Myndighets-presentation
Download
1 / 11

Myndighets-presentation - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Myndighets-presentation. Biståndsenheten. 6 Biståndshandläggare: - 1 handläggare i vårdplaneringsteamet och - 5 handläggare i geografiska distrikt 2 Avgiftshandläggare

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Myndighets-presentation' - jalia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bist ndsenheten
Biståndsenheten

 • 6 Biståndshandläggare: - 1 handläggare i vårdplaneringsteamet och - 5 handläggare i geografiska distrikt

 • 2 Avgiftshandläggare

 • Verksamheten ska genom utredningar, behovsbedömningar och beslut med stöd av Socialtjänstlagen garantera den enskilde en skälig levnadsnivå


Socialtj nstlagen sol 4 kap 1
Socialtjänstlagen SoL 4 kap § 1

 • Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

 • Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.


Handl ggningsprocessen
Handläggningsprocessen

Ansökan

Annat sätt t ex VPL på sjukhus

Anmälan

Förhands-bedömning

Inleda utredning

Ej inleda utredning

Särskild pärm eller befintlig personakt

Utredning genomförs

Kommunicering

Beslut

Omprövning alternativt uppföljning

Bifall

Avslag


Rendeg ng nytt uppdrag till utf rare av hemtj nst
Ärendegång nytt uppdrag till utförare av hemtjänst

Grå rutor markerar det kommunen gör

Gröna rutor markerar det utföraren gör

Kommunens handläggare utreder behovet och ger info till brukare om utförare

Anmälan/ ansökan inkommer till kommunen

Uppdrag skickas till vald utförare

Brukaren får info om att han/hon får hemtjänst samt att han/hon ska välja utförare

Brukaren väljer utförare (alt. Icke vals alternativet)

BESLUT

Utföraren kontaktar

brukaren och planerar insatserna

Utföraren rapporterar in gf-plan till kommunen (max 14 dagar)

Utföraren mottager uppdrag inom 24 tim

Utföraren tar tillsammans med brukaren fram en genomförandeplan

Kommunens avgifts-handläggare kontrollerar utförd tid mot beställd tid och fakturerar brukarna

Utföraren rapporterar in utförd tid (3:e vardagen i månaden)

Utföraren erhåller betalning från kommunen


Utf rande av beslutade insatser
Utförande av beslutade insatser

 • Utföraren ska försäkra sig om att brukaren får sina behov tillgodosedda enligt biståndsbeslutet.

 • Utföraren äger inte rätt att varaktigt förändra insatser utan biståndsbeslut.

 • Utföraren ska kontakta handläggaren om varaktiga förändringar i brukarens behov av insatser uppstår.

 • Utföraren har dokumentationsskyldighet.


Förenklad handläggning införs för vissa ärenden fr o m 1/1-2011.

 • Rambeslut för service till personer 75 år och äldre, upp till 8 tim/mån.

 • Matdistribution för personer 65 år och äldre.

 • Trygghetslarm för personer 65 år och äldre.


Rambeslut i form av tid

 • Serviceinsatser, upp till 8 tim i månaden.(städ, tvätt/klädvård, inköp, tillfälliga ärenden samt enstaka ledsagning)

 • 75 år och äldre, har behov av insats och är kapabel att bedöma sitt behov, kan vara delaktig i planering och förstår vad en överenskommelse är och kan följa den.


Till mpning av rambeslut
Tillämpning av rambeslut

 • Det individuella behovet styr, ökad delaktighet och självbestämmande under förutsättning att rådande arbetsmiljölagstiftning följs.

 • Planering av tid bör understiga 8 timmar för att utgöra en flexibilitet för tillfälliga insatser. Brukaren ska kunna utöka och minska insatserna månad för månad. Först och främst ska ändringar utgöra byte av insatser på redan planerad tid.
ad