BAB 6: APLIKASI DAN MASA DEPAN ROBOT - PowerPoint PPT Presentation

jana
bab 6 aplikasi dan masa depan robot l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BAB 6: APLIKASI DAN MASA DEPAN ROBOT PowerPoint Presentation
Download Presentation
BAB 6: APLIKASI DAN MASA DEPAN ROBOT

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
BAB 6: APLIKASI DAN MASA DEPAN ROBOT
603 Views
Download Presentation

BAB 6: APLIKASI DAN MASA DEPAN ROBOT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BAB 6: APLIKASI DAN MASA DEPAN ROBOT 6-1: Aplikasi Robot di dalam Industri Pembuatan

 2. Objektif • Boleh mengenalpasti aplikasi robot di dalam industri pembuatan • Boleh menghuraikan dan membezakan fungsi setiap aplikasi tersebut

 3. Kandungan • Pengenalan • Material Transfer dan Machine Loading/Unloading • Processing Operation • Assembly and Inspection • Kesimpulan

 4. Pengenalan • Pada masa kini, terdapat pelbagai aplikasi robot di dalam industri pembuatan • Aplikasi paling asas: pick and place • 3 aplikasi: • Material transfer and machine loading/unloading • Processing operations • Assembly and inspection

 5. Material transfer and Machine Loading/Unloading • Objektif: • Robot grasps/picks part from one position to another • Dibahagikan kepada dua: • Material Transfer • Machine Loading/Unloading • Juga dikenali sebagai Material Handling

 6. Elemen bagi robot material handling • Part positioning and orientation • Gripper design • Minimum distances oved • Robot work volume • Robot weight capacity • Accuracy and repeatability • Robot configuration, DOF and control • Machine utilization problems

 7. Aplikasi Material Transfer • Operasi menggerakkan part dari satu lokasi ke lokasi yg lain • Aplikasi pergerakan yg straightforward • Contoh operasi: • Pick and place operations • Palletizing and de-palletizing operations

 8. Pallet Packing and Palletizing Aplikasi Material Transfer

 9. Handling robot Aplikasi Material Transfer

 10. Aplikasi Machine Loading/Unloading • Used to service production machine by transferring part to and or/from the machine • Berjaya diaplikasikan pada: • Die casting • Plastic moulding • Forging operations • Machining operations • Stamping press operations

 11. Aplikasi Machine Loading/Unloading • 3 keadaan: • Machine load/unload • Robot loads bahan mentah ke dalam proses.mesin • Robot unloads parts selepas proses • Machine loading • Robot loads bahan mentah/parts ke dalam proses/mesin • Machine unloading • Robot unloads bahan parts/bahan siap dari mesin/proses

 12. Aplikasi Machine Loading/Unloading Loading and Unloading Robot

 13. Unloading Robot Aplikasi Machine Loading/Unloading

 14. Processing Operation • Robot yg menjalankan tugas-tugas tertentu terhadap part • Tugas bergantung kepada • End-effector yg berbentuk Tool • Tool akan: • Membezakan sifat tugas robot • Bergantung kepada operasi pemprosesannya

 15. Processing Operation • Operasi pemprosesan yg dijalankan oleh robot: • Spot welding • Continuous welding • Sprat coating • Others • Polishing • Deburring • Laser Drilling

 16. Laser Robot Processing Operation

 17. Painting Robot Processing Operation

 18. Painting Robot Processing Operation

 19. Sealing Robot Processing Operation

 20. Assembly and Inspection • Aplikasi baru robot • Membantu automated assembly dan inspection • Kebanyakannya • Utk High Volume products • Robot bersifat specialized • Mahal • Kini • Robot bersifat lebih am • Utk Low and Medium Volume Products • Lebih Murah

 21. Assembly • Fitting together two/more discrete parts to form a new subassembly/complete products • Robot menjalankan tugas ini • Berbeza dari material handling, assembly memberikan elemen value added pada setiap peringkat assembly • Lebih kompleks • Melibatkan beberapa komponen • Melibatkan bahan-bahan penyambung (screw, nuts, adhesive dll)

 22. Assembly robot Assembly

 23. Inspection • Aktiviti quality control yg melibatkan checking of parts, assemblies and products • Inspection by robot: • Vision inspection system • Robot-Manipulated Inspection or Test Equipment • Robot-Loaded Test Equipment

 24. Inspection Inspection and Survey Robot

 25. Kesimpulan • Aplikasi asas robot adalah pick and place • Dikembangkan utk pelbagai kegunaan dalam industri : assembly, operations, inspection • Elemen utk mengautomasikan aktiviti industri pembuatan (menggantikan tenaga manusia) • Robot digunakan utk menjalankan kerja, inspect hasil kerja dan membetulkan sebarang ralat Robot Pics courtesy FANUC, ROBOT INDUSTRY, SC Univ

 26. Contoh Teach Pendant