d nyan n en zehirli 7 hayvan n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dünyanın En Zehirli 7 Hayvanı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Dünyanın En Zehirli 7 Hayvanı - PowerPoint PPT Presentation


  • 263 Views
  • Uploaded on

Dünyanın En Zehirli 7 Hayvanı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dünyanın En Zehirli 7 Hayvanı' - janine


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
no 7 halodurma suspectum

Birleşik amerikada yaşayan bu canlı türü entomoloji uzmanları ve bilim adamların tespitlerine göre dünyada bilinen en zehirli 7 canlıdan biri olma özelliğini taşımaktadır.Oldukça büyük olan Heloderma Suspectum(Gila Canavarı ),ispanya’da Gila nehri vadisinde yoğun olarak yaşadıklarından dolayı bu isim verilmiştir.Dünyanın farklı bölgerinde yaşayan bu canlının yaşadığı bölgeler arasında Arizona,Meksika’nın Sonora bölgesi ve avustralya da bulunmaktadır.60 santim uzunluğundan bulunan bu kertenekele,diğer türlerine göre hem daha danayanıklı hemde çoğu kertenkele türünden daha büyük olmaktadır.

No :7 HalodurmaSuspectum
no 6 web r mce i sydney funnel

Dünyanın en zehirli örümceği olan  web örümceği (Sydney Funnel),adını aldığı Sydney bölgesinde yaşamaktadır.Rahatlıkla bir fareyi 1 dakkidan daha az bir süre içersinde öldürebilmektedir. Genellikle boyları 2-3 cm arasında olmaktadır ve siyah renktedirler.1 saatte kesin ölüm 1 mg zehiri 10.000 fareyi öldürüyor

No:6 web örümceği (Sydney Funnel)

no 5 deathstalker en zehirli akrep

Deathstalkerzehridüşük LD50, nörotoksinlerden, güçlübirkokteylnedeniyleçoktehlikelibirtürolarakkabuledilir. Bu akrepısırışı son dereceacıvericiolsada, sağlıklıyetişkinbiriniöldürmez. Ancak, küçükçocuklar, yaşlılar, yadagüçsüz (örneğinbirkalprahatsızlığıolanlarveyaalerjisiolanlar), çokdahafazla risk altındadırolacaktır. Herhangibirenvenomationanafilaksi, zehirbirpotansiyelolarakyaşamıtehditedenalerjikreaksiyonriskitaşır. Leiurusquinquestriatusbirısırışıölümcülyoksa, ölümnedenigenelliklepulmonerödemdir.

No:5 Deathstalker(En zehirliAkrep)
no 4 nland taipan

Taipan,Yılanailesinin en zehirlitürüdür.Taipanoldukçahızlıvebüyükbiryılantürüdürveavustralyaormanlarındayaşarlar.Taipanismi Donald Thompsontarafından Queensland, Avustralya’daki Cape York YarımadasındayaşayanAborjinhalkınınkullandığıkelimedensonraverildi..

Bu yılan KOBRA YILANINDAN 100 KAT KARABOMBADAN 50 KAT DAHA GÜÇLÜ BİR ZEHİRİ VARDIR!!

Taipanınkendiaralarındabilinen 3 türüvardır

kıyıtaipanı(Oxyuranusscutellatus)

Alice Springs

Uluru

Taipanyılanlarıoldukçauzunyılantürleriarasındadır.Boyları 3 metreile 4 metrearasındadeğişmektedir.Genelliklesolgunbirkahverengiveyakremrengibulunanbuyılantürüsırtlarındabakırrenklibirçizgiyletanınırlar. Hareket,yaşamvebiyolojiolarakAfrika’nınkaramambasıyılanınabenzeseler de buyılantüründen hem dahagüçlühemdedahadayanıklıdırlar.Taipanlarbukadarzehirlibiryılantürüolamalarınarağmendiğeryılantürlerinegöredahaazsaldırganbirkarakterdedirler. Taipanlarherhangibirtehdithissettiğindeöntarafınıkaldırıpvücudunu “s şekline” sokarvekuyruğunutitretmeyebaşlar.Buyılantürüoldukçagelişmişbirkoku alma vegörmeözelliğinesahiptir.Avınaçokhızlıbirşekildesaldırıpısırarakzehirenjekteeder, zehiretkisinigösterdiğiandaavınıyutmayabaşlar…

