slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Infrastructuur discussie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Infrastructuur discussie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Infrastructuur discussie - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

Infrastructuur discussie. Management & ICT. Economie discussie. Business discussie. Organisatie discussie. © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam. De organisatie-discussie: ICT-governance. ICT inbedden in organisatiestructuur en managementstijl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Infrastructuur discussie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Infrastructuur

discussie

Management

& ICT

Economie

discussie

Business

discussie

Organisatie

discussie

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

De organisatie-discussie: ICT-governance

ICT inbedden in

organisatiestructuur

en managementstijl

slide2

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

ICT-organisatie: discussiethema’s

 • ICT-governance
  • business & economie discussie: integraal management
  • de (nieuwe) rol van de ICT-functie
  • omgaan met synergie: infrastructuur
  • beleid en diensten scheiden?
  • de taalverdeling (spelers), de spelregels en ‘het spel’
 • Sourcing
  • strategie
  • (kern)competenties
  • selectieve uitbesteding
  • inkoop- en regiefunctie
slide3

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

Besluitvorming en overleg

 • De formele structuur en procedures
  • passend bij de overall business structuur / governance
  • wie is gelegitimeerd? bv. holding vs. units / integraal management
 • De (informele) gang van zaken in de praktijk
  • wat zijn de bepalende businessfuncties?
  • is er een dominante coalitie?
  • waaraan wordt macht ontleend? bv. budget, rapportagelijn
  • wat zijn de ‘voorkook’-gremia?
ict governance besturingsmodel

IT-staf

IT-staf

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

ICT-governance: besturingsmodel

- visie op bus.dev. & IT

- visie op IT-infrastructuur

- IT planning & control

- IT-continuïteit

Portefeuille-

houder IT

directie

IT-staf

apart of niet ?

Beleidscomité

IT

Klant/

leverancier-

relatie

BU

BU

IT-services

- infra-services

- specifieke services

Raad van Toezicht

IT-services

IT-inzet in business

- strategie

- operaties

Beleidsafspraken

Omgangsregels

slide5

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

Nieuwe kerntaken van de ICT-functie

 • Afspraken en spelregels over:
 • taken/verantwoordelijkheden ICT
 • infrastructurele voorzieningen
 • architectuur
 • budgettering/financiering
 • informatiebeveiliging

ICT

governance

 • Dienstverlening op maat:
 • technische implementatie
 • beheer
 • serviceverlening
 • contractmanagement

Regie

Architectuur

 • Ontwerp en bewaking:
 • oplossingen o.b.v. standaardbouwstenen
 • applicaties en techniek
 • Portfoliomanagement

Bron: Poels, van Veen

slide6

ICT

governance

Regie

Architectuur

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

ICT: schakelfunctie tussen business en leveranciers

Opstellen

businesscases

Managen

projecten

Ontwikkelen

maatwerk

Inrichten

processen

Beheer

pakketten

Technology watcher

(Innovation) facilitator

Beheer

infrastructuur

Support/

helpdesk

Rol CIO

Service provider

Manager/regisseur van resources

Bron: Poels, van Veen

slide7

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

Corporate ICT-governance

 • Concern taken => concernbeleid
  • Synergie bevorderen:
   • organiseren Informatie-Infrastructuur: wat, wie, hoe ?
   • organiseren samenwerking: overleg, Management Development
  • Sturen
   • (bedrijfs-) informatieplanning & control
   • investeringen beoordelen / goedkeuren
   • continuïteit bedrijfsvoering
   • EDP-audit
 • Beleid = afspraken over vrijheden en verplichtingen(kaders en spelregels)
   • directieven => dwingend: 'zo en niet anders'
   • richtlijnen => dringend: 'zo, tenzij....'
   • aanbevelingen => adviserend: 'dit heeft onze voorkeur'
slide8

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

De spelers

Portefeuillehouder

ICT

ICT-

staf

ICT-

services

de spelregels

en

‘het spel’

unitmanager

slide9

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

Wie beslist? 6 beslissingsstijlen

Business monarchie

IT monarchie

Feodaal

Federaal

Duopolie

Anarchie

Topmanagement, als groep of individueel

Ook: Exec. Committee of IT-council met CIO

IT-management, als groep of individueel

Management business units

Een combinatie van topmanagement, IT-management,

BU-managers, proceseigenaren

IT-management en BU-managers of proceseigenaren

Iedere individuele proceseigenaar of gebruiker

Bron: Davenport, Gartner, 2002

slide10

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

Dominante beslissingsstijlen (in %)

N= 256

23 landen

IT principes IT infrastructuur IT-architectuur Business IT-

strategie applicaties investeringen

Domein

Stijl

Input Besluit

Input Besluit

Input Besluit

Input Besluit

Input Besluit

Business

monarchie

IT monarchie

Feodaal

Federaal

Duopolie

Anarchie

Onbekend

 • 0 27 0 6 0 7 1 12 1 30
 • 18 20 73 10 59 0 8 0 9
 • 0 3 0 0 1 2 1 18 0 3
 • 83 14 46 4 59 6 81 30 93 27
 • 15 36 34 15 30 23 17 27 6 30
 • 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1
 • 1 2 0 1 0 2 0 2 0 0

