slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH. Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Obsah prezentace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

CZ.1.04/2.1.00/70.00072RECEPT NA ÚSPĚCH

Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně

Úvodní seminář

28. května 2014

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

obsah prezentace
Obsah prezentace
 • Harmonogram projektu
 • Hlavní cíle projektu
 • Inovativnost projektu
 • Cílová skupina projektu
 • Klíčové aktivity projektu
 • Kontrolní činnost
 • Rozpočet projektu
 • Zapojení ÚP v JmK
 • Kontakty
 • Realizované projekty

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

identifikace realiz tora
Identifikace realizátora
 • Příjemce finanční podpory – realizátor projektu

Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Brně

 • Dodavatel poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit

PMVIA, s.r.o.

Vyškov

Realizace projektu probíhá v Jihomoravském kraji.

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

identifikace programu
Identifikace programu
 • Operační program

CZ.1.04 OP Lidské zdroje a zaměstnanost

 • Prioritní osa

4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence)

 • Oblast podpory

Posílení aktivních politik zaměstnanosti

 • Číslo výzvy - 70

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

harmonogram projektu
Harmonogram projektu

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

hlavn c le projektu
Hlavní cíle projektu

Podpora pro min. 400 osob.

 • Zvýšit zaměstnatelnost a zaměstnanost v JmK
 • Popularizovat zaměstnávání osob se středoškolským vzděláním (vyučen nebo maturita)
 • Umožnit přístup ke vzdělání cílové skupině (efektivní volba dalšího uplatnění)
 • Podpořit zakládání řemeslných živností
 • Podpořit vytváření nových pracovních míst

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

o ek van v sledky projektu
Očekávané výsledky projektu
 • 400 Počet Dohod o účasti v projektu
 • 450 Počet osvědčení o absolvování rekvalifikačních kurzů
 • 120 Počet výstupů z projektu k důvodu zaměstnání dle podmínek ZD

Zaměstnat maximum klientů ! 

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

inovativnost projektu
Inovativnost projektu
 • Nové vzdělávací aktivity – zaměření na finanční gramotnost klientů
 • Zvýšený počet pracovních míst (50 + 10 + 60)
 • Zaměření na získání certifikátu ECDL-7 vhodnějším rozložením výuky (max. 4 hod. denně)
 • Možnost absolvovat až 2 RK + Základy podnikání
 • Finanční příspěvek na založení živnosti
 • Podpůrná opatření (občerstvení) místo stravného
 • Osobní asistent
 • Úhrada výpisu z Rejstříku trestů

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

publicita dodavatele ka
Publicita dodavatele KA
 • Součást jednotlivých aktivit
 • Webová stránka projektu (RP)
 • Leták A4 (VK)
 • Skládanka pro klienty (VK)
 • Skládanka pro zaměstnavatele (ZZ)
 • Propagační předměty - tužka, sešit A4, desky na výukový materiál (VB)
 • Semináře – úvodní, průběžný (RP)
 • Příručka dobré praxe (RP)

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

c lov skupina projektu
Cílová skupina projektu
 • Cílová skupina – min. 400 klientů
  • pouze uchazeči o zaměstnání (nikoliv zájemci o zaměstnání)
 • Podmínky k zařazení do projektu
  • evidence na kterémkoliv ÚP v JmK
  • nepřetržitě déle než 5 měsíců NEBO
  • bez nároku na podporu v nezaměstnanosti
  • vzdělání střední odborné (vyučen) nebo středoškolské

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

aktivity pro klienty projektu
Aktivity pro klienty projektu
 • Výběr klientů projektu (400)
 • Vstupní blok (400)
 • Plán rozvoje klienta (400)
 • Individuální poradenství (800 hod.)
 • Motivační program (150)
 • Program finanční gramotnosti (300)
 • Rekvalifikační kurzy (450 RK pro 300 klientů, 450 osvědčení)
 • Zprostředkování zaměstnání (120)

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

aktivity pro klienty projektu1
Aktivity pro klienty projektu
 • Doprovodná opatření
  • cestovné (vyjma IP, RK dle vyhl. 519/2004)
  • zajištění či příspěvek na péči o dítě do 8 let věku včetně a další závislé osoby
  • zdravotní prohlídka, očkování, zdravotní průkaz, výpis karty (pro výkon rekvalifikace či jiných aktivit projektu)
  • výpis z rejstříku trestů (pro výkon rekvalifikace či práce)
  • příspěvek na založení živnosti
 • Podpůrná opatření
  • občerstvení při aktivitách delších než 3 hod. (VB, MP, PFG, RK)

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

dal aktivity projektu
Další aktivity projektu
 • Příprava realizace projektu
 • Zahájení realizace veřejné zakázky
 • Mzdové příspěvky
 • Reporting projektu – veřejné zakázky
 • Monitoring a evaluace projektu
 • Publicita projektu (inzerce, drobné propagační předměty, informační materiály, webové stránky ESF v ČR, ÚP)

Bez těchto aktivit NELZE realizovat aktivity pro klienty.

