slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA ,,powodziówka”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA ,,powodziówka” - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku oraz wykaz zadań priorytetowych na 2014 rok. REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA ,,powodziówka”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA ,,powodziówka”' - jalene


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku

oraz

wykaz zadań priorytetowych na 2014 rok

rezerwa celowa bud etu pa stwa powodzi wka
REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,powodziówka”
 • kwota otrzymanych promes – 162 715 604,00 zł
 • kwota wykorzystanychśrodków dotacji - 161 598 832,00 zł
 • niewykorzystana kwota dotacji – 1 116 772,00 zł, co daje 0,686%
rezerwa celowa bud etu pa stwa powodzi wka1
REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,powodziówka”

Wojewoda Małopolski zawarł umowy ze 151 jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z 134 gminami, 16 powiatami i Województwem Małopolskim

rezerwa celowa bud etu pa stwa powodzi wka2
REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,powodziówka”

podpisane zostały 552 umowy,

w tym 486 umów z gminami, 64 umowy z powiatami oraz 2 umowy z Województwem Małopolskim

na realizację 552 zadań,

w tym 486 zadań realizowanych przez gminy, 64 zadania realizowane przez powiaty oraz 2 zadania realizowane przez Województwo Małopolskie

rezerwa celowa bud etu pa stwa pow d
REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,Powódź”

umowy dotacji zostały zawarte na łączną kwotę 161 598 832,00 zł,

w tym

z gminami na kwotę 103 224 001,00 zł, z powiatami na kwotę 53 539 587,00 zł

orazz Województwem Małopolskimna kwotę 4 835 244,00 zł

rezerwa celowa bud etu pa stwa pow d1
REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,Powódź”

w wyniku zawartych umów jednostki samorządu terytorialnego odbudowały lub wyremontowały:

 • 364,955 km dróg, w tym 274,094 km gminnych, 90,561 km powiatowych, 0,300km dróg wojewódzkich;
 • 39 mostów, w tym 32 gminne, 6 powiatowych, 1 wojewódzki;
 • 65 przepustów, w tym 41 gminnych, 23 powiatowe, 1 wojewódzki;
slide7
ponadto gminy odbudowały lub wyremontowały 4 kładki, 8 obiektów urządzeń sieci kanalizacyjnej, 6,321 km sieci kanalizacji deszczowej, 4 obiekty sieci wodociągowej, 4 stacje uzdatniania wody, 2 oczyszczalnie ścieków, 1 szkołę podstawową, 1 szkołę średnią, 1 przedszkole, 3,132 km rowów odwadniających, 6 obiektów komunalnych
rezerwa celowa bud etu pa stwa osuwiska
REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,Osuwiska”

kwota otrzymanych promes – 41 495 807,00 zł

kwota wykorzystanychśrodków dotacji – 31 456 615,00 zł

niewykorzystana kwota dotacji – 10 039 192,00 zł, co daje 24,193%

rezerwa celowa bud etu pa stwa osuwiska1
REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,Osuwiska”

Wojewoda Małopolski zawarł umowy z 26 jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z 20 gminami, 5 powiatami i Województwem Małopolskim

rezerwa celowa bud etu pa stwa osuwiska2
REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,Osuwiska”

podpisanych zostało 38 umów,

w tym 27 umów z gminami, 9 umów z powiatami oraz 2 umowy z Województwem Małopolskim

na realizację 38 zadań,

w tym 27 zadań realizowanych przez gminy, 9 zadań realizowanych przez powiaty oraz 2 zadania realizowane przez Województwo Małopolskie

rezerwa celowa bud etu pa stwa osuwiska3
REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,Osuwiska”

umowy dotacji zostały zawarte na łączną kwotę 31 456 615,00zł,

w tym

z gminami na kwotę 13 152 672,00 zł, z powiatami na kwotę 11 162 674,00 zł orazz Województwem Małopolskimna kwotę 7 141 269,00 zł

rezerwa celowa bud etu pa stwa osuwiska4
REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,Osuwiska”

w wyniku zawartych umów jednostki samorządu terytorialnego wykonały:

