l avaluaci de centres per a la millora de l educaci l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
L’AVALUACIÓ DE CENTRES PER A LA MILLORA DE L’EDUCACIÓ PowerPoint Presentation
Download Presentation
L’AVALUACIÓ DE CENTRES PER A LA MILLORA DE L’EDUCACIÓ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

L’AVALUACIÓ DE CENTRES PER A LA MILLORA DE L’EDUCACIÓ - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

L’AVALUACIÓ DE CENTRES PER A LA MILLORA DE L’EDUCACIÓ. novembre de 2008. L’AVALUACIÓ DE CENTRES PER A LA MILLORA DE L’EDUCACIÓ Índex. 1. El Pla d’avaluació del Departament d’Educació i la planificació pel curs 2008-09 2. Les eines per avaluar els centres

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

L’AVALUACIÓ DE CENTRES PER A LA MILLORA DE L’EDUCACIÓ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l avaluaci de centres per a la millora de l educaci ndex
L’AVALUACIÓ DE CENTRES PER A LA MILLORA DE L’EDUCACIÓÍndex

1. El Pla d’avaluació del Departament d’Educació i la planificació pel curs 2008-09

2. Les eines per avaluar els centres

3. El cicle avaluatiu i la millora continua

4. Els contingut de l’avaluació

5. Els Indicadors de centre

finalitats del pla d avaluaci del departament d educaci
Finalitats del pla d’avaluació del Departament d’Educació
 • Incidir en la qualitat de l’educació que reben els alumnes
 • Informar els centres, a la Administració i a la societat sobre els processos i els resultats de l’acció educativa
 • Rendir comptes a la societat
 • Facilitar estudis d’investigació
 • Promoure la millora de la competència professional i incentivar els professionals de l’educació
slide4
RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2008 per la qual s’aproven les instruccions per al’organització i el funcionament dels centres 2008-2009
 • L’avaluació ha de contribuir a obtenir una visió global del funcionament i dels resultats queaconsegueix el centre, identificant les bones pràctiques i els aspectes susceptibles de millora.
 • L’avaluació de centres, en el marc del Pla d’Avaluació del Departament d’Educació, preveuincorporar progressivament l’avaluació global diagnòstica i el sistema d’indicadors de centre.
 • El pla d’avaluació del centre ha d’emmarcar-se en el projecteeducatiu i ha de prendre en consideració la valoració del pla d’avaluació anterior.
slide5
RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2008 per la qual s’aproven les instruccions per al’organització i el funcionament dels centres 2008-2009
 • L’avaluació global diagnòstica serveix per avaluar el centre en el seu conjunt, tot i que noimplica l’avaluació detallada de tots els aspectes. Aquesta avaluació proporciona una visiópanoràmica del centre.
 • L’avaluació global diagnòstica s’aplicarà en els centres que en el curs 2008-2009 iniciïn un plaestratègic de centre i en els centres que iniciïn un projecte de qualitat i millora contínua, demanera que la informació obtinguda serveixi de punt de partida per a l’elaboració del pla.
 • També es podrà aplicar en els centres que així ho sol·licitin o bé en aquells que l’Administraciódetermini.
slide6
RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2008 per la qual s’aproven les instruccions per al’organització i el funcionament dels centres 2008-2009
 • El sistema d’indicadors de centre permet obtenir informació mesurable d’un conjunt acotat devariables avaluatives que ofereixen una perspectiva del funcionament i dels resultats del centre.
 • Lainformació referida a aquest conjunt de variables s’actualitzarà cada curs escolar i servirà tantper analitzar l’evolució del centre com per comparar la seva situació amb la de la resta decentres queels hagin aplicat.
 • En aquesta anàlisi cal relacionar els resultats obtinguts en les proves i avaluacions que s’apliquin en el centre, amb els criteris adoptats per a la gestió del currículum i el desenvolupament dels processos d’ensenyament i aprenentatge.
 • Durant el curs 2008-2009 s’iniciarà l’aplicació als centres del sistema d’indicadors de centre.
slide7

AGD (Avaluació Global Diagnòstica)

Auditories externes (centres amb dos o més cicles formatius)

Avaluació focalitzada de nivell 1: àrees curriculars

Avaluació focalitzada de nivell 2: temes concrets de l’organització del centre o del currículum

Proves de competències bàsiques i de rendiment (ESO 2006 …)

Sistema d’indicadors de centre

Avaluació de plans, programes i projectes

Eines per avaluar els centres educatius

BDRQ (Base de Dades de Referents de Qualitat)

- Indicadors

- Descriptors

Sistema per gestionar la informació

Estratègies

slide8

Obj. 1

Obj. 2

Obj. n

El cicle avaluatiu i la millora contínua

(Integració de perspectives)

4 cursos

AV. GLOBAL DIAGNÒSTICA

INF. ADMINIST.

