„Centrum 5i”
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

„Centrum 5i”. Temat innowacyjny Model współpracy i metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Konferencja  - 2/3 kwietnia 2012r - łącznie 91 osób, w tym 30 NGO. I warsztaty – 29 maja 2012 r. – 60 osób, w tym 34 osoby niepełnosprawne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jamuna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Centrum 5i

Temat innowacyjny Model współpracy i metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychCentrum 5i

I warsztaty – 29 maja 2012 r. – 60 osób, w tym 34 osoby niepełnosprawne

Podsumowanie warsztatów roboczych z 3 kwietnia 2012 r. - „CENTRUM 5i”


Centrum 5i

II warsztaty – 26 czerwca 2012 r. – 60 osób, w tym 37 osób niepełnosprawnych

– opracowanie założeń merytorycznych organizacyjnych koncepcji „CENTRUM 5i”.


Centrum 5i

Badania społeczne (powiat wałbrzyski) osób niepełnosprawnych

 - badania jakościowe – 60 przedstawicieli pracodawców, IRP, JPS – m.in.: jakie są praktykowane formy współpracy publicznych i niepublicznych IRP i JTS, jakie są wyniki tej współpracy, ocena jakości tej współpracy

 - badania ilościowe- 50 przedstawicieli pracodawców, IRP, JPS oraz 180 osób niepełnosprawnych: m.in.: co utrudnia znalezienie pracy, na jakie bariery napotyka ON w poszukiwaniu pracy i w codziennym życiu.


Centrum 5i

 • Badania i wnioski z warsztat osób niepełnosprawnychów jednoznacznie potwierdziły:

 • brak zaufania do publicznych instytucji rynku pracy - zgłasza to aż 67% badanych,

 • brak narzędzi wzajemnej współpracy między wszystkimi instytucjami rynku pracy – wskazuje aż 70 % przedstawicieli instytucji rynku pracy i pomocy społecznej respondentów,

 • brak indywidualnego podejścia do procesu aktywizacji osób niepełnosprawnych

 • niską efektywność prowadzonej współpracy –aż 64 % spośród badanych wskazało, że dzięki współpracy jego instytucji z innymi instytucjami udało się zaktywizować zawodowo zaledwie 1 – 10 osób w ciągu ostatnich 2 lat


Centrum 5i

 • „Centrum 5i” osób niepełnosprawnych

 • kompleksowość i indywidualizacja usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych

 • poprawy jakości współpracy i koordynacji działań

 • instytucji rynku pracy, pomocy społecznej i organizacji

 • pozarządowych.


Definicja centrum 5i
Definicja „Centrum 5i” osób niepełnosprawnych

„Centrum 5 i” to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka, realizującą zindywidualizowane i kompleksowe usługi wspierające aktywizację osobistą, społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.


Centrum 5i

 • 4 pomieszczenia, w tym: sekretariat, dwa pomieszczenia doradcze oraz 1 pomieszczenie szkoleniowo – integracyjne.

 • 2 pracowników obsługujących działalność „Centrum 5 i”

 • oraz

 • współpracująca kadra specjalistów, w tym: psycholog, doradca zawodowy, pośrednik pracy, pracownik socjalny, prawnik.


 • Centrum 5i

  INFORMACJA m.in. osób niepełnosprawnych

  • udzielana informacja i porady dotyczą wszystkich sfer życia i aktywności osób niepełnosprawnych

   INTERWENCJA m.in.

  • Udzielenie skutecznej i fachowej pomocy interwencyjnej osobom niepełnosprawnym oraz środowisku tej osoby (rodzinie, sąsiadom, pracodawcy itp.),

   INSPIRACJA m.in.

  • Inspirowanie bezrobotnych osób niepełnosprawnych to wszelkie działania wspomagające ich rozwój osobisty.

   INICJATYWA m.in.

  • akcje informacyjno-promocyjne, targi pracy, różne formy współpracy z lokalnym środowiskiem

   INTERGRACJA m.in

   Zmiana myślenia o osobach niepełnosprawnych, zmiana stereotypów, pełniejszy udział w życiu społecznym


  Centrum 5i

  INFORMACJA m.in. osób niepełnosprawnych

  • dwóch pracowników Centrum: koordynatora i asystenta (pracownik pierwszego kontaktu), przy użyciu m.in. różnorodnych baz danych itp

   INTERWENCJA m.in.

  • prawnik, oddelegowani pracownicy socjalni , doradcy z OPS/PCPR/PUP oraz specjalista ds. PFRON, psycholog oraz specjaliści wg identyfikacji problemu.

   INSPIRACJA m.in.

