slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Вук Милатовић СТВАРАЛАЧКИ ПРИЛАЗИ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Вук Милатовић СТВАРАЛАЧКИ ПРИЛАЗИ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Вук Милатовић СТВАРАЛАЧКИ ПРИЛАЗИ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Вук Милатовић СТВАРАЛАЧКИ ПРИЛАЗИ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ' - janus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Ако учитељ воли само посао, он је добар учитељ. Ако учитељ воли ученика као отац или мајка, он је бољи од оног учитеља који је прочитао све књиге али не воли свој посао, ни ђаке. Кад учитељ сједини љубав према послу и према ученицима - то је савршен учитељ

Главна је ствар да пишеш што више. Писаљка је

најбољи и најизврснији творац и учитељизражавања.

Лав Толстој

Цицерон

Песник допире где сунчани зраци не могу.

Индијска народна пословица

slide3
1. Појам стваралаштва
 • откривање нечег новог и необичног
 • стварање претпоставља проналазачки дар
 • стваралаштво подразумева нешто ново, другачије и оригинално
 • стваралаштво је откривање непознатог у познатом
 • стваралаштво је испољено онда када је појединац направио нешто ново
 • књижевно стваралаштво је уметност комбиновања речи
 • креативност у настави је борба противу рутинског начина рада, противу уобичајених и устаљених поступака и облика рада
slide4
1. Појам стваралаштва

Да ли се стваралаштво може научити?

 • креативност је квалитет који свако људско биће може да испољи у свом животу. Појединци се, међутим, разликују у степену и врсти креативности које показују ( Алис Мајл )

- креативност се не може научити, она је природом дата способост

 • стваралаштво условљавају четири елемента: дар, рад, знање и радне навике
 • стваралаштво и дечје стваралаштво
slide5
2. Четири нивоа учења
 • препознавање
 • репродукција
 • примена
 • стваралаштво
slide6
3. Књижевно стваралаштво
 • књижевно стварање ученика
 • песничка школа
 • да ли стварати младе песнике?
slide7
4. Стваралачке особине личности
 • маштовитост,
 • потреба за трагањем,
 • потреба за истраживањем,
 • потреба за преобликовањем постојећег,
 • способност асоцирања,
 • флексибилност,
 • потреба за ослобађањем од устаљених навика,
 • противник рутинског обављања посла,
slide8
4. Стваралачке особине личности
 • проналажење нових решења,
 • сумња у постојеће норме,
 • духовито и несвакидашње решавање проблема,
 • стварање нових идеја,
 • потреба за новим и другачијим решењима,
 • оригиналност, способност комбиновања,
 • активан однос према раду, индивидуалност,
 • стваралачка имагинација,
slide9
4. Стваралачке особине личности
 • надахнуће,
 • усавршавање идеја,
 • инвентивно размишљање,
 • самоувереност (самопоуздање),
 • критичност,
 • самосталност,
 • потреба за успехом,
 • развијен дух радозналости,
 • појачано интересовање за неку област
slide10
5. Стваралачка вежбања I
 • сатављање реченице од задатих речи
 • састављање речи од задатих слова
 • преметаљке
 • прича која је доживела земљотрес
 • допуњавање реченице
 • проширивање реченице
slide11
5. Стваралачка вежбања II
 • вежбе преобличавања реченице (споро и брзо преобличавање)
 • сажимање текста
 • састављање реченице на основу две дате речи
 • рад на деформисаним реченицама
 • лов на грешке
 • римовање речи и реченица
5 iii
5. Стваралачка вежбања III
 • прављење речника
 • класификација речи и појмова
 • реченичке варијанте
 • грађење речи: суфиксација и префиксација
 • тематски речник: именички, глаголски и придевски
 • одељењска антологија песама
 • час неговања креативности
slide13
6. Модели стваралачког радаНастава читања
 • стваралачко читање
 • критичко читање
 • изражајно читање
 • истраживачко читање
 • рецитовање
slide14
6. Модели стваралачког радаНастава књижевности – стваралачки поступци
 • обрада текста помоћу логичких целина
 • обрада текста помоћу истраживачких задатака
 • обрада текста помоћу доминантних ликова
 • проблемско-истраживачки поступак
 • обрада текста поступком расправљања
 • тематско-мотивски поступак
slide15
6. Модели стваралачког радаНастава књижевности - стваралачки поступци

Обрада текста помоћу логичких целина

Причу Себични џин можемо поделити на седам делова.

