Download
handlingsplaner f r samverkan kring personer med psykisk oh lsa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Handlingsplaner för samverkan kring personer med psykisk ohälsa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Handlingsplaner för samverkan kring personer med psykisk ohälsa

Handlingsplaner för samverkan kring personer med psykisk ohälsa

141 Views Download Presentation
Download Presentation

Handlingsplaner för samverkan kring personer med psykisk ohälsa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Handlingsplaner för samverkan kring personer med psykisk ohälsa Kommunerna Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar Landstinget i Uppsala län

 2. 24.11.Styrgruppen

 3. 18.11. Sjuksköterskor Psykos&rättspsyk

 4. Staffan Lundqvist

 5. 4.1. Fältbesök Gimo Östhammar

 6. 4.1

 7. 4.1.

 8. 4.1

 9. 7.1. Gimo, Östhammar

 10. 7.1. Gimo, Östhammar

 11. 7.1. Gimo, Östhammar

 12. 7.1. Gimo, Östhammar

 13. 7.1. Gimo, Östhammar

 14. 7.1. Gimo, Östhammar

 15. 7.1. Inna Fellman hälsoekonom

 16. 12.1. PO i Tierp

 17. 18.1. chefsgrupp Tierp

 18. 20.1. Skutan i Tierp

 19. 20.1. Bengt Finn

 20. 20.1. Kjell Haglund

 21. 22.1. Alvensalen

 22. 22.1. Alvensalen

 23. 28.1.2010 hem från Heby

 24. Sjuksköterskor vid Psykos&rättspsyk 2.2.2010

 25. 8.2.2010 Heby chefer

 26. 18.2.2010

 27. 18.2.2010

 28. 18.2.2010

 29. 18.2.2010

 30. 18.2.2010

 31. 18.2.2010

 32. 18.2.2010 Psykiatri Tierp

 33. 10.3. Heby Tärnsjö steg 1

 34. 10.3. Heby Tärnsjö steg 1

 35. 10.3. Heby Tärnsjö steg 1

 36. 10.3. Heby Tärnsjö steg 1

 37. 10.3. Heby Tärnsjö steg 1

 38. 10.3. Heby Tärnsjö steg 1

 39. 10.3. Heby Tärnsjö steg 1

 40. 10.3. Heby Tärnsjö steg 1

 41. 7.4. Tärnsjö + Psykos & Rehab = steg 2

 42. 7.4. Tärnsjö + Psykos & Rehab = steg 2

 43. 7.4. Tärnsjö + Psykos & Rehab = steg 2

 44. 7.4. Tärnsjö + Psykos & Rehab = steg 2

 45. 7.4. Tärnsjö + Psykos & Rehab = steg 2

 46. 19.4. Vallvägen Älvkarleby

 47. 19.4. Vallvägen Älvkarleby

 48. 19.4. Vallvägen Älvkarleby

 49. 19.4. Vallvägen Älvkarleby

 50. 19.4. Vallvägen Älvkarleby