slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Lapsen oikeudet -kampanja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Lapsen oikeudet -kampanja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Lapsen oikeudet -kampanja - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Lapsen oikeudet -kampanja. Marraskuu 2008. JOHDANTO 4 2. YHTEENVETO 6 3. YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN TUNNETTUUS 7 4. YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN SISÄLTÖ 9

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Lapsen oikeudet -kampanja' - jamese


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma lapsen oikeudet kampanja

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Lapsen oikeudet -kampanja

Marraskuu 2008

slide3

JOHDANTO 4

2. YHTEENVETO 6

3. YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN TUNNETTUUS 7

4. YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN SISÄLTÖ 9

5. TOTEUTUUKO LASTEN JA NUORTEN KUULEMINEN JA OSALLISTUMINEN MALLIKKAASTI SUOMESSA 12

T-9196 RKO/JEL, Omnibus Marras 1 2008

johdanto
JOHDANTO
 • Tämän tutkimuksen on teettänyt Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet –kampanja.
 • Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja sopimuksen sisällön tuntemusta suomalaisten keskuudessa.
 • Tutkimusmenetelmä ja kohderyhmä
  • Tutkimus on tehty henkilökohtaisina haastatteluina osana Omnibus-tutkimusta, jossa kohderyhmänä on Suomen 15-79-vuotias väestö Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tiedonkeruu tapahtuu kannettavilla tietokoneilla pääsääntöisesti vastaajien kodeissa.
 • Otoskoko ja otantamenetelmä
  • Tutkimuksessa haastateltavina oli yhteensä 980 henkilöä. Otos muodostettiin kiintiöpoiminnalla, jossa kiintiöinä olivat kohderyhmän valtakunnallinen ikä-, sukupuoli-, lääni- ja kuntatyyppijakauma. Haastatteluja tehtiin 101 paikkakunnalla, joista kaupunkeja oli 47 ja muita kuntia 54. Otos on painotettu kohderyhmää vastaavaksi. Painotetut N-luvut vastaavat Suomen 15-79 -vuotiasta väestöä tuhansina (SVT 31.12.2007).

T-9196 RKO/JEL, Omnibus Marras 1 2008

johdanto1
JOHDANTO

Kenttätyö ja sen ajankohta

  • Haastattelut tehtiin 17.10.- 4.11.2008. Haastattelutyöhön osallistui 57 Taloustutkimus Oy:n koulutettua tutkimushaastattelijaa. Tätä tutkimusta varten haastattelijoille annettiin kirjalliset työohjeet. Haastattelijoiden työtä valvottiin haastattelijakohtaisilla atk-taulukoinneilla sekä vastaajille puhelimitse tehdyillä pistokokeilla.
 • Tietojen käsittely ja T-testi
  • Atk-tulostus on tehty Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Tulostuksessa on käytetty tulkintaa helpottavaa T-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikkeaako ko. ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksesta enemmän kuin mitä on satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä.
 • Raportointi
  • Tutkimuksen päätulokset esitetään grafiikkana. Erillisessä pdf-tiedostossa olevissa atk-taulukoissa tulokset on esitetty ristiintaulukoituna.