INF. CENTRE

CURS 1

CURS 2

CURS 3

PLA

DE MILLORA

UNITATS DEL DEPARTAMENT

- presa de decisions

- Avaluació de sistema

- Avaluació . …

Av. localitzada 1

Av. focalitzada 2

Sistema d’Indicadors de centre

Indicadors de plans, programes i projectes

dues estrat gies d avaluaci

Situació global del centre

per iniciar un pla de

de millora

AGD

informació

Control de resultats

i processos

per fer ajustaments

Indicadors

informació

Dues estratègies d’avaluació
slide10

Tipologia de continguts

1.Context

5.Recursos

2.Resultats

4.Processos: centre

3.Processos: aula

els continguts dels indicadors s n un subconjunt dels continguts de l agd

Centres Pla - Estratègic o a demanda ST

AGD

Indicadors N3 (SI)

Indicadors N2

Aplicació selectiva

Tots els centres

Aplicació selectiva

Els continguts dels indicadors són un subconjunt dels continguts de l’ AGD

Indicadors N1

els indicadors de centre s organitzen segons diferents nivells d aplicaci

Conjunt reduït

Informacions documentals:

- Bases de Dades DeE

- Documentació centre

1.- S’aplicarà a tots els centres

2.- S’actualitzarà cada curs

Nivell I

Conjunt indicadors de

nivell I+ indicador

de satisfacció de la

comunitat educativa

1.- S’aplicarà selectivament

2.- S’actualitzarà cada curs

Nivell II

1.-S’aplicarà selectivament

2.- S’actualitzarà periòdicament

Nivell II + Indicadors

processos (aula, acció

tutorial, convivència, i

coordinació)

Nivell III

Els indicadors de centre s'organitzen segons diferents nivells d’aplicació
slide14

1

Dimensió CONTEXT

INDICADORS

2

DE CENTRE

Dimensió RESULTATS

BLOCS

Dimensió RECURSOS

4

BLOCS

DESCRIPTORS

BLOCS

DESCRIPTORS

DESCRIPTORS

3

slide15

4

Altres

1

Diversitat significativa

3

2

Alumnes amb necessitats ED. Especials:

motrius, físics,psiquics, sensorials

Alumnes amb necessitats ED. Específiques:

Situació socio-econòmica desfavorida

Tipologia socio/econòmica

Alta.. A

Mitja...B

Baixa...C

Mobilitat alumnat

Mobilitat professorat

Absències alumnat

Absències professorat

ALTA

MITJA

BAIXA

CONTEXT

Alumnes de nova incorporació al sistema. (menys de 2 anys)

RECURSOS

NIVELL DE COMPLEXITAT

slide16

2

1

PLANS

ESTRATÈGICS

PMQCE

RECURSOS HUMANS

Ratio

Alumnes/professors

ALTRES...

PLA D’AUTONOMIA

PLA DE MILLORA

DEL CENTRE

PROJECTES D’INNOVACIÓ

CONTEXT

RECURSOS

slide17

1

ALUMNES QUE PROGRESSEN ADEQUADAMENT

En les àrees en acabar cada cicle

En finalitzar cada cicle

ALUMNES que superen cada COMPETÈNCIA BÀSICA

RECURSOS

2

RESULTATS

indicadors estrat gia avaluativa
Indicadors: estratègia avaluativa
 • Seqüència:
 • Introducció de la informació
     • Bases de dades del Departament d’Educació
     • Documentació del centre
     • Aplicació dels instruments, si és el cas.
 • Validació de la informació
 • Anàlisi de la informació

De manera selectiva:

 • Sessió d’avaluació
 • Redacció de l’informe
 • Propostes de millora
slide19

Informació del CENTRE

Informació de la SDGI

Verificació de la INSPECCIÓ

FORMULARI

INDICADORS

DE CENTRE

slide20

Eines informàtiques

Formulari

dels

INDICADORS

DE CENTRE

Processament

slide21

La informació relativa als indicadors rellevants de centre normalment es presenta en una taula i amb un gràfic associat (vegeu el següent exemple).

