comenius project a quest 4 heroes 2013 2015 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Comenius Project “A quest 4 Heroes” 2013 - 2015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Comenius Project “A quest 4 Heroes” 2013 - 2015

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Comenius Project “A quest 4 Heroes” 2013 - 2015 - PowerPoint PPT Presentation


  • 174 Views
  • Uploaded on

LATVIAN HEROES. Comenius Project “A quest 4 Heroes” 2013 - 2015. Latvia Kandava. Vaira Vīķe Freiberga. Vaira Vīķe-Freiberga (dzimusi 1937. gada 1. decembrī Rīgā) ir latviešu sabiedriski politiskā darbiniece, zinātniece, vairāku augstskolu profesore un goda doktore.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Comenius Project “A quest 4 Heroes” 2013 - 2015' - janna-schroeder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vaira v e freiberga
Vaira Vīķe Freiberga

Vaira Vīķe-Freiberga (dzimusi 1937. gada 1. decembrī Rīgā) ir latviešu sabiedriski politiskā darbiniece, zinātniece, vairāku augstskolu profesore un goda doktore.

Kā bērns kopā ar vecākiem Otrā pasaules kara laikā bija spiesta doties bēgļu gaitās. Auga, mācījās un ieguva profesiju Kanādā.

Vaira Vīķe Freiberga publicējusi arī daudzus pētījumus par latvju dainām.

Pēc atgriešanās no emigrācijas Kanādā vadījusi Latvijas Institūtu, bet 1999. gadā tikusi ievēlēta par Latvijas Valsts prezidenti (2003. gadā amatā ievēlēta atkārtoti).

VairaVīķe-Freiberga (born 1937, 1 December in Riga) is a Latvian political public worker, scientist, University Professor, and several honorary doctorates.

As a child with his parents during World War II was forced to flee. Grownup, studied, got the profession in Canada.

VairaVīķe-Freiberga also published many studies on Latvianfolk songs.

After returning from emigration in Canada directed the Institute of Latvia, but in 1999 was elected a President of the Republic of Latvia (in 2003 the post repeatedly elected).

http://www.vvf.lv/

senlatvie u karav rs imauts ancient soldier imauts

1 / 2

Senlatviešu karavīrs ImautsAncientsoldierImauts

Imauts bija Daugavas līvu kareivis, kurš 1198. gadā kaujā pie Rīgas kalna nogalināja otro Ikšķiles bīskapu Bertoldu. Kauja ir aprakstīta Livonijas Indriķa hronikā

Imautswas a soldier who during the battle in 1198atRiga Hill killed the second Bishop of IkšķileBertold. The battle is described in the Livonian Chronicle of Indrikis.

kri j nis valdem rs
Krišjānis Valdemārs

Krišjānis Valdemārs bija publicists un politiķis, viens no jaunlatviešu kustības aizsācējiem.

Mācoties Tērbatas Universitātē, lepni uzsvēra – esmu latvietis. Viņš aicināja citus izglītību ieguvušos latviešus palīdzēt savai tautai iegūt pašapziņu, lepnumu, turību.

Krišjānis Valdemārs dibināja Ainažu jūrskolu (1864.), kurā latviešu puiši varēja apgūt kapteiņu un stūrmaņu profesiju.

KrišjānisValdemārswas a publicist and politician.

During learning atTerbataUniversityheproudlysaid– I am Latvian.

KrišjānisValdemārsfounded MaritimeAcademyin Ainaži (1864) whereLatvian guys could learn ascaptains orsteersmen.

http://www.ainazumuzejs.lv/site/page/lv/Muzeja-vesture

k rlis m lenbahs
Kārlis Mīlenbahs

Dzimis Kandavas pagasta Šķūtēs mežsarga ģimenē. Mācījies Kandavas pagastskolā, Tukuma apriņķa skolā, vēlāk Jelgavas ģimnāzijā (1871 – 1875). Tērbatas universitātē studējis klasisko filoloģiju (1876 - 1880).

