Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Download
1 / 8

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. Διεύθυνση Υδάτων. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Ι). Έγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων Έργων και Δραστηριοτήτων κατηγορίας Α2 (Ν. 4014/2011)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού' - jameson-dickerson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Διεύθυνση Υδάτων

Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου


Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής ΠολιτικήςΧωρικού Σχεδιασμού (Ι)

 • Έγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων Έργων και Δραστηριοτήτων κατηγορίας Α2 (Ν. 4014/2011)

 • Καθαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων ( Ν. 2946/2001 , Ν. 3212/2003)

 • Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών σε κοινοχρήστους- αρχαιολογικούς χώρους , δάση και δασικές εκτάσεις, αιγιαλούς και παραλίες με την συνδρομή των ΟΤΑ ( Ν.3852/2010, Ν.4178/2014)

Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής


Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής ΠολιτικήςΧωρικού Σχεδιασμού (ΙΙ)

 • Παροχή οδηγιών στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων

 • Τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων (Ν. 3852/2010, Ν. 4067/2012 άρθρο 32)

 • Επαναδημοσίευση Αποφάσεων και Σχεδιαγραμμάτων πολεοδομικών ρυθμίσεων (N. 4280/2014 άρθρο 31)

 • Καθορισμός – Επικύρωση οριογραμμών ρεμάτων ( Ν. 4258/2014)

 • Έγκριση Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής (Ν. 4269/2014 )

Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής


146896 2878 2014
Διεύθυνση Υδάτων (Ι) Περιβαλλοντικής ΠολιτικήςΠροστασία και Διαχείριση των Υδάτων ( ΚΥΑ 146896 ΦΕΚ 2878 Β/2014 )

 • Παρακολούθηση και έλεγχος ποιότητας Υδάτων

 • Σύνταξη και εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων

 • Χορήγηση αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων και αδειών χρήσης αυτών

 • Γνωμοδοτήσεις για καθορισμό οριογραμμών ρεμάτων καθώς και έργα ύδρευσης, εγγειοβελτιωτικά κλπ

Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής


Διεύθυνση Υδάτων (ΙΙ) Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 • Συνεργασία με τους Δήμους για την εγγραφή πολιτών /χρηστών σημείων υδροληψίας στο ΕΜΣΥ ( KYA 145026/2014 ΦΕΚ 31 B΄)

  Προσοχή : Παράταση μέχρι 31/12/2014

 • Επιβολή προστίμων για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί υδάτων, όπως αυτό διαπιστώνεται και βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού

Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής


Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 • Τεχνική Υποστήριξη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

 • Έγκριση Αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς αρμοδιότητας τους

 • Αδειοδοτησεις ΑΠΕ

 • Μισθώσεις Λατομικών περιοχών και χορήγηση αδειων λειτουργίας Λατομείων

 • Αποκαταστάσεις ανενεργών λατομείων με υλικά ΑΕΚΚ

 • Έλεγχος και ποιότητα δειγματοληψιών και δοκιμών σε δημόσια και ιδιωτικά έργα

Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής


Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

 • Εκδίκαση ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών

 • Εκδίκαση προσφυγών κατά των πράξεων των ΥΔΟΜ

 • Εκδίκαση προσφυγών κατά δηλώσεων υπαγωγής στο Ν. 4014/2011και Ν. 4178/2013

 • Παροχή Σύμφωνης Γνώμης για παντός είδους πολεοδομικές ρυθμίσεις (αναθεωρήσεις – τροποποιήσεις - επεκτάσεις σχεδίων , άρση ή επανυποβολή απαλλοτρίωσης κατόπιν δικαστικής απόφασης, χαρακτηρισμός οδών ως κύριων δημοτικών κλπ. )

Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής


Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

 • Εγκρίσεις Αρχιτεκτονικών Μελετών κτιριακών έργων

 • Έγκριση για κατασκευαστικά έργα διαμόρφωσης κοινοχρήστων η αδόμητων χώρων των δήμων εκτός από τις περιπτώσεις που διενεργείται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

 • Γνωμοδότηση για τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν Ύδρευση – Αποχέτευση- Διαχείριση Αποβλήτων των Δήμων και έχουν μεγάλο όγκο η ύψος (βιολογικοί καθαρισμοί, ΧΥΤΑ, ΤΣΜΑ κλπ.)

Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής


ad