brugen af de sikrede institutioner 12 14 rige og s rlig sikret anbringelse n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Brugen af de sikrede institutioner: 12-14-årige og særlig sikret anbringelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Brugen af de sikrede institutioner: 12-14-årige og særlig sikret anbringelse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Brugen af de sikrede institutioner: 12-14-årige og særlig sikret anbringelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Brugen af de sikrede institutioner: 12-14-årige og særlig sikret anbringelse. Oplæg ved temadag i Vejle 25. oktober 2011. CFK  arbejder med forskning og kvalitetsudvikling på social- og sundhedsområdet. Fagligt fokus: Forebyggelse, udredning, rehabilitering,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Brugen af de sikrede institutioner: 12-14-årige og særlig sikret anbringelse' - jane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
brugen af de sikrede institutioner 12 14 rige og s rlig sikret anbringelse

Brugen af de sikrede institutioner: 12-14-årige og særlig sikret anbringelse

Oplæg ved temadag i Vejle

25. oktober 2011

www.cfk.rm.dk

slide2

CFK arbejder med forskning og kvalitetsudvikling på social- og sundhedsområdet.

Fagligt fokus:

Forebyggelse, udredning, rehabilitering,

metodeudvikling, implementering, evaluering

baggrund ndringer af magtanvendelsesbekendtg relsen
Baggrund: Ændringer af magtanvendelsesbekendtgørelsen
 • Fra 1. juli 2004: Anbringelse af 12-14-årige uden forudgående amtslig dispensation
 • Fra 1. januar 2005: Anbringelse på særlig sikrede afdelinger for psykisk afvigende eller voldelige unge

3 ▪ www.cfk.rm.dk

evaluering af brugen af de sikrede institutioner
Evaluering af brugen af de sikrede institutioner
 • Hvordan anvendes anbringelsesmulighederne?
 • Bruges og virker lovgivningsændringerne efter hensigten?

Evalueringsundersøgelse:

 • Gennemført august 2007-februar 2009
 • Rapport offentliggjort juni 2009
 • Fokus på anbringelser foretaget i tidsrummet 1/1 2001 til 30/9 2007

4 ▪ www.cfk.rm.dk

data den faktiske brug af anbringelsesmulighederne
Data: Den faktiske brug af anbringelsesmulighederne
 • Kilder: Indberetninger fra institutionerne samt oplysninger fra kommunale journaler

163 anbringelsesforløb

372 enkeltanbringelser

5 ▪ www.cfk.rm.dk

data indsatsen over for de to m l grupper tilrettel ggelse og indhold
Data: Indsatsen over for de to mål-grupper, tilrettelæggelse og indhold
 • Kilder: Ledere og medarbejdere fra de syv sikrede institutioner

Skemabesvarelser fra de syv sikrede institutioner

Syv uddybende tlf.-interview

6 ▪ www.cfk.rm.dk

data kommunernes erfaringer med anbringelsesmulighederne
Data: Kommunernes erfaringer med anbringelsesmulighederne
 • Kilder: Kommunale ledere og sagsbehandlere

164 sagsbehandlere og 67 ledere fra 72 kommuner

Seks uddybende tlf.-interview

7 ▪ www.cfk.rm.dk

data forl bsunders gelse i
Data: Forløbsundersøgelse I
 • Kilder: Kommunale journaler samt supplerende oplysninger fra sagsbehandlere

38 12-14-årige og 69 anbragt på særlig sikret afdeling

97 af 131 anbragte i perioden 1/7 2004 til 30/9 2007

8 ▪ www.cfk.rm.dk

data forl bsunders gelse ii
Data: Forløbsundersøgelse II
 • Kilder: Anbragte unge og deres pårørende

Fire anbragt som 12-14-årige og tre pårørende

Fire særlig sikret anbragte og fire pårørende

9 ▪ www.cfk.rm.dk

data faglig auditering
Data: Faglig auditering
 • Kilder: Fagpersoner og eksterne sagkyndige

Ét auditforløb vedrørende hver af de to målgrupper

10 ▪ www.cfk.rm.dk

sikret anbringelse af 12 14 rige

Sikret anbringelse af 12-14-årige

Evalueringsmæssige konklusioner

www.cfk.rm.dk

hvordan bruges anbringelsesmuligheden
Hvordan bruges anbringelsesmuligheden?
 • Beskeden forholdsmæssig stigning i antal, fordelt på flere kommuner
 • Geografi synes af betydning
 • Kommunal organisationsform af beskeden betydning
 • Kommunernes anbringelsestilbøjelighed angives uændret, men arbejdet opleves smidiggjort
hvordan bruges anbringelsesmuligheden1
Hvordan bruges anbringelsesmuligheden?
 • Stigende andel piger (fra 13 % til 28 %), særligt unge piger. Gennemsnitsalder godt 14 år
 • Oftest belastet social baggrund
 • Anbringelsesgrundlaget typisk pædagogisk observation (80 %), forældresamtykke i alle tilfælde
 • Oftest baggrund i væsentlige og sammensatte problemstillinger
bruges og virker de nye regler efter hensigten
Bruges og virker de nye regler efter hensigten?
 • Problemer med undersøgelses- og handleplansarbejdet i mange, men ikke alle tilfælde: Mål og delmål? Tidligere indsats?
 • Resultatmål (andele):
  • Kriminalitet: Reduceret med ca. 20 %
  • Misbrug: Ubetydeligt fald
  • Skolegang: Ca. 80 % med skole/besk.
  • Øget andel med prosociale relationer til jævnaldrende – og med social isolation
bruges og virker de nye regler efter hensigten1
Bruges og virker de nye regler efter hensigten?
 • Solid forudgående psykologisk/psykiatrisk udredning kan have positiv indflydelse
 • Kommunerne ser et behov for fastholdelse, men forbehold over for sikret anbringelse (også ift. retssikkerhed)
 • Alle kategorier af svarpersoner havde væsentlige bekymringer ift. negativ prægning
 • Der peges på mulige alternativer – eller specialisering mht. aldersgruppen
anbringelse p s rlig sikrede afdelinger

