apvaliosios medienos apskaita prekyba enklinimas valstybiniuose mi kuose n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITA, PREKYBA, ŽENKLINIMAS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE PowerPoint Presentation
Download Presentation
APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITA, PREKYBA, ŽENKLINIMAS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITA, PREKYBA, ŽENKLINIMAS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE - PowerPoint PPT Presentation


  • 211 Views
  • Uploaded on

APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITA, PREKYBA, ŽENKLINIMAS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE. Generalini o miškų urėd o pavaduotojas Gintaras Visalga. 200 8 m. baland žio 14 d., Vilnius. Reglamentuoja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITA, PREKYBA, ŽENKLINIMAS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE' - jamal-stevens


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
apvaliosios medienos apskaita prekyba enklinimas valstybiniuose mi kuose

APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITA, PREKYBA, ŽENKLINIMAS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE

Generalinio miškų urėdo pavaduotojas

Gintaras Visalga

2008 m. balandžio 14 d.,

Vilnius

reglamentuoja
Reglamentuoja

Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės, patvirtintos Aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358 (patikslinimas 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. D1-601).

Prekybos apvaliąja mediena taisyklės, patvirtintos Aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-327 (patikslinimas 2008 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. D1-194).

Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-672.

prekyba apvali ja mediena
Prekyba apvaliąja mediena

Apvalioji mediena gali būti parduodama vykdant mažmeninę arba didmeninę prekybą.

Mažmeninė prekyba – apvaliosios medienos pardavimas fiziniam asmeniui asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

Didmeninė prekyba – apvaliosios medienos pardavimas pirkėjui verslo ar kitokiems poreikiams, nesusijusiems su asmeniniais, šeimos ar namų ūkio poreikiais, tenkinti.

Didmeninė prekyba vykdoma šiais būdais:

metiniuose pardavimuose kainų apklausos būdu (Metiniai pardavimai);

aukcionuose;

Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu (toliau – Šalių susitarimu).

prekybos apvali ja mediena sutartys
Prekybos apvaliąja mediena sutartys

ilgalaikės – kai sutartys sudaromos ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, ne ilgesniam kaip10 metų laikotarpiui;

metinės – kai sutartys sudaromos vieneriems metam;

trumpalaikės – kai sutartys sudaromos trumpesniam negu 1 metų laikotarpiui;

vienkartinės – kai sutartys sudaromos vienkartiniam atitinkamo medienos kiekio pardavimui.

m i ko kirtim prognoz iii iv grup s mi kuose 2001 2030
Miško kirtimų prognozėIII – IV grupės miškuose 2001 - 2030

* Valstybinės miškotvarkos tarnybos duomenys

apvaliosios medienos gamybos ir poreikio prognoz 2010 m
Apvaliosios medienos gamybos ir poreikioprognozė 2010 m.

Poreikis*

mln. m3

10,3

Fanermedžiai

0,2

Gamyba

7,1

Pjovimui

Rąstai

4,0

0,2

Fanermedžiai

Įvairūs

Popiermedžiai

Rąstai

Pjovimui3,3 2,0 Celiuliozei

Pagrindiniai ištekliai

Plokštėms

0,8

Celiuliozei1,3 Popiermedžiai

Malkos ir plokščių mediena

0,4

Plokštėms

3,3

Kurui

Malkos ir plokščių mediena

Kurui 1,7

*

* Ūkio ministerijos duomenys, 2005

u sienio prekyb vykdan ioms mon ms parduoti a pvaliosios medienos kiekiai

Apvaliosios medienos gamyba ir pardavimas iš valstybinių ir privačių miškų išvežimui iš Lietuvos

Užsienio prekybą vykdančioms įmonėms parduoti apvaliosios medienos kiekiai

mln. ktm

* Šaltinis: Valstybinė miškotvarkos tarnyba

** Šaltinis: Statistikos Departamentas

Eksporto apimtys iš valstybinių miškų nekinta

slide10
Gamybos ir prekybos (mln. ktm.) su užsienio prekybą vykdančių įmonių medienos kiekiai (proc. nuo gamybos) Baltijos šalyse

* Valstybinės miškootvarkos tarnybos duomenys

v mi k ur dij plok i ir malkin s medienos pardavimai 2000 2007 metais t kst ktm
VĮ miškų urėdijų plokščių ir malkinės medienos pardavimai 2000-2007 metais, tūkst. ktm
direktyva 2001 77 eb d l elektros pagamintos i atsinaujinan i energijos i tekli
Direktyva 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių

Šios direktyvos tikslas — remti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą gaminant elektros energiją vidaus (ES) rinkoje,užtikrinti, kad iki 2010 m. ES mastu padidėtų elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, sunaudojimas nuo 14 % iki 22 %, skaičiuojant nuo bendro visos sunaudojamos elektros energijos kiekio. Iki 2010 m. ES mastu padvigubinti atsinaujinančios energijos sunaudojimą nuo 6 % iki 12 %.

Lietuvos Respublikos Seimas 2002 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr.IX-917 celiuliozės gamyklos statybos Lietuvoje projektą pripažino valstybinės svarbos projektu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė2005 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr. 1271 "DĖL ŠILUMOS ŪKIO PLĖTROS KRYPČIŲ PATVIRTINIMO" nutaria:atsižvelgiant į vietinių medienos išteklių, kuriuosgalima naudoti kaip kurą, potencialą, siekti, kad 2010 metaiskatilinių, kūrenamų vietine mediena, suminė galia šalies mastuneviršytų 730 MW, o naujas medieną naudojančias didesnės negu 2MW instaliuotos galios katilines statyti tik atlikus apsirūpinimomedienos ištekliais galimybių studijas."

pasira yt ilgalaiki sutar i dinamika 2002 2008 metais t kst ktm
Pasirašytų ilgalaikių sutarčių dinamika 2002-2008 metais (tūkst.ktm)

2008 metais viso pasirašyta ilgalaikių sutarčių plokščių medienai 39.7 proc.

apvaliosios medienos kain dinamika 1998 2007 metais lt m
Apvaliosios medienos kainų dinamika 1998-2007 metais, Lt/m³

Per dešimtmetį apvaliosios medienos kaina padidėjo 54%, naftos produktai pabrango tris kartus, statybiniai produktai du kartus.

slide16
Vidutinės apvaliosios medienos kainos Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse Lt/ktm ir proc. (nuo Lietuvos kainos) 2007 metais

Šiuo metu eksportuojamos medienos kiekis sudaro 20 proc. bendro parduodamos medienos kiekio., iš jų tik 5 proc. yra pjautinieji rąstai, o kiti 15 proc.smulki mediena. Latvijoje ir Estijoje apvaliosios medienos eksporto kiekis didesnis 2-3 kartus.

metiniai pardavimai 2008 metams skaidrumui gerinti
Metiniai pardavimai 2008 metams (skaidrumui gerinti)

patvirtinta pasiūlymų vertinimo metodika apvaliosios medienos kiekiui;

konkursų pravedimas visose miškų urėdijose lapkričio 30 d. duomenis skelbiant internete;

mažmeninėje prekyboje pjautinųjų rąstų parduoti ne daugiau kaip 2 proc. nuo bendrų gamybos apimčių.