Tant la taula com la gràfica mostren dos tipus d’informació, una relativa a cada descriptor i l’altra referida als percentatges globals:

a) En la barra relativa als descriptors, per tal de facilitar criteris de referència que permetin analitzar la situació del centre i comparar la seva situació en relació amb el conjunt de centres de la mostra, s’estableixen tres franges de valoració: baixa, mitja i alta.Les franges s’estableixen a partir d’un estudi estadístic del conjunt de centres de la mostra. El criteri estadístic és el següent: Franja mitja = [mitjana +/– una desviació típica]. Les altres franges se situen a cada costat de la franja mitja.

La mitjana per al total de centres de la mostra està representada per la marca de color groc. En aquest exemple, per al primer descriptor (L9) el centre se situa per sota de la mitjana dels centres de la mostra.

b) En la barra relativa als percentatges globals, quan el conjunt de descriptors d’un indicador són quantitatius i agregables (ex: Cb10 àmbit lingüístic), es calculen els tres quartils que distribueixen la barra en quatre franges: baixa, mitja-baixa, mitja-alta, alta. El segon quartil (mediana) esta representat per la marca negra que sobrepassa els límits de la barra. En aquest exemple fictici el centre se situa entre els 25% dels centres que obtenen millors resultats.)

INDICADORS

DE CENTRE

Processament.

slide22

INDICADORS

Anàlisi de resultats.

DE CENTRE

slide23

Anàlisi de resultats.

INDICADORS

DE CENTRE

slide24

INDICADORS RELLEVANTS DE CENTRE. PRIMÀRIA.

ESTUDI DE SISTEMA

PREINFORME

CENTRE

POBLACIÓ

AVALUADORS:

DATA:

ÍNDEX

1. Presentació

2. Valoracions

2.1 Valoracions per dimensions

2.1.1 Valoració del context

2.1.2 Valoració dels resultats

2.1.3 Valoració dels recursos

2.2 Valoració global

2.2.1 Relació entre el context i els recursos

2.2.2 Relació entre els recursos i els resultats

2.2.3 Relació entre els recursos i els resultats considerant el context

Aaaa aaaaa aaaaa aaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa aa aa aaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaa a aaaaaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa

aaaaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa

aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaa aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa

Aaaa aaaaa aaaaa aaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa aa aa aaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaa a aaaaaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa

aaaaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa

aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaa aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa

Aaaa aaaaa aaaaa aaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa aa aa aaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaa a aaaaaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa

aaaaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa

aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaa aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa

PREINFORME

slide25

INDICADORS

DE CENTRE

Preinforme

NOVETAT

slide26

INDICADORS RELLEVANTS DE CENTRE. PRIMÀRIA.

ESTUDI DE SISTEMA

PREINFORME

CENTRE

POBLACIÓ

AVALUADORS:

DATA:

ÍNDEX

1. Presentació

2. Valoracions

2.1 Valoracions per dimensions

2.1.1 Valoració del context

2.1.2 Valoració dels resultats

2.1.3 Valoració dels recursos

2.2 Valoració global

2.2.1 Relació entre el context i els recursos

2.2.2 Relació entre els recursos i els resultats

2.2.3 Relació entre els recursos i els resultats considerant el context

Aaaa aaaaa aaaaa aaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa aa aa aaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaa a aaaaaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa

aaaaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa

aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaa

Preinforme

Aaaa aaaaa aaaaa aaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa aa aa aaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaa a aaaaaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa

aaaaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa

aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaa aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa

slide27

QUINA

SEQÜÈNCIA

SEGUIR...

1.- Presentació i concreció de calendari amb l’equip directiu.

2.- Aportació d’informació. (C) Comprovació de les dades. (I)

3.- Processament. Tractament de la informació. (Annex I)

4.- Anàlisi i interpretació (I).

5.- Preinforme. Lliurar l’annex I.

6.- Sessió d’avaluació amb l’equip directiu

7.- Informe.

INDICADORS

DE CENTRE

l avaluaci de centres per a la millora de l educaci ndex28
L’AVALUACIÓ DE CENTRES PER A LA MILLORA DE L’EDUCACIÓÍndex

1. El Pla d’avaluació del D. d’Educació i planificació pel curs 2008-09

2. Les eines per avaluar els centres

3. El cicle avaluatiu i la millora continua

4. Els contingut de l’avaluació

5. Indicadors de centre