Anbringelse på særlig sikrede afdelinger

Evalueringsmæssige konklusioner

www.cfk.rm.dk

hvordan bruges anbringelsesmuligheden2
Hvordan bruges anbringelsesmuligheden?
 • 2005-2007: 104 unge anbragt af 42 kommuner – 35 % kom fra Århus eller København
 • Geografi synes af betydning
 • Kommunal organisationsform af ringe betydning, men mange savner information
 • 92 % drenge, gennemsnitsalder godt 16½ år
 • Oftest belastet social baggrund
hvordan bruges anbringelsesmuligheden3
Hvordan bruges anbringelsesmuligheden?
 • Oftest som varetægtssurrogat (60 %), resten pæd. observation eller ungdomssanktion
 • Oftest baggrund i tunge og sammensatte problemstillinger – f.eks. 96 % med forudgående døgnanbringelse (59 % med anbringelse i almindeligt sikret regi)
bruges og virker de nye regler efter hensigten2
Bruges og virker de nye regler efter hensigten?
 • Manglende handleplaner i en stor del af sagerne
 • Forskel på særlig sikret regi på Egely/Grenen hhv. Sølager
 • Forskel på de unges efterfølgende udvikling (OG på deres anbringelsesbaggrund) mellem Grenen og Egely/Sølager
bruges og virker de nye regler efter hensigten3
Bruges og virker de nye regler efter hensigten?
 • Resultatmål (andele):
  • Kriminalitet: Reduceret med ca. 30 %
  • Misbrug: Usikkerhed, måske lille forbedring
  • Skolegang: Stor andel uden skole/besk.
  • Uændret andel med prosociale relationer til jævnaldrende – og 48 % med social isolation
  • Efterfølgende sociale indsatser ift. 87 %, 75 % i åben anbringelse
  • 4 % undgik fornyet anbringelse
bruges og virker de nye regler efter hensigten4
Bruges og virker de nye regler efter hensigten?
 • Kommunerne ser generelt ikke alternativer, især Grenens afdeling for psykisk afvigende unge fremhæves
 • Positiv betydning for almindelig sikret anbringelse iflg. kommuner og institutioner
 • Unge- og forældrevurderinger er polariserede
sikret anbringelse af de to m lgrupper

Sikret anbringelse af de to målgrupper

Tværgående iagttagelser

www.cfk.rm.dk

indsatsen p institutionerne
Indsatsen på institutionerne
 • Begge anbringelsesformer opfylder i konkrete tilfælde et væsentligt behov
 • Anbringelsesformer bruges typisk efter hensigten – og mange af de anbragte har tunge og sammensatte problemer
 • Forskelle på generel pædagogik og rammesætning på tværs af institutionerne – et problem?
 • Forskelle på institutionernes kompetencer, tilbud og indsatsmuligheder
indsatsen p institutionerne1
Indsatsen på institutionerne
 • Mange overførsler mellem institutioner, især ad bestemte kanaler
 • Prioriteres forældrekontakten højt nok?
 • Både kommuner og institutioner fremhæver flaskehalsproblemer i B&U-psykiatrien
konsekvenser for de unge
Konsekvenser for de unge
 • Problemer med at opretholde god forældrekontakt under opholdet
 • Kun beskeden forbedring i misbrugsadfærd – er misbrugsindsatsen tilstrækkelig?
 • Tendens til efterfølgende social isolation ift. jævnaldrende hos mange tidligere anbragte
perspektivering

Perspektivering

Sikrede anbringelsesformer frem mod 2011: Baggrund, brug, kvalitetsudvikling

www.cfk.rm.dk

udviklingen i selvrapporteret kriminalitet
Udviklingen i selvrapporteret kriminalitet

Kilde: Balvig 2011 (se www.dkr.dk)

afbrudte ophold bortvisninger
Afbrudte ophold/bortvisninger

Kilde: Danske Regioner 2011

dansk kvalitetsmodel p det sociale omr de
Dansk Kvalitetsmodel på det Sociale område
 • Vedtaget af Danske Regioner i december 2007
 • Regionale sociale boformer og institutioner, herunder alle sikrede institutioner
 • Randers, Silkeborg, Skanderborg, Viborg og Århus Kommuner besluttet at deltage i standardprogrammet i juni 2009
 • Kommunale dag- og botilbud på handicap- og socialpsykiatriområdet
standardprogrammet
Standardprogrammet
 • Standardprogrammet har fokus på processer og arbejdsgange. En systematik for kontinuerlig udvikling
 • De deltagende tilbud vil på længere sigt blive målt på deres evne til at være i 'stadig bevægelse'
 • Standardprogrammet beror på kvalitetscirklen
standardprogrammet1
Standardprogrammet
 • Foreløbig seks standarder
 • Tre ydelsesspecifikke standarder:
  • Kommunikation
  • Brugerinddragelse
  • Individuelle planer
 • Tre organisatoriske standarder:
  • Kompetenceudvikling
  • Arbejdsmiljø
  • Ledelse
sociale indikator programmer sip
Sociale Indikator Programmer (SIP)
 • Viden om, hvad der virker i den sociale praksis
 • Dokumentation af indsatser og resultater
tak for opm rksomheden

Tak for opmærksomheden!

Morten Greve

morten.greve@stab.rm.dk, tel. 7841 5040

www.cfk.rm.dk