T-9196 RKO/JEL, Omnibus Marras 1 2008

yhteenveto
YHTEENVETO
 • Hieman yli puolet (54 %) on kuullut puhuttavan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta. Naisten keskuudessa sopimuksesta kuulleiden määrä on hieman miehiä korkeampi. Naisista 56 % on kuullut puhuttavan sopimuksesta, kun taas miehissä vastaava osuus on 52 %. Lisäksi 15–34-vuotiaat ovat kuulleet puhuttavan sopimuksesta keskimääräistä harvemmin ja 35–64-vuotiaat keskimääräistä useammin.
 • Kysyttäessä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sisällöstä, vastaajat olivat eniten samaa mieltä siitä, että sopimus ”Edellyttää, että lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta ja hyväksikäytöltä” (98 % samaa mieltä). Seuraavaksi eniten samaa mieltä oltiin väittämien ”Edellyttää, että lapsen etu on otettava huomioon, kun tehdään lapsia koskevia päätöksiä” (94 % samaa mieltä) ja ”Turvaa lapsen oikeuden lepoon ja leikkiin ja vapaa-aikaan” (91 % samaa mieltä) kanssa. Eniten eri mieltä oltiin siitä, että sopimus ”Koskee kussakin maassa vain syntyperäisiä kansalaisia” (83 % eri mieltä) ja ”Vähentää vanhempien velvollisuuksia huolehtia lapsesta” (94 % eri mieltä).
 • Kysyttäessä lasten ja nuorten kuulemisen ja osallistumisen toteutumisesta Suomessa eniten samaa mieltä oltiin väittämien ”On hyvä asia, että koulussa on oppilaskunta oppilaiden vaikuttamisen väylänä” (95 % samaa mieltä) ja ” Aikuiset voivat tehdä parempia päätöksiä, jos he ottavat lasten mielipiteet huomioon” (92 % samaa mieltä) kanssa. Eniten eri mieltä oltiin väittämien ”Lapset ja nuoret ovat aina äänessä. Se on jo haitaksi” (84 % eri mieltä) ja ”Päiväkoti-ikäiset lapset ovat niin nuoria, ettei heidän mielipiteitään ole tarpeen kuulla” (70 % eri mieltä) kanssa.

T-9196 RKO/JEL, Omnibus Marras 1 2008

yk n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuus
YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN TUNNETTUUS

Vastaajille kerrottiin, että pääministeri Matti Vanhasen toisen hallituksen ohjelmaan sisältyy Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma, jonka tehtävänä on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta.

Tämän jälkeen kaikilta 15–79-vuotiailta vastaajilta (n=980) kysyttiin:

”Oletteko kuullut puhuttavan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta?”

 • Kaikista vastaajista hieman yli puolet (54 %) on kuullut puhuttavan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta. Sukupuolten välillä on merkitseviä eroja siten, että naiset ovat kuulleet puhuttavan sopimuksesta hieman miehiä useammin. Naisista 56 % on kuullut puhuttavan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta, kun taas miehissä vastaava osuus on 52 %.
 • Ikäryhmien välillä on myös merkitsevää eroa sen suhteen onko kuullut puhuttavan YK:n sopimuksesta. 15–34 -vuotiaat ovat kuulleet puhuttavan sopimuksesta keskimääräistä harvemmin ja 35–64 -vuotiaat keskimääräistä useammin.

T-9196 RKO/JEL, Omnibus Marras 1 2008

yk n lapsen oikeuksien sopimuksen sis lt
YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

Niille vastaajille, jotka olivat kuulleet YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta (n=501) lueteltiin väitteitä koskien sopimusta. Heitä pyydettiin vastaamaan kyllä, jos he olivat samaa mieltä, eli vastaajan mielestä lueteltu väite sisältyy sopimukseen. Jos vastaaja oli eri mieltä, eli vastaajan mielestä väite ei sisälly sopimukseen, pyydettiin vastaamaan ei.

 • ”YK:n lapsen oikeuksien sopimus…”
  • On lainsäädäntötasoinen velvoite valtiolle ja kunnille huolehtia lapsen oikeuksista
  • Koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia
  • Velvoittaa valtiovaltaa tiedottamaan siitä kansalaisille
  • Parantaa lasten oikeuksia osallistua lapsia koskevien asioiden päätöksentekoon
  • Edellyttää, että lapsen etu on otettava huomioon, kun tehdään lapsia koskevia päätöksiä
  • Koskee kussakin maassa vain syntyperäisiä kansalaisia
  • Vähentää vanhempien velvollisuuksia huolehtia lapsesta
  • Turvaa lapsen oikeuden lepoon ja leikkiin ja vapaa-aikaan
  • Siitä tiedottaminen sisältyy kaikkien koulujen opetussuunnitelmiin
  • Edellyttää, että lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta ja hyväksikäytöltä