Viņš ir uzrakstījis ap 100 dažādu apcerējumu par valodu. Izcilākais valodnieka darbs ir ,,Latviešu valodas vārdnīca’’, kuru K. Mīlenbahs izstrādā līdz vārdam ,,patumšs’’ ( zinātnieka nāve pārtrauca nozīmīgo darbu). Vārdnīcu papildina, rediģē un pabeidz J. Endzelīns, un tā iznāk no 1923. līdz 1932. gadam. Kopā ar J. Endzelīnu ir uzrakstīta ,,Latviešu valodas gramatika’’ (1907), no kuras vēlāk izveido ,,Latviešu valodas mācību skolām’’.

He was born in Kandava, Šķūtes district, in forester family. He studied in Kandavas district school, then in Tukuma district school, later in Jelgava Gymnasium (1871-1875). K. Mīlenbahs in University of Tartu, in Estonia studied classical philology (1876-1880).

He has written around 100 different essays about language. The most remarkable linguist’s work is “Latvian Dictionary'' in which he worked until the word “patumšs” (the scientist's death interrupted the important work). Dictionary is supplemented, edited and finished by J. Endzelīns, and it comes out from 1923 till1932. Together with J. Endzelins the book “Latvian Grammar'' (1907) was written, from which later was established “Latvian language training for schools.''

margarita st raste
Margarita Stāraste

Margarita Stāraste, dzimusi 1914. gada 2. februārī Vladimirā, Krievijā, ir latviešu grāmatu ilustratore un rakstniece.

Savas mākslinieciskās darbības gados Stāraste ir sarakstījusi un ilustrējusi ap 100 grāmatu, tostarp ilustrācijas tapušas arī vairāk nekā 40 citu autoru darbiem. Viņa darinājusi arī dekorācijas un leļļu zīmējumus Valsts leļļu teātra un Jaunatnes teātra iestudējumiem.

Viņas grāmatas tikušas tulkotas vairākās citās valodās, tai skaitā poļu, lietuviešu, angļu, vācu, krievu un japāņu.

1999. gadā piešķirts III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Margarita Stāraste whowasborn in 1914, 2 February,inVladimir, Russia, is a Latvian book illustratorand writer. Inperiodofherartistic activitiesshehadwritten illustredaround 100 books, including the illustrations ofmore than 40 other authors ' works. She also made decorations and puppet designs forState puppet theatre and Youth theatre. Her books have been translated into several other languages, including Polish, Lithuanian, English, German, Russian, and Japanese. In 1999wasawardedwiththethirdclass oftheorder of the ThreeStars.

imants ziedonis
Imants Ziedonis

Imants Ziedonis (1933. gada 3. maijs — 2013. gada 27. februāris) bija latviešu dzejnieks, publicists, īsās prozas (epifāniju) autors, tulkotājs, scenārists. Viens no populārākajiem latviešu literāro pasaku autoriem.

Apbalvots ar otrās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

ImantsZiedonis ( 3 May, 1933 – 27 February, 2013) was a Latvian poet, publicist, short prose (Epiphany)author, translatorandscriptwriter. One of the most popular Latvian literary fairy tale authors.

Awarded with thesecond class of the order of the ThreeStars.

http://www.youtube.com/watch?v=Y5lRYOxtSaU

raimonds pauls
Raimonds Pauls

Izcilākais latviešu populārās mūzikas autors un pianists Raimonds Pauls ir slavenākais komponists ne tikai Latvijā, bet tālu aiz tās robežām. Viņa mūzika skanējusi neskaitāmās valstīs visā pasaulē - Austrumeiropā, Somijā, ASV, Kanādā, Japānā, Izraēlā. Viņa dziesmas tulkotas krievu, somu, japāņu, itāliešu, vācu, angļu un citās valodās.

Pauls no 1989. līdz 1993.gadam bija Latvijas kultūras ministrs, viņš ir Lielās mūzikas balvas dibināšanas iniciators. Kopš 2002.gada komponists līdzdarbojies jauno izpildītāju konkursā

« Jaunais vilnis» .

