T p hu n t i li u gi o d c n p s ng thanh l ch v n minh cho h c sinh thpt
Download
1 / 48

- PowerPoint PPT Presentation


  • 249 Views
  • Uploaded on

TẬP HUẤN TÀI LIỆU GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH CHO HỌC SINH THPT. hanoihoc@yahoo.com.vn. Password: tram2010. XÂY DỰNG NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH. Mục tiêu cần đạt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jameson-dickerson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T p hu n t i li u gi o d c n p s ng thanh l ch v n minh cho h c sinh thpt
TẬP HUẤN TÀI LIỆU GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH CHO HỌC SINH THPT


Hanoihoc@yahoo com vn

hanoihoc@yahoo.com.vn

Password:

tram2010


X y d ng n p s ng thanh l ch v n minh
XÂY DỰNG NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINHT p hu n t i li u gi o d c n p s ng thanh l ch v n minh cho h c sinh thpt

Kiến thức- Một số khái niệm liên quan đến nếp sống văn hóa người Hà Nội.- Truyền thống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.- Ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội.


T p hu n t i li u gi o d c n p s ng thanh l ch v n minh cho h c sinh thpt

Kĩ năng- Nhận biết những biểu hiện của nét đẹp người Hà nội thanh lịch, văn minh.- Phân tích để thấy được phẩm chất bên trong của người Hà Nội qua ứng xử, giao tiếp, lối sống.- Biết nhận ra biểu hiện của nếp sống thanh lịch, văn minh.


T p hu n t i li u gi o d c n p s ng thanh l ch v n minh cho h c sinh thpt

Thái độTự hào về truyền thống người Hà Nội.Có thái độ phê phán với những biểu hiện trái với truyền thống người Hà Nội thanh lịch, văn minh.T p hu n t i li u gi o d c n p s ng thanh l ch v n minh cho h c sinh thpt

Chương trình:Lớp 10:- Xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh- Phong cách thanh lịch, văn minh của người Hà Nội- Người Hà Nội giao tiếp thanh lịch, văn minhLớp 11:- Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh- Người Hà Nội thân thiện với thiên nhiên, môi trường- Người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong giao lưu và hội nhập quốc tế


Ph c h p t ng h p kh i qu t th c ti n
Phức hợp - Tổng hợp, khái quát- Thực tiễnT p hu n t i li u gi o d c n p s ng thanh l ch v n minh cho h c sinh thpt

VĂN HÓA THĂNG LONG - HÀ NỘI1. Khái quát về văn hóa Thăng Long - Hà Nội2. Nếp sống văn hóa người Hà Nội3. Đặc trưng thanh lịch, văn minh trong nếp sống văn hóa của người Hà NộiII. NGƯỜI HÀ NỘI XÂY DỰNG NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH1. Thanh lịch, văn minh - truyền thống và hiện đại2. Ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh3. Một số yêu cầu xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minhT p hu n t i li u gi o d c n p s ng thanh l ch v n minh cho h c sinh thpt
Văn hóaVăn hóa Thăng Long – Hà NộiThanh lịchVăn minhVăn hóa vật thểVăn hóa phi vật thểNếp sốngLối sốngLẽ sống…T p hu n t i li u gi o d c n p s ng thanh l ch v n minh cho h c sinh thpt

Được biểu hiện qua những tình huống giao tiếp, ứng xử cụ thể- Luôn được đối chiếu, so sánh với những chuẩn mực xã hội- Hành vi luôn được điều chỉnh…


Kh i qu t v v n h a th ng long h n i a v n h a b v n h a th ng long h n i
Khái quát về văn hóa Thăng Long - Hà Nội tiếp, ứng xử cụ thểa. Văn hóab.Văn hóa Thăng Long - Hà Nội


Kh i ni m v n h a
Khái niệm văn hóa tiếp, ứng xử cụ thể


S t duy

Vấn đề liên quan tiếp, ứng xử cụ thể:

Vấn đề liên quan

Chủ đề

Vấn đề liên quan

Vấn đề liên quan

Vấn đề liên quan

Sơ đồ tư duy


S t duy1

Phong tục, tập quán tiếp, ứng xử cụ thể:

NẾP SỐNG

Văn hóa

Nghệ thuật

Vấn đề liên quan n…

Khoa học

Sơ đồ tư duy


T p hu n t i li u gi o d c n p s ng thanh l ch v n minh cho h c sinh thpt

Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày để mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là văn hóa. (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, 1995, tập 3, tr. 431)


