slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cyclamen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cyclamen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Cyclamen - PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on

Cyclamen. Stilstand is achteruitgang!. Groei is Leven!. Cyclamen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cyclamen' - jania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide7

Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.

slide8

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

slide9

Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.

(Johannes 15:1-8, 16)

lessen uit de wijnstok en de ranken
Lessen uit 'De wijnstok en de ranken'
  • Onze bestemming: vrucht dragen
slide11

Liefde

Blijdschap

Geduld

Vrede

Vriendelijkheid

Goedheid

Geloof

Zachtmoedigheid

Zelfbeheersing

cyclamen3

Liefde

Blijdschap

Cyclamen

Geduld

Vrede

Vriendelijkheid

Goedheid

Geloof

Zachtmoedigheid

Zelfbeheersing

slide14

Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

(Johannes 15:8)

lessen uit de wijnstok en de ranken1
Lessen uit 'De wijnstok en de ranken'
  • Onze bestemming: vrucht dragen
  • De verheerlijking van God de Vader:
    • Doordat wij de vrucht van de Heilige Geest dragen
    • Doordat wij Jezus volgen op de weg naar Golgotha
slide16

Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

(1 Petrus 2:21-24)

slide17

Ik ben de wareWijnstok …

… wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

(Johannes 15:1, 5)

slide21

Gebed

De brandstof voor ons geestelijk leven