SVK Akutsjukvård T11 VT14 - PowerPoint PPT Presentation

svk akutsjukv rd t11 vt14 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SVK Akutsjukvård T11 VT14 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SVK Akutsjukvård T11 VT14

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
SVK Akutsjukvård T11 VT14
266 Views
jamuna
Download Presentation

SVK Akutsjukvård T11 VT14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SVK Akutsjukvård T11 VT14 Akutkliniken

 2. Kontaktuppgifter Peter Sand Kursansvarig 0735 809092 Annika Jouper Kurssekreterare 073 7316289 Grupp 1: Joel Ohm 070 7200094 Grupp 2: Cecilia Enander 073 9433135 Grupp 3: SemraAndic 073 9294715 Mejl: @karolinska.se

 3. Pedagogik Olika workshops, t ex ofri luftväg, EKG Egen inläsning, fallstudier SimMan Mål: Arbeta på akut- mottagningen eller ambulansen Ta hand om en svårt sjuk eller skadad människa

 4. Pedagogik

 5. Lokaler • Akutmottagningen (F1:00) • AVA1-2 (F4:00) • KUM-rummet på AKM (F1:00) • Grupprum, Snövit, Äpplet på plan 3 (F4:03) • KTC (A1:05, Hiss A plan 5, SimManlängst in) • Linnésalen, Eugeniahemmet

 6. Hygien • Stor risk för smittspridning MRSA, calici m fl. • Alltid kortärmade sjukhuskläder • Byt kläder dagligen • Sprita händerna före och efter varje patient och innan ni tar handskar!!! • Plastförkläde • Inga ringar, klockor mm • http://inuti.karolinska.se/templates/form.aspx?id=112108

 7. Kläder • Klädförrådet är bemannat mån.-fre. 7.30 -8.30, 12.30-13.00, 15.30-16.00. • Omklädningsrum ligger i kulverten under huvudentrén. Det är skyltat. Internadress A1:U1, rum 070. Hänglås behövs. Kod 5678. Obs! Viktigt att städa ut skåpen efter kursen. • Vid behov finns också omklädningsrum under akuten, internadress F1:U1. Kod: 7168. Hänglås behövs.

 8. Lunch/fika • Kandidatrum för fika/uppehållsrum finns på A6:04, ta dom röda hissarna i huvudentrén efter cafeterian på höger sida till plan 4. • Kylskåp, mikro, porslin etc. finns där. Kod 1996 (Även bibliotek och grupprum finns där)

 9. Mat och dryck 1) ”Den glada restaurangen”, CMM http://www.dengladarestaurangen.se/ 2) Mondos barncafé, ALB 3) Matakuten m fl 4) Amika 5) KS restaurangen http://ksrestaurangen.gastrogate.com/ För alla veckans matsedlar se: http://inuti.karolinska.se/templates/Page____21331.aspx

 10. Husregler • Kom i tid- allt börjar på utsatt tid! • Svårt att göra om praktiska moment • Meddela om du ej kommer – sms till gruppledaren!

 11. Journalsystemet Take Care Vi har lagt till Akutmottagningen och AVA till er behörighet.

 12. Passerkort Ni kommer få låna passerkort som behövs för att komma in i Akutklinikens samtliga lokaler. Viktigt att dessa lämnas åter sista dagen till respektive handledare!

 13. Gruppindelning Grupp 1 Handledare: SemraAndic Grupp 2 Handledare: Cecilia Enander Grupp 3 Handledare: Joel Ohm

 14. Schema v 1

 15. Schema Akuten • Två-tre pass med gruppledare och ssk på dagen, två-tre pass med läkare i akutflödet på kvällstid. Gör upp detta tillsammans med din gruppledare! • Ett pass med ambulans. • Gör upp med gruppen och grupphandledaren om det exakta schemat

 16. Schema v 2

 17. Schema v 3

 18. Schema v 4

 19. Schema v 5

 20. För att få Godkänt på kursen krävs: • Närvaro • Godkänd prestation på Akuten/KTC • Kunskaper motsvarande litteraturhänvisningen • Godkänt OSCE-prov • Godkänd sluttentamen

 21. Litteraturhänvisning • Akut internmedicin, SLL • Akutmedicin, Fryckstedt, Ludwigs, Hulting, Höjer • Akut Kirurgi, SLL • Utdelat material

 22. Skrivningar • Förtest och diagnostiska test för att testa kunskapsnivån och påtala det vi tycker är viktigt • Sluttentamen för att testa kursens förmåga att lära ut. Testar moment som gås igenom på kursen. • 20-30 fallfrågor, multiple choice

 23. Varmt välkomna till kursen!