S t duy2

Phong tục, tập quán sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày để mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là văn hóa:

NẾP SỐNG

Văn hóa

Nghệ thuật

Vấn đề liên quan n…

Khoa học

Sơ đồ tư duy


V n h a th ng long h n i
Văn hóa Thăng Long - Hà Nội sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày để mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là văn hóa


T p hu n t i li u gi o d c n p s ng thanh l ch v n minh cho h c sinh thpt

kết tinh được nhiều giá trị văn hóa dân gian, văn hóa bác học và trở thành tiêu biểu cho vùng văn hóa châu thổ sông Hồng, một bộ phận sáng giá nhất của văn hóa Việt


Di s n v n h a v t th di s n v n h a phi v t th
Di sản văn hóa vật thể văn hóa bác học và trở thành tiêu biểu cho vùng văn hóa châu thổ sông Hồng, một bộ phận sáng giá nhất của văn hóa Việt - Di sản văn hóa phi vật thể


2 n p s ng v n h a ng i h n i a n p s ng ng i h n i b s h nh th nh n p s ng v n h a h n i
2. Nếp sống văn hóa người Hà Nội văn hóa bác học và trở thành tiêu biểu cho vùng văn hóa châu thổ sông Hồng, một bộ phận sáng giá nhất của văn hóa Việt a. Nếp sống người Hà Nộib. Sự hình thành nếp sống văn hóa Hà Nội


N p s ng v n h a hi n di n th hi n s v n minh c a l i s ng trong c ng ng
nếp sống văn hóa hiện diện thể hiện sự văn minh của lối sống trong cộng đồng


S h nh th nh n p s ng v n h a h n i
Sự hình thành nếp sống minh của lối sống trong cộng đồngvăn hóa Hà Nội


Ho n c nh t nhi n ho n c nh x h i l ch s
Hoàn cảnh tự nhiên minh của lối sống trong cộng đồng- Hoàn cảnh xã hội, lịch sử
V n minh
Văn minh Nội
T p hu n t i li u gi o d c n p s ng thanh l ch v n minh cho h c sinh thpt

Kĩ thuật cực“khăn phủ bàn”

Viếtý kiến cá nhân

1

Ý kiến chung của cả nhóm về chủ đề

Viếtý kiến cá nhân

Viếtý kiến cá nhân

4

2

3

Viếtý kiến cá nhân


C ch ti n h nh k thu t kh n ph b n
Cách tiến hành k cựcĩ thuật “khăn phủ bàn”

Hoạt động theo nhóm

  • Mỗi người ngồi vào vị trí như hình vẽ minh họa

  • Tập trung vào câu hỏi (hoặc chủ đề,…)

  • Viết vào ô mang số của bạn câu trả lời hoặc ý kiến của bạn (về một chủ đề...). Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút

  • Khi mọi người đều đã xong, chia sẻ và thảo luận các câu trả lời

  • Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn phủ bàn


H y cho bi t u l y u t b n v ng nh t c a th ng long h n i qua ng n n m tu i
Hãy cho biết đâu là yếu tố bền vững nhất của Thăng Long - Hà Nội qua ngàn năm tuổi?


V n h a l g
- Văn hóa là gì? của Thăng Long - Hà Nội qua ngàn năm tuổi?T p hu n t i li u gi o d c n p s ng thanh l ch v n minh cho h c sinh thpt
Vòng 1: thuật mảnh ghép:+ Nhóm 1,3: Thế nào là văn hóa vật thể? Cho ví dụ, phân tích.+ Nhóm 2, 4: Thế nào là văn hóa phi vật thể? Cho ví dụ, phân tích.


T p hu n t i li u gi o d c n p s ng thanh l ch v n minh cho h c sinh thpt
Vòng 2: thuật mảnh ghép:Cả 2 nhóm đều thực hiện 1 nhiệm vụ: Mối quan hệ giữa văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể từ những di sản văn hóa Hà Nội?


T p hu n t i li u gi o d c n p s ng thanh l ch v n minh cho h c sinh thpt

Hướng dẫn học sinh tìm hiểu hoàn cảnh hình thành nếp sống văn hóa Hà Nội theo kỹ thuật "động não“ với câu hỏi: Nếp sống văn hóa Hà Nội được hình thành từ những điều kiện, hoàn cảnh nào?