slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Otwarty system Swobodny dostęp do leczenia i wsparcia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Otwarty system Swobodny dostęp do leczenia i wsparcia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Otwarty system Swobodny dostęp do leczenia i wsparcia - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

REGIONALNY ZINTEGROWANY SYSTEM ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA dla osób z kryzysami psychicznymi i ich rodzin. Projekt autorski proponowany przez Stowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Otwarty system Swobodny dostęp do leczenia i wsparcia' - jamuna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

REGIONALNY ZINTEGROWANY SYSTEM ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA dla osób z kryzysami psychicznymi i ich rodzin

Projekt autorski proponowany przez Stowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”.

slide2
REGIONALNY ZINTEGROWANY SYSTEM ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA dla osób z kryzysami psychicznymi i ich rodzin

Od około 10 lat tworzony jest na terenie Województwa Pomorskiego, przy współudziale Stowarzyszenia na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń”, MOPS Gdańsk, Pomorskiego Stowarzyszenia Managerów Lecznictwa Psychiatrycznego „Zgoda”, model Zintegrowanego Systemu Środowiskowego Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Projekt ten uzyskiwał akceptację i poparcie kolejnych wojewódzkich konsultantów w zakresie psychiatrii (m.in. prof. Adama Bilikiewicza oraz prof. Jerzego Landowskiego). Stowarzyszenie, przy wsparciu Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego oraz poprzez realizacje projektów finansowanych przez Miasto Gdańsk, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia tworzy kolejne ogniwa tego systemu w postaci klubów samopomocy oraz innych ośrodków wsparcia na terenie województwa pomorskiego (m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy, mieszkania chronione, specjalistyczne usługi opiekuńcze).

slide3
REGIONALNY ZINTEGROWANY SYSTEM ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA dla osób z kryzysami psychicznymi i ich rodzin
 • Otwarty system
 • Swobodny dostęp do leczenia i wsparcia
 • System przepływu informacji (ośrodek konsultacyjno-informacyjny + strona internetowa)
 • Stałe finansowanie na podstawie wieloletnich kontraktów ze sponsorami publicznymi szczebla ponadlokalnego.
slide4

Sfery oddziaływań

Rodzaj oddziaływań i wsparcia

Opis usługi

1) Rehabilitacja psychospołeczna

Terapia

Terapia grupowa

Terapia zajęciowa

Trening umiejętności społecznych

Edukacja

Psychoedukacja:

a)      klientów

b)      rodzin

Rehabilitacja zawodowa

Orientacja zawodowa

Trening umiejętności i strategia poszukiwania pracy

2) Ruch samopomocy

Grupy samopomocy

Spotkania integracyjne

Opieka merytoryczna nad grupami

Konsultacje indywidualne

Organizacja czasu wolnego

Inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych

Turnusy rehabilitacyjne

Wyjazdowe formy spędzania czasu wolnego

3) Praca

Bank informacji o miejscach pracy

Gromadzenie i uaktualnianie informacji

Pomoc w poszukiwaniu pracy

Szkolenia

Kursy

Opieka indywidualna

4) Mieszkanie

Forma zamieszkania:

a)      z rodziną

b)      mieszkanie chronione

c)      hostel

d)      inne formy (baraki)

Zintegrowany system środowiskowego wsparciaCel: Zapobieganie izolacji psychospołecznej osób z zaburzeniami psychicznymi
zintegrowany system rodowiskowego wsparcia cel zapobieganie izolacji i degradacji psychospo ecznej