Bron: Weill, 2004

slide11

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

 • Langs de lijnen van het poldermodel
 • Langs de lijnen van strategic control
 • Langs de lijnen van financial control
 • Langs de lijnen van de informatie-infrastructuur
 • Langs de lijnen van het faciliteermodel
 • Langs de lijnen van de actuele beleidskwesties
 • Laissez faire

ICT besluitvorming in de praktijk

Combinaties

Volgtijdelijke variaties

slide12

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

Sourcing-opties

Outsourcing

Preferred

supplier

Preferred

contractor

Relatie

Stijl

Buy in

Contract out

Transactie

Scope

Resource

Resultaat

outsourcing volgens de markt

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

Outsourcing volgens ‘de markt’

Overname van verantwoordelijkheid voor business en/of IT taken door een externe dienstverlener

 • Lange termijn, zakelijke relatie
 • Duidelijk omschreven speelveld
 • Heldere gedragsregels en service levels
 • Vaak met overname van assets en/of personeel
slide14

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

5 dimensies van Strategic Sourcing

Internal

capabilities

Market

capabilities

Market and

risk analysis

Gap analysis

Strategic

goals

Management

capabilities

Market

engagement

Sourcing

models

Sourcing

governance

Bron: Gartner

slide15

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

Zelf doen of uitbesteden ?

definitie en invoering van applicaties

informatie- planning

systeembouw en -beheer

zelf doen

uitbesteden

beheer van hulpmiddelen

exploitatie van hulpmiddelen

applicatie- en gegevensbeheer

slide16

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

Make or buy: argumenten

 • Uitbesteden, omdat…
  • flexibiliteit
  • kosten variabiliseren
  • kostenbeheersing
  • aandacht voor kerntaken
  • externe expertise
 • Uitbesteden, tenzij…
 • geïntegreerd met primair proces
 • directe beschikbaarheid noodzakelijk
 • kennis van strategisch belang
 • gevoelige informatie
 • belangrijke spin-offs
 • externe markt monopolistisch
 • geen externe kennis
 • alleen intern uitbesteden
 • (bijvoorbeeld: service unit)

*

*

*

*

*

*

slide17

Besteed

uit

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

Een beslissingsmodel voor strategic outsourcing

1. Strategische

prioriteit en risico

2. Markt-

overwegingen

Blijf marktontwik-

kelingen volgen

Geen competitieve externe opties

3. Interne

versus externe competenties

Goede externe

aanbieders

aanwezig

Monitior competen-

ties van aanbieders

Interne competenties zijn beter

Houdt de activiteit intern

en ontwikkel competenties

4. Economische

evaluatie

Externe

competenties

zijn beter

Kijk naar opties

kostenverlaging

In-house is goedkoper

5. Vaardigheid

om relatie te

managen

Vaardigheid

afwezig

Ontwikkel

vaardigheden

Extern is

goedkoper

Bron: Booz/Allen/Hamilton, 2000

slide18

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

(Verborgen) kosten van uitbesteden

zoek- en

contracteerkosten

initiële

overdrachtskosten

aansturingskosten

van de relatie

overdrachtskosten

na afloop relatie

Tijd

Start nadenken

over uitbesteding

Start uitbeste-

dingsrelatie

Verandering van

IT-leverancier

Bron: Barthélemy, HMR 79/2001

slide19

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

Verwachtingscurve

Transitie

Eerste ervaringen

en tegenvallers

Reaiteitszin neemt de overhand

Scoping,

selectie,

contract

Verwachtingen eind gebruikers

SLA/contract discussies

Informele heronderhandelingen beginnen

Intentie om te

gaan uitbesteden

0 maand

9 maanden

15 maanden

36 maanden

Bron: IJmker, M&I, 5/2001

vraag aanbod governance model

Cliënt

Leverancier

Business

 • Business IT strategie
 • Lange termijn Business doelen
 • Contract discussie-onderwerpen
 • Escalatie

Cliënt BusinessRepresentant

Client

Manager

Business

drivers

rapportage

rapportage

Richtlijnen

Contract

Strategisch

 • IT strategie
 • Potentiële nieuwe Business
 • Algemeen contract mgt
 • Escalatie

Cliënt ContractRepresentant

Contract

Manager

rapportage

Richtlijnen

wijzigingen

rapportage

SLA

Cliënt DemandRepresentant

 • Service Level mgt
 • Change mgt
 • Project mgt
 • Escalatie

Service

DeliveryManager

Service eisen

Tactisch

rapportage

Bestuur

informeren

rapportage

rapportage

Procedures

Processes

Eind gebruikersgemeenschap

 • Call/query/incident/problem mgt
 • End user support
 • Configuration mgt
 • Systems op’s & support
 • Software control & distr.

Vragen/problemen

Service

Desk

LeverendeOrganisatie

Operatie

Oplossing/notificatie

Vraag - Demand

Aanbod - Supply

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven

Vrije Universiteit Amsterdam

Vraag/aanbod-governance model

Bron: Atos/Origin