Raimonds Pauls ir saņēmis vairākus goda nosaukumus, bet kā galvenais apbalvojums jāmin Triju Zvaigžņu ordenis, kas piešķirts par nopelniem Latvijas valsts labā.

The most distinguished writer of Latvian popular music and pianist RaimondsPauls is the most famous composer not only in Latvia, but also far beyond its borders. His music has been performed in countless countries - in Eastern Europe, Finland, USA, Canada, Japan, Israel. His songs aretranslated into Russian, Finnish, Japanese, Italian, German, English and other languages.

From 1989 till 1993 he acts as the Minister of Culture for Latvia.

RaimondsPauls was decorated with the Three Star Order (3rd class).

http://www.youtube.com/watch?v=rn0GcKjLaYk

http://www.raimondspauls.lv/

maija tabaka
Maija Tabaka

Maija Tabaka ir ievērojama latviešu māksliniece - gleznotāja. Kad viņa bija maza, viņai zīmēšana sagādāja grūtības. Interes par zīmēšanu radās pateicoties tēva uzstājībai un neatlaidībai.

M. Tabaka no 12 gadu vecuma sāka mācīties Mākslas studijā, jo tēvs tā vēlējās. Pienākumu pildot, tas arī kļuva par Maijas Tabakas dzīves mērķi, un gleznošana kļuva par viņas aizraušanos un dzīves aicinājumu.

Savu portretu viņa uzzīmējusi ar fotoaparātu sirds vietā. Šī glezna norāda uz to, kas M. Tabakai dzīvē ir svarīgs kā top viņas gleznas - tikpat kā fotogrāfijas- izjustas, patiesas, precīzas.

Viņa ir mana varone, jo es arī gribu būt māksliniece un jau mācos Mākslas skolā.

VitnijaEšenberga

MaijaTabaka is famous Latvian painter. When she was a little child, she found drawingvery difficultforher. Interest about drawing arise of her father's insistence and perseverance. Attheageof 12 she started herArt studies, because father chose that. To follow the obligations, that became purpose of her life and painting became her huge passion. In the portret of herself in the place of heart she drew a camera. That shows what isthe most important for MaijaTabaka and how her paitings are created - like photos - emotional, true, accurate.

MaijaTabaka is my hero, bacauseI also want to be a painter and I amalready study in Art School.

VitnijaEšenberga

http://www.manss.lv/tabaka.html

martins dukurs
Martins Dukurs

MartinsDukurs (dzimis 1984. gada 31. martā Rīgā) ir latviešu skeletonists.

Divkārtējs Olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvējs (Vankūverā un Sočos), pieckārtējs Pasaules kausa izcīņas uzvarētājs, kā arī divkārtējs pasaules un pieckārtējs Eiropas čempions. Par sasniegumiem Olimpiskajās spēlēs piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.

Martins Dukurs (born 31 March 1984) is a Latvian skeleton racer who has competed since 1998.

He won silver at the 2010 Winter Olympics in Vancouver and a second silver at the 2014 Winter Olympics in Sochi. He has also won two consecutive FIBT World Championships and five Skeleton World Cups.

http://skeleton.lv/lv/teams/2-martins-dukurs

m ris trombergs
Māris Štrombergs

Māris Štrombergs (dzimis 1987. gada 10. martā Valmierā) ir latviešu BMX riteņbraucējs, divkārtējais un vienīgais Olimpisko spēļu čempions BMX riteņbraukšanā vīriešiem.

2008. gadā kļuva par Eiropas, Pasaules un Olimpisko spēļu čempionu, Pasaules čempionātā uzvarējis arī 2010. gadā. 2012. gadā atkārtoti kļuva par Olimpisko spēļu čempionu. Par sasniegumiem sportā ticis piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.

MārisŠtrombergs (born March 10, 1987 in Valmiera, Latvia) is a Latvian professional BMX racer. In the 2008 Summer Olympics he became the first Olympic champion in BMX cycling. Earlier that year he won the 2008 UCI BMX World Championships.In 2012 he prolonged his Olympic title by winning the gold medal in the London Olympics.

http://marisstrombergs.com/page/

https://twitter.com/MarisStrombergs