T-9196 RKO/JEL, Omnibus Marras 1 2008

yk n lapsen oikeuksien sopimuksen sis lt1
YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN SISÄLTÖ
 • Vastaajat olivat eniten samaa mieltä siitä, että sopimus ”Edellyttää, että lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta ja hyväksikäytöltä”. Lähes kaikki vastaajat (98 %) olivat sitä mieltä, että tämä sisältyy YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.
 • Seuraavaksi eniten samaa mieltä oltiin väittämien ”Edellyttää, että lapsen etu on otettava huomioon, kun tehdään lapsia koskevia päätöksiä” (94 % samaa mieltä) ja ”Turvaa lapsen oikeuden lepoon ja leikkiin ja vapaa-aikaan” (91 % samaa mieltä) kanssa.
 • Vastaajat olivat enimmäkseen eri mieltä siitä, että sopimus ”Koskee kussakin maassa vain syntyperäisiä kansalaisia” (83 % eri mieltä) ja ”Vähentää vanhempien velvollisuuksia huolehtia lapsesta” (94 % eri mieltä).

T-9196 RKO/JEL, Omnibus Marras 1 2008

toteutuuko lasten ja nuorten kuuleminen mallikkaasti suomessa
TOTEUTUUKO LASTEN JA NUORTEN KUULEMINEN MALLIKKAASTI SUOMESSA?

Kaikille vastaajille (n=980) esitettiin 10 väitettä koskien lasten ja nuorten kuulemista ja osallistumista Suomessa. Jos vastaaja oli samaa mieltä väitteen kanssa, pyydettiin vastaamaan kyllä. Jos vastaaja oli eri mieltä väitteen kanssa, pyydettiin vastaamaan ei.

 • Aikuiset voivat tehdä parempia päätöksiä, jos he ottavat lasten mielipiteet huomioon
 • Lasten vanhemmat kuuntelevat jo riittävästi lastensa mielipiteitä
 • Päiväkoti-ikäiset lapset ovat niin nuoria, ettei heidän mielipiteitään ole tarpeen kuulla
 • Koulussa lapset voivat riittävästi vaikuttaa omiin asioihinsa
 • Lasten ja nuorten mielipidettä kysytään liian harvoin heitä itseään koskevissa asioissa
 • On hyvä asia, että koulussa on oppilaskunta oppilaiden vaikuttamisen väylänä
 • Koulun pihaa kunnostettaessa pitää kysyä oppilaiden mielipiteitä
 • Kuntien nuorisovaltuustoilla pitäisi olla enemmän vaikutusvaltaa
 • Lapset ja nuoret ovat aina äänessä. Se on jo haitaksi
 • Äänioikeusikärajoja kuntavaaleissa ei kannata nykyisestään muuttaa

T-9196 RKO/JEL, Omnibus Marras 1 2008

toteutuuko lasten ja nuorten kuuleminen mallikkaasti suomessa1
TOTEUTUUKO LASTEN JA NUORTEN KUULEMINEN MALLIKKAASTI SUOMESSA?
 • Eniten samaa mieltä vastaajat olivat väittämien ”On hyvä asia, että koulussa on oppilaskunta oppilaiden vaikuttamisen väylänä” (95 % samaa mieltä) ja ”Aikuiset voivat tehdä parempia päätöksiä, jos he ottavat lasten mielipiteet huomioon” (92 % samaa mieltä) kanssa.
 • Väittämät ”Lapset ja nuoret ovat aina äänessä. Se on jo haitaksi” (84 % eri mieltä) ja ”Päiväkoti-ikäiset lapset ovat niin nuoria, ettei heidän mielipiteitään ole tarpeen kuulla” (70 % eri mieltä) saivat väittämistä eniten ”ei”-vastauksia.
 • Lisäksi enemmistö vastaajista oli eri mieltä myös väittämien ”Lasten vanhemmat kuuntelevat jo riittävästi lastensa mielipiteitä” (67 % eri mieltä) ja ”Koulussa lapset voivat riittävästi vaikuttaa omiin asioihinsa” (56 % eri mieltä) kanssa.

T-9196 RKO/JEL, Omnibus Marras 1 2008