autismspektrumtillst nd l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND PowerPoint Presentation
Download Presentation
AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND. HINDER, UTMANINGAR, MÖJLIGHETER. Autistiskt syndrom Aspergers syndrom Atypisk autism. AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND. Autismspektrumtillstånd. Socialt samspel Språk och kommunikation Intresse, beteende. FÖREKOMST.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
autismspektrumtillst nd

AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

HINDER, UTMANINGAR,

MÖJLIGHETER

autismspektrumtillst nd2
Autistiskt syndrom

Aspergers syndrom

Atypisk autism

AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND
autismspektrumtillst nd3

Autismspektrumtillstånd

Socialt samspel

Språk och kommunikation

Intresse, beteende

f rekomst

FÖREKOMST

Totalfrekvensen vad gäller autismspektrumtillstånd hos barn uppskattas vara 0,5-1,0 %

joint attention delat intresse
JOINT ATTENTION/DELAT INTRESSE
 • Förmågan att samordna sin uppmärksamhet med någon annan.
 • Många anser att det är det första steget till socialt samspel. Den startar redan när man är ett litet spädbarn.
theory of mind mentaliseringsf rm ga

Theory of Mind/Mentaliseringsförmåga

Att kunna skapa inre bilder av andras tankar och känslor.

Att förstå hur andra tänker, är viktigt för att kunna förstå deras handlingar.

hinder n r f rm gan brister
Hinder när förmågan brister
 • Svårt att förstå och avläsa samspel.
 • Socialt samspel blir energikrävande och kräver koncentration
 • Onödig kommunikation blir ointressant
 • Aktiviteten viktigare
central koherens f rm ga att se sammanhang
CENTRAL KOHERENS/FÖRMÅGA ATT SE SAMMANHANG
 • Samordna detaljer till en helhetsbetydelse
 • Kunna lägga till underförstådd mening till det du ser/hör
hinder n r f rm gan brister11
Hinder när förmågan brister
 • Världen upplevs som fragmentarisk
 • Svårt att uppfatta hela situationen
 • Fokusera på detaljer som kan uppfattas som oviktiga för andra
 • Svårt att tolka situationer, p.g.a. oförmåga att läsa in det som inte sägs/syns
exekutiva funktioner
EXEKUTIVA FUNKTIONER
 • Förmågan att planera
hinder n r f rm gan brister13
Hinder när förmågan brister
 • Svårt att veta när och var ska jag börja, hur ska jag göra.
 • Svårt att hitta alternativ, när det inte blir som jag planerat.
perception
PERCEPTION
 • LUKT
 • SMAK
 • KÄNSEL
 • LJUS
 • LJUD
basutredning
BASUTREDNING
 • Barns förmågor kartläggs
 • De olika miljöerna där barnet finns beskrivs
 • Medicinsk del ingår
utredning p bnp mottagningen
Utredning på BNP-mottagningen
 • Fördjupad utredning utifrån de fyra olika kompetenserna.
 • Belysning av de områden som påverkar ömsesidigt socialt samspel, kommunikation, intresse och beteende
 • Ställningstagande till ev. andra barnpsykiatriska diagnoser
efter utredning
Efter utredning
 • Möjlighet till stöd via Barn- och ungdomshabiliteringen
 • Möjlighet till stöd via LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Möjlighet att söka vårdbidrag
 • Möjlighet att söka särskild undervisningsgrupp
flickprojektet svenni kopp
FLICKPROJEKTET, Svenni Kopp.
 • Erfarenheter:
 • De flesta har sömnproblem
 • Matproblem
 • ADL-funktion låg
 • Stora svårigheter med taktil perception
 • Speciella intressen som att pyssla, fantasy, djur mm.
 • Skolans värld:
 • Vill från tidiga år inte gå till skolan
 • Ensam på rasterna
 • Vill inte delta i gymnastiken
 • Följer med i undervisningen upp till klass 4-5
 • Hög frånvaro under högstadiet
utmaningar
UTMANINGAR
 • Struktur
 • Schema
 • Förberedelse
 • Tala tydligt och kortfattat, konkret gärna med text och bild
 • Skämta lagom
 • Om det uppstår missförstånd – fundera på hur uttryckte jag mig.
 • Uppmuntran, beröm och belöning
utmaningar24
UTMANINGAR

Tydliggörande i vardagen

”De sju frågorna”

 • Vad ska jag göra nu?
 • Var ska jag vara?
 • Med vem ska jag vara?
 • Hur länge ska det hålla på?
 • Vad ska hända sedan?
 • Vad ska jag ha med mig?
 • Varför ska jag göra det?
m jligheter
MÖJLIGHETER
 • Ser saker ur ett annat perspektiv
 • Är noggrana
 • Är punktliga
 • Är kunniga inom specialområden
 • Har detaljseende
 • Är ärliga
 • Är noga med syfte

Originella tänkare – väljer sina egna vägar!