Fusion forandringer f lelser og fremtid
Download
1 / 24

Fusion Forandringer , følelser – og fremtid - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Fusion Forandringer , følelser – og fremtid. Minds. Alt er del af noget større Vi er i kraft af hinanden Samspillets betydning Det fælles ansvar At blive set, som det man (ønsker) at blive set som. Hvad kvalificerer os?. At skabe et godt lærings- og udviklingsmiljø.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fusion Forandringer , følelser – og fremtid' - janice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fusion forandringer f lelser og fremtid
FusionForandringer, følelser – og fremtid

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


Minds
Minds

 • Alt er del af noget større

 • Vi er i kraft af hinanden

 • Samspillets betydning

 • Det fælles ansvar

 • At blive set, som det man (ønsker) at blive set som

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


Hvad kvalificerer os
Hvad kvalificerer os?

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


At skabe et godt l rings og udviklingsmilj
At skabe et godt lærings- og udviklingsmiljø

 • ”Det vigtigste fag i skolen, kulturelt set, er skolen selv. Sådan oplever de fleste elever det, og det bestemmer, hvilken betydning de tillægger den” (Bruner, 1999)

 • Kvaliteten…har afgørende betydning for barnets sociale udvikling (Rutter, 1997)

 • Skolen som samlende fællesskab i en fragmenteret tid (Rasmussen, 2009)

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


En skole
En skole

 • Børnenes udviklings- og læringsrum

 • Personalets arbejdsplads

 • Et fællesskab for læring, udvikling og bevægelse

 • I dag: mange komplekse opgaver

 • Dette klares ikke alene

 • Omgivelsernes kompetencer er afhængige af egne omstændigheder/kontekster/historier

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


It takes a whole village to educate a child
It takes a wholevillage to educate a child

 • Et barns udvikling kan kun forstås i den sammenhæng, det lever i/den sociale kontekst, det vokser op i

 • Den mindste analyseenhed må ikke være individet

 • Børns trivsel afhænger af samspillet mellem individ, familie og øvrig kontekst

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


Alt er i bev gelse
Alt er i bevægelse

 • Mellem ændring, fornyelse og bevarelse

 • Mellem det kendte og det ukendte

 • Mellem det faste og det flydende

 • Mellem selvbestemmelse og fremmedbestemmelse

 • Mellem fortid, nutid og fremtid

 • Mellem den tunge og lette kapital

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


Vygotsky 1896 1934
Vygotsky(1896-1934)

 • ”We are always in the process of becoming”

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


Cooperrider ai
Cooperrider, AI

 • ”Vores ideer om fremtiden er en lige så magtfuld kausal aktør i forhold til vores nutidige handlinger, som den historie vi står på.”

 • ”Folk lærer at tænke på fremtiden som betingelser der kan skabes og påvirkes intensionelt.”

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


En f lles opgave
En fælles opgave

 • Samarbejde: ikke et mål, et middel til at løse en opgave

 • Samarbejde: ikke (alene) et spørgsmål om teknik og metode, mere en måde at forholde sig til hinanden på: at få det bedste ud af hinanden

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


 • At møde hinanden anerkendende

 • Forskelle som berigelse

 • Emotioner: et udtryk for moralske værdier

 • Perspektivskifte og nysgerrighed

 • Antropologisk nysgerrighed

 • Altid lære – også om os selv

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


Sprog skaber virkelighed
Sprog skaber virkelighed

 • Kommunikation:

  et indholdsaspekt

  et relationsaspekt

 • At møde mennesker hvor de er, og der hvor de er på vej til at blive

 • Bag ethvert problem ligger en frustreret drøm

 • Inkongruens

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


Narrative tilgange
Narrative tilgange

 • Livet er skabt af de historier, vi skaber om os selv, andre og praksis….

 • Narrativer: kraftfyldte og magtfyldte fortællinger med morale; en intention

 • Narrativer er formative

 • Identity

  - og we-dentity

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


Vi p virkes af fort llinger
Vi påvirkes af fortællinger

 • Vi er aktive medskabere

 • Erfaringer føjes ind i billedet af os selv; organiseringen heraf er bestemmende for nye erfaringer, der gøres

 • Menneskets historie er under indflydelse af den dominerende diskurs

 • ”Aldrig mere skal en historie fortælles som om den er den eneste..” (Berger i Roy, 1999: De små tings Gud)

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


Det vi fokuserer p bliver vores fremtid
Det, vi fokusererpåblivervoresfremtid

 • Cooperrider: det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed

 • Unikke undtagelser: uanset omfang, er der undtagelser fra problemet, der kan bygges videre på

 • Det heliotropiske princip: medlemmernes handling har tendens til at bevæge sig i den retning, som deres forestillinger om fremtiden peger imod

 • At skabe positive/værdige forventninger om fremtiden i systemerne er den enkeltstående mest afgørende handling en org. kan foretage, hvis målet er positiv udvikling og fremtid

 • Best practice

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


Fokus
Fokus

 • Hvordan skaber vi et berigende, narrativt miljø i familier, skoler, institutioner?

 • accept af forskellighed

 • mestring af ændringer

 • udvikling af responsiv og ansvarlig interaktion

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


Narrative f rdigheder
Narrative færdigheder

 • Autonoetisk bevidsthed

 • Artikulerethed

 • Refleksivitet

 • Meningsdannelse

 • Forhandling og samskabelse af mening

 • Åbenhed, åbent sind

 • Forståelse af andre

 • Opmærksomhed

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


Kollegialt
Kollegialt

 • Den enkelte har en ansvarsfølelse, der omfatter mere end éns eget arbejde

 • Den enkelte sætter sig i bevægelse og henvender sig ved undren

 • Den enkelte følger også med i de andres arbejde for at kunne lære

 • Den enkelte søger hjælp og beder om assistance

 • I gruppen rejses forhold som fælles problemstillinger

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


En sammenh ngende indsats
En sammenhængende indsats

Teori/forståelse

Organisation Metodik

Personlige kompetencer

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


Udviklingsorienteret indsats
Udviklingsorienteret indsats

 • At møde børn og unge som de er på vej til at blive

 • Vi er i kraft af hinanden: fra essentialisme til samskabt bevægelse

 • Forholdet mellem empiri og imagination

 • Trivsel

 • Samtænkning mellem det almindelige og det særlige område

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


Forskning
Forskning

 • Moderne udviklings- og tilknytningsteori

 • Moderne hjerneforskning; en bio-psyko-social tilgang

 • Resilienceforskningen

 • Forskningen om recovery

 • Forskningen om beskyttende faktorer

 • Evidensbaserede metoder

 • Relationernes og kontekstens betydning

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


Hvorfor f r man priser
Hvorfor får man priser?

 • En pris for at kunne skabe rammer for læring, udvikling og bevægelse, for at kunne se muligheder

 • En pris for at gå ind i andre menneskers liv

 • En ære at være sammen med mennesker, der blander sig og har et blik for det, der er bagved og det, som kan blive

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


Hvad med priserne
Hvad med priserne?

RESPEKT

Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


ad