställa i e-tjänstportalen MySchenker. Rapporter för sjö- och flygsändningar beställer du separat. Schenker AB, 13.11.2014 7

  8. Om transportslagens miljöprestanda Temperaturförändringar (år 1860–2000) Lastbil Ju högre ”Euroklass” – desto bättre miljöprestanda. Koldioxidutsläppen regleras inte. DB Schenkers inrikesflotta: ca 3 500 fordon fördelade sig i slutet av 2012: Euro 3 = 37% Euro 4 = 24% Euro 5 = 36% Euro 6 = 3 % Tåg Ur miljösynpunkt det bästa alternativet för landtransporter DB Schenker Rail – tåg hela vägen DB Schenker Hangartner – kombilösning bil + tåg Schenker AB, 13.11.2014 8

  9. Om transportslagens miljöprestanda Flyg Energikrävande – höga koldioxidutsläpp per transporterad enhet. Ingår i EUs handel med utsläppsrätter. Utveckling mot bränslesnålare motorer och förnyelsebara bränslen. ECO Charter DB Schenker Skybridge Fartyg EnergisnåltHöga utsläpp svavel och kväveoxider Vi deltar i Clean Shipping Project - forum www.cleanshippingproject.se Och är medlem av Clean Cargo Groupwww.bsr.org/our-work/working-groups/clean-cargo Schenker AB, 13.11.2014 9

  10. DB Schenker Skybridge– kombinerar flyg- och sjöfrakt Frankfurt till Australien Hongkong till Frankfurt Upp till 50 % lägre CO2-utsläpp och kostnader jämfört med enbart flygfrakt. Flygtransport Sjötransport Flyg- & sjötransport, omlastning För- och efterfrakt, förtullning Schenker AB, 13.11.2014 10

  11. Direktflyg och moderna plan ger mindre utsläpp Exempel: 85 årston frakt mellan Paris och Los Angeles. Utsläppsminskning vid direktrutt och modernt plan är mer än 100 ton koldioxid jämfört med via-rutt och äldre plan. Utsläppsberäkning via NTMCalc.se Schenker AB, 13.11.2014 11

  12. Miljösmart terminal – med ”Grön El” baserad på nordisk vattenkraft Lok med låga emissioner Fläkt med värmeåtervinning Solceller Handdatorer med digital leveransinformation Insamling av regnvatten Uppvärmning genom fjärrvärme eller jordvärme. Isolerade väggar och vädertätade portar. Intelligenta belysningssystem Modern fordonsflotta Eltruckar Återvinning av avfall Schenker AB, 13.11.2014 12

  13. DB Schenker Logistics miljöarbete • Alla lagerenheter är anslutna till ursprungsmärkt elektricitet. Vi har valt vattenkraft som är förnyelsebar energi med god utvecklingspotential och som inte bidrar till växthuseffekten. • Uppvärmningen sker via fjärrvärme som idag är det bästa tillgängliga miljöalternativet. • Vi har ersatt dieseltruckar med eltruckar. • Vi återvinner eller återanvänder allt förpacknings-material från våra lager. • Vi källsorterar på våra kontor. Våra anläggningar i Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter är GreenBuilding certifierade. Förpliktelser GreenBuilding • För byggnader som renoverats/byggts de senaste fem åren ska energianvändningen vid ombyggnaden ha minskat med 25 procent. Alternativt ska byggnaden använda 25 procent mindre energi än kraven enligt Boverkets byggregler, BBR.

  14. Våra fossila koldioxidutsläpp har minskat Det fossila koldioxidutsläppet från våra inrikestransporter har minskat i absoluta tal. För perioden 2007–2011 är minskningen 17% per sändning. Vi arbetar givetvis även med att minska energianvändning från våra egna fasta anläggningar. Växthusgaser – Koldioxid (i ton) TTW Schenker AB, 13.11.2014 14

  15. Sjupunktsprogrammet– inrikes landtransporter Schenker AB, 13.11.2014 15

  16. Eco Neutral • Eco Solution • Eco Neutral • Klimatkompensation • Definition • Alla affärsenheter • Affärsenhet • Allmän Information • Genom Eco Neutral-konceptet erbjuder vi våra kunder möjligheten att kompensera hela eller delar av de koldioxidutsläpp som deras transporter med DB Schenker orsakar. • Kunden får ett certifikat som visar hur mycket koldioxid som de har kompenserat och vilket projekt som de har investerat i. • De projekt som vi erbjuder uppfyller alltid ”WWF Gold standard”. • DB Schenkers partner är klimatkompensationsföretaget atmosfair . * Subject to change due to provider negotiation

  17. Goda krafter i samarbete Ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala 200 svenska åkerier i samarbete Kraftsamling inom logistik och transport The calculation of energy consumption and emission data Nätverket för transporter och miljö Schenker AB, 13.11.2014 17

  18. ”Vårt mål är att bli denmiljömässigt mest hållbara logistikleverantöreni världen.” Monica Jadsén Holm Miljöchef DB Schenker Sverige Schenker AB, 13.11.2014 18