Они би могли ићи овим редом:

 • Пролеће у врту
 • Улаз строго забрањен
 • Пролеће је заборавило башту

Одреди поднаслове за преостала четири дела приче

slide16
6. Модели стваралачког радаНастава књижевности – стваралачки поступци

Обрада текста помоћу истраживачких поступака

 • Арапска народна прича: ЛАВ И ЧОВЕК
 • Аналитичко-синтетичко проучавање дела – интерпретација
 • Проблемска питања
 • Жудња за осветом
 • Мржња према човеку
 • У трагању за човеком
 • Човекова памет јача је од свих сила
 • У човеку је моћ
slide17
6. Модели стваралачког радаНастава књижевности – стваралачки поступци

Обрада текста помоћу истраживачких поступака

 • Арапска народна прича: ЛАВ И ЧОВЕК
 • Истраживачки задаци
 • Жудња за осветом
 • Мржња према човеку
 • У трагању за човеком
 • Човекова памет јача је од свих сила
 • У човеку је моћ
slide18
6. Модели стваралачког радаНастава књижевности – стваралачки поступци

Обрада текста помоћу доминантних ликова

Гроздана Олујић: СТАКЛАРЕВА ЉУБАВ

Ток часа

 • Доживљајно-сазнајна мотивација – мотивациони поступак
 • Најава наставне јединице
 • Изражајнио читање текста
 • Саопштавање непосредних доживљаја и утисака
 • Тихо усмерено читање читање по датом плану
 • Аналитичко синтетичко проучавање дела
slide19
6. Модели стваралачког радаНастава књижевности – стваралачки поступци

Обрада текста помоћу доминантних ликова

Гроздана Олујић: СТАКЛАРЕВА ЉУБАВ

План приче

Безимени дечак

Дечаков изглед

Средина у којој је дечак живео

Дечаков однос према оцу и породици

Дечакови поступци према другим ликовима

Дечаково схватање стакла и стакларе

Дечакови доживљаји и осећања

Осети како му кроз груди пролете језа

Дечаково схватање љубави

Дечакова размишљања и сазнања

slide20
6. Модели стваралачког радаНастава књижевности – стваралачки поступци

Добрица Ерић: СЛАВУЈ И СУНЦЕ

тематско-мотивски поступак

 • Интелектуално-емоционална припрема (мотивација)
 • Најава наставне јединице
 • Стваралачки портрет писца
 • Изражајно (интерпретативно) читање
 • Психолошка пауза
 • Разговор о непосредним доживљајима и утисцијма
 • Тихо умерено читање – припремни задаци
 • Тумачење непознатих речи и израза
 • Аналитичко-синтетичко проучавање
slide21
6. Модели стваралачког радаНастава књижевности – стваралачки поступци

Добрица Ерић: СЛАВУЈ И СУНЦЕ

тематско-мотивски план

У кљуну славуја свиће песма пролећа

Сунце израња из плаве баре

Кроз расцветале јабучаре

Снег мирисних латица пада

Славуј из гаја сунце поздравља

Замисли за трен да имаш крила

slide22
6. Модели стваралачког радаНастава књижевности – стваралачки поступци

Групни облици рада – модели рада

 • рад на нивоима различитих сложености
 • проблемски приступ
 • рад помоћу сазнајних категорија
slide23
6. Модели стваралачког радаНастава књижевности – стваралачки поступци

Групни облици рада – модели рада

Рад на нивоима различитих сложености

Етапе рада

 • Мотивациони разговор
 • Најава наставне јединице
 • Изражајно читање
 • Разговор о доживљају и утисцима
 • Индивидуално тихо усмерено читање
 • Непознате речи и изрази
 • Организација рада на нивоима
 • Самостални рад ученика
 • Саопштавање резултата
 • Уопштавање постигнутих резултата
slide24
6. Модели стваралачког радаНастава књижевности – стваралачки поступци

Групни облици рада – модели рада

Проблемски приступ

Етапе рада

 • Мотивациони разговор
 • Најава наставне јединице
 • Интерпретативно читање
 • Емоционална пауза, доживљаји и утисци
 • Индивидуално тихо усмерено читање
 • Објашњавање непознатих речи и изрази
 • Ормирање херњерогених група
 • Подела листића са простављеним проблемским питањем
 • Самостални рад група на решавању задатака
 • Извештавање
 • Вредновање рада група
 • Уопштавање или синтеза
 • Самостални индивидулани рад ученика
 • Домаћи задатак
slide25
6. Модели стваралачког радаНастава књижевности – стваралачки поступци

Групни облици рада – модели рада

Рад помоћу сазнајних категорија

Етапе рада

 • Припремни разговор
 • Најава наставне јединице
 • Интерпретативно читање
 • Доживљаји, утисци, расположења
 • Формирање група
 • Индивидуално тихо и усмерено читање
 • Самостални рад ученика
 • Групе саопштавају своје резултате
 • Синтеза и стварање целовите представе о делу
 • Вредновање рада групе
ad