  • psycholodzy, trenerzy, doradcy zawodowi, trenerzy specjaliści – pracujący z osobami niepełnosprawnych niewidzącymi, terapeuci

   INICJATYWA m.in.

  • organizacje pozarządowe współpracujące na podstawie porozumień i umów, lokalne media, wolontariat Centrum

   INTEGRACJA m.in.

   lokalne organizacje pozarządowe ze swoimi działaniami


  Schemat otoczenia instytucji wspieraj cych dzia alno centrum 5i
  Schemat otoczenia instytucji wspierających działalność osób niepełnosprawnych„Centrum 5i”


  Partnerzy centrum 5i porozumienie
  Partnerzy „Centrum 5i” - POROZUMIENIE osób niepełnosprawnych

  • Jednostki samorządu terytorialnego,

  • Powiatowy Urząd Pracy,

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

  • Ośrodki Pomocy Społecznej,

  • Instytucje rynku pracy,

  • Pracodawcy,

  • OHP,

  • Przychodnie zdrowotne,

  • NGO,

  • Kościoły i związki wyznaniowe,

  • Instytucje kultury,

  • Placówki oświatowe,

  • Media,

  • Podmioty ekonomii społecznej,


  Centrum 5i

  TESTOWANIE – 2013r osób niepełnosprawnych

  242.660 zł


  Centrum 5i

  • Przebieg testowania osób niepełnosprawnych

  • Powołanie Centrum 5i – od I do III’13

  • Porozumienie międzygminne, porozumienie z OPS, PCPR

  • Rekrutacja +Diagnoza27 B.O

  • Indywidualne spotkania z psychologiem (IV – XII’13)

  • 3 godziny / osobę

  • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (IV – XII’13)

  • 2 godziny /osobę

   • Indywidualne spotkania z job coach’em (IV – XII’13

   • 4 godziny / osobę


  Centrum 5i

  • Przebieg testowania c.d. osób niepełnosprawnych

  • Warsztaty motywacyjno - rozwojowe (IV – IX’13)

  • - 10 warsztatach tematycznych (3 - godzinnych)

  • - tematyka warsztatów zostanie opracowania na podstawie

  • wstępnej indywidualnej diagnozy oraz konsultacji z U2.

  • Mobilny psycholog, doradca zaw. i pośr. pracy (IV-XII’ 13)

  • - wsparcie skierowane do osób, które nie mogą skorzystać

  • ze wsparcia w siedzibie ”Centrum 5 i” (okresowo lub na stałe

  • unieruchomieni w miejscu zamieszkania ze względu na stan

  • zdrowia)

  • .


  Centrum 5i

  • Przebieg testowania c.d. osób niepełnosprawnych

  • Akcja informacyjno – promocyjna (IV-XII’13) m.in.:

  • stworzenie i aktualizację bazy danych ofert pracodawców

  • stworzenie bazy ofert o pracę dla 27 osób niepełnosprawnych

  • opracowanie i wysyłanie newslettera do lokalnych pracodawców

  • organizacja seminarium dla przedstawicieli 30 pracodawców,


  Centrum 5i

  • Przebieg testowania c.d. osób niepełnosprawnych

  • Targi pracy i doradztwa zawodowego w sieci (IX 2013 r.)

  • 30 pracodawców - chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne,

  • skatalogowanie wg głównych branż,

  • pomoc przy opracowaniu dokumentów aplikacyjnych

  • - dyżury doradców zawodowych – 7 dni przez 6 godzin


  Centrum 5i

  • Przebieg testowania c.d. osób niepełnosprawnych

  • Współpraca wg koncepcji „Centrum 5i” (IV-XII ‘13r)

  • pracownik socjalny lub specjalista ds. PFRON (4 godz./tydzień)

  • doradca zawodowy/pośrednik pracy – PUP (jw.)

  • doradca zawodowy – szkoła ponadgimnazjalna (jw.)

  • prawnik (jw.)

  • przedstawiciel NGO zrzeszającej osoby niepełnosprawne (jw.)

  • - Inne osoby/specjaliści wg potrzeb


  Centrum 5i

  POROZUMIENIE osób niepełnosprawnych

  między instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych


  Centrum 5i

  • Podpisano osób niepełnosprawnychPorozumienie dotyczące współpracy w zakresie działalności Centrum 5i pomiędzy:

  • Fundacją Edukacji Europejskiej – organizacja i nadzór działalności C5i oddelegowanie prawnika 4h/tydzień

  • Powiatowym Urzędem Pracy – oddelegowanie doradcy zawodowego 4h/tydzień

  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – oddelegowanie specjalisty 4h/tydzień

  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – oddelegowanie specjalisty 4h/tydzień

  • Zespołem Szkół nr 5 – oddelegowanie doradcy zawodowego 4h/tydzień