slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko. http://www.vupt.cz e-mail: vupt@vupt.cz. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Dceřiné společnosti:. Zemědělský výzkum, spol. s r. o. (Statut výzkumné organizace, řeší výzkumné projekty NAZV, TA a MŠMT). Agrolab, spol. s r. o.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko' - jania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.Troubsko

http://www.vupt.cz

e-mail: vupt@vupt.cz

slide2

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

Dceřiné společnosti:

Zemědělský výzkum, spol. s r. o.

(Statut výzkumné organizace, řeší výzkumné projektyNAZV, TA a MŠMT)

Agrolab, spol. s r. o.

(Hlavní činností je provádění laboratorních rozborů: komerční činnost pro zemědělské podniky, zabezpečení výzkumných projektů)

http://www.vupt.cz

e-mail: vupt@vupt.cz

v p je dr itelem cetrifik t iso 14001 a 9001
VÚP je držitelem cetrifikátů ISO (14001 a 9001)
 • Environmetální politika
 • zavazujeme k trvalému zlepšování vztahu společnosti k životnímu prostředí v mezích ekonomických zdrojů
 • Politika jakosti
 • V oblastech: Zaměření na zákazníka

Vedení a řízení zaměstnanců

Zapojení zaměstnanců

Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy

slide4

85 % aplikovaný a pouze 15 % základní výzkum

Odrůdové pokusy

SDO

Udržování genofondu

Regenerace Agrotechnické pokusy

Rostlinolékařské pokusy

Studium diversity

Studium směsných kultur

Registrační pokusy

 • Pícniny
 • Kukuřice
 • Slunečnice
 • Mák
 • Meziplodiny
 • Minoritní plodiny
 • Řepka olejka
 • Řepa
slide5

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

Výzkumná oddělení

Genetických zdrojů

Agrotechniky

Rostlinolékařství

Genetiky a fyziologie

Zázemí

Ekonomické oddělení

AGROLAB laboratoře

Polní a servisní skupina

http://www.vupt.cz

e-mail: vupt@vupt.cz

slide6

Oddělení genetických zdrojů

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity:

 • Získávání a sběr, hodnocení a popis, uložení a poskytování semenných vzorků kulturních a planých pícních druhů.
 • Hlavní druhy pícnin: Medicagosativa, Medicago spp., Trifolium pratense, T. repens, Trifolium spp.
 • Okrajové pícní druhy: Onobrychis viciifolia, Lotus corniculatus, Anthyllis vulneraria aj.
 • Minoritní plodiny: Carthamus tinctorius, Phacelia tanacetifolia, Phalaris canariensis, Trigonella foenum-graecum aj.
 • Plané druhy využitelné v zemědělství, druhy květnatých luk, vzácné a ohrožené druhy, mizející plevele.
slide7

Oddělení genetických zdrojů

Břehové tvarovky -

Lokalita rybník Velké Meziříčí

Pokusná lokalita Ratíškovice

Pohled do zákulisí genové banky

Založené individuální výsadby

slide8

Oddělení genetických zdrojů

Sběrové expedice

 • Každoročně organizovány tuzemské a zahraniční sběrové expedice.
 • Cílené sběry semen planých druhů a starých krajových odrůd kulturních druhů rostlin v určitém, nejčastěji geograficky vymezeném území.
 • Semenné vzorky získané na expedicích po vyčištění uloženy v genové bance a dále využívány, zejména při šlechtění a při on farm a in situ konzervaci.
slide9

Oddělení genetiky a fyziologie

 • Laboratoř molekulární biologie
 • Markerování QTL (rezistence pícnin vůči virozám)
 • Studium genetické diverzity pícnin
 • Identifikace hybridů kukuřice pomocí RAPD markerů
 • Fylogenetická analýza čmeláků pomocí sekvenování mitochondriálního
 • genu CO1
 • Laboratoř plynové chromatografie
 • Symbiotická fixace dusíku a aktivita nitrogenázy
 • Kvalita olejů - mastné kyseliny
 • Rezidua léčiv ve včelím vosku - acrinathrin, fluvalinat
 • Laboratoř entomologie
 • Průzkum výskytu čmeláků a jejich potravních zdrojů
 • Laboratorní chov čmeláků pro opylování v uzavřených prostorách
slide10

Oddělení genetiky a fyziologie

Bombus ruderatus

Chovné dózy

slide11

Oddělení rostlinolékařství

 • Akreditované pracoviště pro testování přípravků na ochranu rostlin
 • Akreditované pracoviště pro identifikaci virových patogenů

Mykologická a mykotoxikologická laboratoř

 • Izolace a determinace vybraných houbových mikroorganismů
 • Mykotéka
 • Testy virulence patogenních hub
 • Testy rezistence rostlinného materiálu
 • Analýza obsahu mykotoxinů
slide12

Oddělení rostlinolékařství

 • Herbologie
 • Možnosti regulace plevelů v maloobjemových plodinách
 • Rozšířené použití přípravků na ochranu rostlin u semenných porostů
 • jetelovin a maloobjemových pícnin
 • Entomologie
 • Řešení problematiky hmyzích škůdců a možností ochrany proti nim
 • Hodnocení biologické účinnosti insekticidních látek
slide13

Oddělení agrotechniky

Výzkumná činnost

 • Produkce a kvalita píce jetelotravních porostů
 • Výběr vhodných komponentů směsek
 • Revitalizace antropogenně poškozených půd (fytoremediace)
 • Biologická dekontaminace půdy znečištěné:
         • těžkými kovy (olovo, kadmium)
         • motorovou naftou

Měření půdní eroze

Infiltrace

Polní pokusy

slide14

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

Výsledky šlechtění

 • Melilotus albus
 • (jednoletá, dvouletá forma)
 • Malva verticillata
 • Coronilla varia
 • Carthamus tinctorius
 • Lotus ornithopodioides
 • Medicago lupulina
 • Trigonella foenum-graecum
 • Cicer arietinum
 • Phalaris canariensis
 • Secale cereale var. multicaule
 • Trifolium panonicum
 • Crambe abyssinica
 • Trifolium alexandrinum
 • Lathyrus sativus
 • Lablab purpureus
 • Ve zkouškách:
 • Phacelia congesta
 • Phaseolus vulgaris
 • Trifolium fragiferum
 • Trifolium ochroleucon
slide15

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

Nabídka služeb:

 • Akreditovaná laboratoř pro zkoušení pesticidních
 • přípravků a identifikaci viróz
 • Analýza mykotoxinů v zemědělských produktech
 • Předregistrační zkoušky odrůd
 • Jetelovinotravní a speciální směsi
 • Čištění, úprava a skarifikace osiv
 • Zajištění opylování v uzavřených prostorách
 • Prodej osiv a sadby
 • Laboratorní rozbory
slide16

V agrosystému hledáme souvislosti:

 • Botanika
 • Zoologie
 • Ekologie a ochrana
 • prostředí
 • Chemie životního
 • prostředí

Možnosti:

 • Stáže a praxe
 • Bakalářské, diplomové a disertační práce
slide17

Nabízíme:

 • Práci ve stabilní firmě s potenciálem růstu

http://www.vupt.cz

e-mail: vupt@vupt.cz

NEHLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY:

 • NEAKTIVNÍ
 • NESAMOSTATNÉ
 • JAZYKOVĚ NEZNALÉ
slide18

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

(Zdroj: http://www.mapy.cz/)

Děkujeme za pozornost !

http://www.vupt.cz

e-mail: vupt@vupt.cz