Opis usługi

Podmioty realizujące

Standardowa liczba osób

Potrzeby kadrowe

Sfera: Rehabilitacja psychospołeczna

Terapia grupowa

Stowarzyszenie, fundacja

2 prowadzących

Terapia zajęciowa

Ośrodki Rehabilitacji Szpitalnej

Kluby samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy

Warsztaty Terapii Zajęciowej

1 grupa około 15 osób

2 terapeutów zajęciowych

Trening umiejętności społecznych

Środowiskowy Dom Samopomocy

Warsztaty Terapii Zajęciowej

1 grupa 12 osób

2 osoby prowadzące (psycholog, psychiatra), wolontariusze 2-3 osoby

Psychoedukacja:

a)       klientów

b)      rodzin

Stowarzyszenia

Fundacje

Środowiskowy Dom Samopomocy

a)       15 osób

b)      15 osób

1 psychiatra

1 psycholog

dla 1 grupy

Rehabilitacja zawodowa

Środowiskowy Dom Samopomocy

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Zakłady Aktywizacji Zawodowej

15 osób

2 osoby

1 osoba do prowadzenia pracowni

Zintegrowany System Środowiskowego WsparciaCel: Zapobieganie izolacji i degradacji psychospołecznej
zintegrowany system rodowiskowego wsparcia cel zapobieganie izolacji i degradacji psychospo ecznej1

Sfera: Ruch samopomocy

Centrum samopomocy

Punkt konsultacyjny

Środowiskowy Dom Samopomocy

opiekunowie grup

jeden konsultant

Pomoc w poszukiwaniu

pracy:

Grupy samopomocy

do 15 osób

trzech opiekunów merytorycznych grup

Kluby samopomocy

Dzielnice

Inne miejscowości woj. pomorskiego

do 30 osób

-szkolenia

-kursy

-opieka indywidualna

Spotkania integracyjne

do 60 osób

Sfera : Praca, Mieszkanie

Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Pracy

do 15 osób

w zależności od oferty

Formy zamieszkania

Stowarzyszenia, Fundacje, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w zależności od potrzeb

w zależności od potrzeb

Zintegrowany System Środowiskowego WsparciaCel: Zapobieganie izolacji i degradacji psychospołecznej
slide8
„AKTYWNA SIEĆ WSPARCIA”Włączanie osób z zaburzeniami psychicznymi w aktywne działania w klubach samopomocy

Jednym z największych trudności dla tej grupy osób jest brak pracy odpowiedniej do ich umiejętności i kwalifikacji oraz możliwość przekwalifikowania swojego wykształcenia. Wynika to nie tylko z ograniczonych możliwości lokalnego rynku pracy ale również z konsekwencji długotrwałej choroby psychicznej i wynikającej stąd niepełnosprawności.

slide9
„AKTYWNA SIEĆ WSPARCIA”Włączanie osób z zaburzeniami psychicznymi w aktywne działania w klubach samopomocy
 • osoby po kryzysach psychicznych przejmują rolę opiekunów (animatorów) i sami prowadzą spotkania i zajęcia klubowe.
 • Cel: zwiększenie aktywności, samodzielności i podmiotowości osób po kryzysach psychicznych.
slide10
„AKTYWNA SIEĆ WSPARCIA”Włączanie osób z zaburzeniami psychicznymi w aktywne działania w klubach samopomocy

Druga część zadania to wyszkolenie i zatrudnienie tych osób , które znają języki obce lub mają wykształcenie informatyczne czy też umiejętności w tym zakresie. Osoby te prowadziły zajęcia dla chętnych osób w klubach aby podnieść ich kwalifikacje zawodowe.. Działania te mają również spowodować podniesienie umiejętności zawodowych zarówno osób uczących jak i szkolonych, co poprawi sytuację osób niepełnosprawnych, uczestników klubów samopomocy na rynku pracy.