No: 4İnland Taipan
no 3 box jelly fish

Kutudenizanası 70 insanıöldürecekkadarzehirtaşıyanbircanlıdır

  • Yaşadıklarıyerler:Avustralya’nınkuzeysahilleri
  • Zehiri:Uzundokunaçlarınınüzerindebirsürezehirliiğneyesahiptirvetoplam 65 adetdokunacasahipve 5 milyarayakınyakıcıkapsültaşır. Saldırganbirhayvandeğildir. 24 adetgözesahiptirvesaniyede 150 cm hızlailerler. Bu canlıdankorunmanın en iyiyoludoğrudantemastabulunmamaktır.
  • DenizanasıpektehlikelibirhayvanolarakgözükmeyebiliramabutürünbazıüyeleriDünyaüzerindeki en zehirlidenizhayvanlarınınbaşındageliyorlar., Avustralya’nınkuzeysahillerindeyaşayanve 70 insanıöldürecekkadarzehirtaşıyandenizanalarıUzundokunaçlarıbirsürüzehirliiğneilebiten 60 adetdokungaçasahiptirve her birdokungacıyaklaşık 5 milyarayakınyakıcıkapsültaşır. Saldırganbirhayvandeğildir. 24 adetgözesahiptirvesaniyede 150 cm hızlailerler. Bu canlıdankorunmanın en iyiyoludoğrudantemastabulunmamaktır.
No: 3 Box Jelly Fish
no 2 mavi ng rakl ahtapot blue ringed octopus

Pasifikokyanusun’dayaşayanbirahtapottürüolanMaviçıngıraklıahtapot(Blue Ringed Octopus)dünyanın en zehirlibilinen 2 canlısıolarakbilinmektedir.Genellikleoldukçafarklırenklerde,sankibirgökkuşağınıhatırlatırgibioldukçafarklıveparlakrenklerdegüzelgörünenbucanlıdünyana en çokbilinenzehirtürlerindenolansiyanürden 250 katfazlagüçlüolankendizehirinesahiptir.Blue Ringed Octopus zehiribirinsanırahatlıkla 2 dakikaiçersindeöldürebilmektedir

No: 2-Maviçıngıraklıahtapot(Blue Ringed Octopus)
no 1 zehirli ok kurba as dort poison frog

Dort Poison Frog yanitürkçekarşılığıolarakzehirli ok kurbağısıolarakbilinenAnura (kurbağalar) takımınınbulunanbukurbağıtürüdünyanınbilinen en zehirlicanlısıolmaözelliğinitaşımaktadır.Dort Poison Frog dünya’daOrtavegüneyamerika’dayaşayanbirfamilyadırveoldukçadeğişktürlerivardır.EntomolojiuzmanlarınagöreDort Poison Frog 170 den fazlakeşfedilmeyentürümevcuttur.Zehirli ok kurbağasınadokunanbirinsananındafelçgeçirebilmektedir.Dünyanın en zehili 6 bilinencanlısıolanmavihalkalıahtapotunzehirisiyanürden 10.ooo katevetyanlışokumadınız SİYANÜRDEN 10.000 KAT güçlüolmasınarağmen,Zehirli ok kurbağası(Dort Poison Frog ) zehirinigeçemiştir.Dort Poison Frog  yutanbircanlıyaklaşık  1 dakikadanazbirsüreiçindeyaşamanıyitirmesikesindir.Dünyadabilinen en güçlüzehirtürlerindenolanBatrakotoksin (Batrachotoxin) olanzehirtüründen bile 250 katdahagüçlüolduğusaplanmıştır.

No: 1 Zehirli ok kurbağası(Dort Poison Frog )
slide9

Dort Poison Frog  çok az üreyen canlılardır ve genellikle sulak ve nemli alanlarda bulunmaktadır.Bu canlının boyu 3 cm kadar yakındır ve genellikle farklı renklere ve parlak renkere sahiptirler.Zehirli ok kurbağası üzerinde bulundurduğu 400 fazla alkali zehiri bir canlıya dokunur dokumaz bulaştıra bilmektedir.Yani bir insan bu kurbağa türüne dokunduğu anda derisine hemen bu virüs bulaşmaktadır.Dort Poison Frog   zehiri 250 tane boğayı veya 100 kadar insanı öldürebilcek güçtedir.Peki bu zehir nasıl bu kadar güçlü oluyor.Bilim adamları ve entomoloklara göre bu canlıdın orta asyada bulunan bir karınca türü ve sinekle devamlı beslenmesinden kaynaklandığını düşünmektedir.Dort Poison Frog derisinin üzerinde küçük ineler vardır ve bu iğneler sayesinde zehir bulaşmaktadır.