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

mzdov p sp vky
Mzdové příspěvky
 • Nově vytvořená pracovní místa (50)
  • 20 000 Kč při 8-hodinové pracovní době
  • hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
  • udržitelnost pracovního místa 6 měsíců
  • délka poskytování max. 12 měsíců
 • Společensky účelná pracovní místa (10)
  • 10 000 Kč po 6-měsících

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

kontroln innost
Kontrolní činnost
 • Úvodní seminář
 • Pracovní schůzky
 • Administrativní kontrola v ref. projektů EU
 • Monitorovací návštěvy aktivit
 • Hodnotící dotazníky projektu (klienti)
 • Finanční kontroly dle zák.č. 320/2001 Sb.
 • Průběžný seminář (1)
 • Audit
 • Závěrečná konference

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

rozpo et projektu
Rozpočet projektu
 • Schválená finanční podpora celkem:

27 498 630,- Kč

z toho přímá podpora – 11 228 500 Kč

  • příspěvek ze strukturálních fondů 23 373 835,50 Kč (85%)
  • příspěvek ze státního rozpočtu 4 124 794,50 Kč (15%)
 • z toho Veřejná zakázka – služby dodavatele KA:

- 7 930 033,20 Kč vč. DPH

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

zm ny projektu
Změny projektu
 • Podstatné změny projektu(rozpočet projektu)
  • úspora financí ve veřejné zakázce – v přípravě
 • Nepodstatné změny projektu
  • změna harmonogramu dodavatele (zkrácena realizace projektu dodavatele ze 17 na 14 měsíců, tj. o 3 měsíce)

Jsou plánované cíle projektu ohroženy ?

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

zapojen p jmk
Zapojení ÚP JmK
 • Propagace projektu
 • Sledování termínů výběru klientů a RK
 • Výběr klientů, doporučenka
 • Dohoda o rekvalifikaci
 • Portál služeb zaměstnanosti (všechny dohody)
 • Hodnotící dotazník při výstupu klienta z projektu
 • Kontrolní činnost aktivit projektu

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

kontaktn osoby p jmk
Kontaktní osoby ÚP JmK

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

kontaktn osoby projektu
Kontaktní osoby projektu

Mgr. Pavel Ondrák - vedoucí referátu projektů EU

950 104 330, pavel.ondrak@bm.mpsv.cz

Ing. Jana Malá - projektová manažerka

950 104 426, jana.mala@bm.mpsv.cz

Ing. Jana Knápková - finanční manažerka

950 104 414, jana.knapkova@bm.mpsv.cz

Barbora Jelínková - specialista APZ

950 104 422,barbora.jelinkova@bm.mpsv.cz

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

projekty op lzz v jmk 2008 2015
Projekty OP LZZ v JmK (2008 – 2015)

Šance pro Vás v JmK

Aktivní padesátka v JmK

Cesta na trh práce

Vzdělání – praxe - zaměstnání

Zpět na trh práce v JmK

Návrat rodičů na trh práce v JmK

Most ke vzdělávání v JmK

Klíč ke vzdělávání v JmK

Praxí k perspektivní kariéře

Kariéra bez bariér

Příležitost pro mladé do 30 let

45 plus v JmK

Po roce do práce v JmK

Sladění práce a rodiny

Práce jako pomoc

Cesta na trh práce

Recept na úspěch

Odborné praxe v JmK

Vzdělávejte se pro růst v JmK I. + II.

(prioritní osa - 4.1 Adaptabilita)

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

slide22

RECEPT NA ÚSPĚCHCZ.1.04/2.1.00/70.00072

DĚKUJI ZA POZORNOST

A TĚŠÍM SE NA SKVĚLOU SPOLUPRÁCI

PŘI REALIZACI PROJEKTU

Ing. Jana Malá

Projektová manažerka realizátora projektu

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. (Henry Ford)

www.receptnauspech.info

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.