 • 5 dokumentacji geologiczno-inżynierskich i 1 dokumentację hydrogeologiczną;
 • 12 dokumentacji projektowo-budowlanych;
 • 1 wykup gruntów;
 • 12 robót stabilizujących/zabezpieczających osuwiska
osuwiska wojew dzki zesp
OSUWISKA – Wojewódzki Zespół

ilość opinii Wojewódzkiego Zespołu – dla 46 zadań, – dla 28 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 22 gmin, 5 powiatów i Samorządu Województwa

ilość opinii WZNRP „Program priorytetowy” NFOŚiGW - dla 3 zadania, dla: m. Kraków, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brzeźnicy (powiat bocheński)

slide15
Środki finansowe przeznaczone w 2014 roku

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w infrastrukturze komunalnej

jednostek samorządu terytorialnego – I transza promes

slide16
Przygotowany został wykaz zadań zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, mogących ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2014 roku – I transza promeswraz z propozycją podziału promes z uwzględnieniem wskaźnika "M"(wskaźnik "M" uwzględnia 4 lata)
slide19
ELEKTRONICZNY

wykaz zadań priorytetowych

na 2014 rok

slide20
zadania zgłosiło 151 jednostek samorządu terytorialnego:
 • 135 gmin
 • 15 powiatów
 • Samorząd Województwa
 • zgłoszone zostały 648 zadania:
 • 556 gminnych
 • 87 powiatowych
 • 5 wojewódzkich
 • zadania zgłoszono na kwotę 253 525 274,28 zł:
 • 153 777 001,08 zł – zadania gmin
 • 88 148 273,20 zł – zadania powiatów
 • 11 600 000,00 zł – zadania Samorząd Województwa
 • wnioskowana kwota dotacji 206 013 915,18 zł:
 • 118 717 173,28 zł – zadania gmin
 • 77 046 741,90 zł – zadania powiatów
 • 10 250 000,00 zł – zadania Samorząd Województwa
statystyka zg oszonych zada
STATYSTYKA zgłoszonych ZADAŃ:
 • 648 zadań
 • gminy: 556 zadań, powiaty: 87 zadań, województwo: 5
 • remont: 454, odbudowa: 194
 • rok klęski:

2008 – 2

2009 – 7

2010 – 318

2011 – 105

2012 – 31

2013 – 161

z co najmniej dwóch lat – 24

slide22
ELEKTRONICZNY

wykaz zadań priorytetowych Osuwiska

na 2014 rok

slide23
zadania zgłosiło 30 jednostek samorządu terytorialnego:
 • 25 gmin
 • 4 powiaty
 • Samorząd Województwa
 • zgłoszonych zostało 58 zadań:
 • 38 gminnych
 • 14 powiatowych
 • 6 wojewódzkich
 • zgłoszono zadania na kwotę 73 869 319,65 zł:
 • na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich na kwotę 2 899 861,90 zł
 • na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanych na kwotę 2 860 000,00 zł
 • na wykup gruntów na kwotę 670 000,00 zł
 • na właściwe roboty na kwotę 67 439 457,75 zł
slide24
Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził 30 grudnia 2013 r. wytyczne zmieniające dotyczące uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ,,powodzi” i ,,osuwisk”.

Wytyczne zmieniające weszły w życie z dniem ich zatwierdzenia.

slide25
Zmiany dotyczą uruchamiania środków dotacji oraz wprowadzono zmianę § 5 ramowego wzoru umowy o dotację.

Wytyczne zmieniające zostały opublikowane na stronie internetowej MAiC w zakładce Administracja i samorządy/Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

slide26
Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej oraz osuwisk znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Dla Samorządów/zasady postępowania po wystąpieniu szkód w infrastrukturze komunalnej

Proszę o przeglądanie zamieszczonych informacji

slide27
Dziękuję za uwagę

Stanisław Siemek

Dyrektor Wydziału Rolnictwa

ad