slide11
Lista Klubów Samopomocy prowadzonych lub współpracujących ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi “Przyjazna Dłoń”Wojewódzki Szpital PsychiatrycznyOddział DziennyGdańsk, ul. Srebrniki 1tel. (0*58) 341–80–81 w. 405; 407; 410
 • Dodatkowo w tym samym miejscu w e wtorki i piątki od 14-17 działa grupa samopomocy „podwójny problem”
 • Klub Samopomocy Dom Pomocy SpołecznejKobysewo
 • Klub SamopomocyŚrodowiskowy Dom SamopomocyGdynia, ul. Gen. Maczka 1tel. (0*58) 622 – 88 - 55
 • Klub Samopomocy “Przyjazna Dłoń”(podwójny problem) dla osób z zaburzeniami psychicznymi i chorobą alkoholową.Gdynia-ChyloniaParafia św. Mikołaja, ul. Mikołaja 1tel.(0) 507–643
 • Aktualnie: Gdyńskie Centrum Zdrowia Psychicznego
 • ul.Traugutta9
 • Integracyjny Klub WsparciaSopot, MOPS ul. Kolejowa 14tel. (0*58) 551–65–24; 551 – 17 - 10
 • Klub Samopomocy “Przyjazna Dłoń”
 • NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Tczew, ul. Wojska Polskiego 6tel. (0*58) 530 – 27 - 00
slide12
Doświadczenie kryzysu psychicznego i jego wpływ na różne sfery życia człowiekaCzłowiek jest osobą-implikacje tego założenia

V. Frankl uważa: człowiek jest osobą i, jako taki nie może być nigdy pomyślany jako przedmiot, który można dzielić i rozkładać na części. Człowiek jest niepodzielną jednością trzech nieredukowalnych warstw: cielesnej, psychicznej i duchowej.

deklaracja przyst pienia do utworzenia pomorskiej koalicji na rzecz zdrowia psychicznego
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UTWORZENIA POMORSKIEJ KOALICJI NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO
 • PREAMBUŁA
 • Rozumiejąc ochronę zdrowia psychicznego jako „świadome, odwołujące się do istniejącej wiedzy, odpowiedzialne zobowiązanie każdego obywatela do godnego traktowania drugiej osoby z poszanowaniem jego różnic indywidualnych i kulturowych, podejmujemy działania pozyskania jak najszerszych kręgów społecznych: władz samorządowych i autorytetów politycznych, profesjonalistów w dziedzinie zdrowia, edukacji i pomocy społecznej, organizacji pozarządowych działających na tym polu, mediów oraz instytucji naukowych w celu stworzenia KOALICJI.
 • Głównym celem Koalicji jest wprowadzanie przyjętych rozwiązań legislacyjnych w oparciu o Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Program Zdrowie dla Pomorzan - „Nie ma zdrowia, bez zdrowia psychicznego”, aby uzyskać rzeczywistą poprawę sytuacji i jakości życia osób doznających problemów ze zdrowiem psychicznym, a także ich rodzin.
 • Wymaga to wielu zmian na polu ekonomicznym, politycznym i w świadomości społecznej. Głównym zadaniem na początek będzie pozyskanie partnerów i środków dla stworzenia ośrodka umożliwiającego gromadzenie, upowszechnianie oraz zorganizowanie wymiany informacji potrzebnej do efektywnej działalności Koalicji.
 • Działania te będą obejmować:
  • tworzenie płaszczyzny współpracy wszystkich podmiotów publicznych, prywatnych i z trzeciego sektora, aby system służył rozwiązaniom tworzącym środowiskowy model leczenia i wsparcia;
  • zbieranie opinii, organizowanie dyskusji, pracy grup roboczych;
  • upowszechnianie informacji o realizacji założeń NPOZP;
  • lobbowanie na rzecz pożądanych systemowych zmian ochrony zdrowia psychicznego;
  • tworzenie w regionie lokalnych koalicji na rzecz zdrowia psychicznego, aby rozwiązania maksymalnie dostosowywać do zasobów lokalnych.
 • Dlatego zwracamy się do przedstawicieli wszystkich samorządów gminnych, miejskich, powiatowych i województw, podmiotów publicznych i niepublicznych ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, placówek wsparcia i badawczych, do świata artystów i dziennikarzy - o przystąpienie do Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.