funnke regionalt kompetansel ft innen elektronisk samhandling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling PowerPoint Presentation
Download Presentation
FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Meldingsutveksling, utfordringer og løsninger på nasjonalt nivå ved Lars-Andreas Wikbo. Utfordringer Juridiske utfordringer Generelle utfordringer Tekniske utfordringer Hvordan går vi frem?. Utfordringer. Juridisk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
funnke regionalt kompetansel ft innen elektronisk samhandling

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling

Meldingsutveksling, utfordringer og løsninger på nasjonalt nivå

ved

Lars-Andreas Wikbo

slide2

Utfordringer

  • Juridiske utfordringer
  • Generelle utfordringer
  • Tekniske utfordringer
 • Hvordan går vi frem?
utfordringer
Utfordringer
 • Juridisk
  • Drift på tvers av kommuner
  • Bruk av felles EPJ
   • Legevakt ???
 • Valg av EDI-løsning
  • Flerkommuneløsning
   • Krever håndtering av flere lokale partnere med egne virksomhetssertifikat
   • Avansert håndtering av applikasjonskvitteringer
  • Flere fagsystem
   • Avansert håndtering av applikasjonskvitteringer
   • Ruting av meldinger
  • Leverandører:
   • Dips (Dips Communicator)
   • Visma (Visma Link)
   • Communicate
   • MediLink
utfordringer1
Utfordringer
 • Adressering
  • Adresseringskit WinMed må kjøpes
   • Slettes ved hver oppgradering av WinMed
  • Ingen adressekit for Vision
   • Ingen Kommune EDI-adresseliste
  • Hva skal kommuner registrere i Adresseregisteret?
   • Minimum 3 tjenesteadresser
    • http://www.kith.no/upload/2860/ElektroniskeKommunikasjonsparterKommunen-2011-01-11.pdf
    • Bruk Norsk Helsenett for rådgivning
  • Vedlikehold av AR
   • Ldap til virksomhetssertifikat
    • ldap://ldap.prod.buypass.no/dc=Buypass,dc=no,CN=Buypass%20Class%203%20CA%201?usercertificate;binary??(&(cn=Tromsø%20Fengsel)(sn=940101808))
 • Virksomhetssertifikat
  • Hvordan bestilles dette?
 • Pressede leverandører
utfordringer2
Utfordringer
 • Legekontor
  • Oppsett på legekontor
   • Kommunene overlatt til seg selv
  • Dips Com
   • Feil i Dips Com (Konverteringsproblem)
   • Feil på mapping av applikasjonskvitteringer – ikke standard apprec
  • EPJ
   • Grunnleggende funksjonalitet ikke på plass på meldingene. Grunnlegende pasientinformasjon kan ikke importeres inn i meldinger.
    • Mange små mangler, uten at dette skal skape problemer.
    • Manglene er meldt til leverandør.
   • InfoDoc – Pr i dag fungerer dette ikke. Får ikke sendt meldinger ut. InfoDoc ser på dette.
   • SystemX – Håndterer ikke PLO-meldinger
   • WinMed 3.0 håndterer ikke PLO-meldinger
utfordringer3
Utfordringer
 • Kommune
  • EPJ må tas i bruk – meldinger avhengig av data
  • Epikriser og labsvar fra sykehus
  • Manglende HER-ID i Dips – kan ikke sende tjenestebasert.
  • Dips Com
   • Feil i Dips Com (Konverteringsproblem)
   • Feil på mapping av applikasjonskvitteringer – ikke standard apprec
eksempler p feil
Eksempler på feil….
 • Meldinga ”Svar på forespørsel” tar ikke med tjenesteinformasjon til mottaker som er oppgitt i opprinnelig forespørselmelding. Kun Tromsø kommune orgnummer/her-id havner i svarmeldinga. Her skal både organisasjon og tjeneste komme med automatisk da avsender ikke kan velge dette manuelt.
 • Vi testa å besvare forespørsel med medisinske opplysninger. Da havna UNN som mottaker i meldinga stedet for Tromsø kommune PLO som var avsender av opprinnelig forespørsel. Vedlegger xml ”besvar med med oppl.xml”. Vi testa flere ganger med samme resultat. Feilen gjør naturligvis at leif ikke kan besvare forespørsel med med oppl, vi ble enige om at han bruker svar på forespørsel inntil videre.
 • I skjermbildet for send forespørsel fra pvision burde ”annen henvendelse” ligget default i dropdown felt. Ofte vil dette være ønsket valg og det ligger nå nederst i lista. Dette er en enkel og grei sak å løse.
 • Det er også et ønske å få en adressetype kommune edi som automagisk bør kommer opp når man velger en PLO meldingstype for sending
 • Meldingen vi fikk fra Plenario inneholder kun Tromsø kommunes overordnete organisasjonsnummer, ikke HER. Og heller ingen tjenesteadresser som har hver sin HER-id. Meldingene som vi sender til Plenario inneholder både org.nr og HER - både på overordnet nivå (nivå 1 i adresseringen) og HER på tjenesteadressenivå (nivå 2 i adresseringen). Meldingen lykkes han altså ikke å svare på.Bergen kommune PLO har samme fagsystem som Tromsø kommune PLO, så innholdet/kodingen i xml'ene skal ikke være ulik fra dem.Jeg har forøvrig sjekket informasjonen som jeg sendte over til Endre 16. desember 2010, og i den tabellen står både overordnet HER og tjenesteadresse HER til oss, så dere har fått det oppgitt fra oss og skulle ha laget adressekit på våre tjenesteadresser til Plenarios adresseregister.  Probelemet er altså todelt: Han har ikke mulighet for å adressere til våre tjenesteadresser, og har ikke mulighet for å svare på meldinger fra oss.
   • Kithvisning i elektroniske meldinger ser feil ut for Helseopplysning til lege og orientering om tjenestetilbud.
slide8

Legge til knapp "dagens notat" for å importere dagens notat i meldinga svar på forespørsel.  

 • Treg innboks arkivert. "Too many variables" ved å aktivere vis arkiverte meldinger.
 • Type avvik" vises i svar på forespørsel - kommer ikke med i meldinger så den kan fjernes
 • Velger "Svar" på forespørsel i innboks. Avbryter deretter svarmeldingen med avbryt knapp. Deretter forsvinner forespørselen fra innboksen. Legen kan ikke velge "arkivert" fordi da henger winmed i flere minutter. Dette burde rettes da leger ofte må avbryte arbeid for å ta seg av hastesaker.
 • Etter å ha sendt PLO meldinger ser vi at Korrespondanseloggen kaller PLO-meldinger for "Henvisning”
 • Etter inst av 2.11 ble lagre-knappene i adresseregistret utgråa. Derfor, når vi skulle legge til meldingspartner-id i kommune edi lista (som hadde falt ut på tromsø kommune etter 2.11) kunne man ikke lagre endringa. Dette problemet har flere legekontor hatt etter 2.11. Gikk inn i sykehus edi og la til manglende avdeling raskere tilbake, lagra den og etter det ble det mulig å lagre endringer i Kommune edi lista også..! Så dette løste seg denne gangen, men er verdt å sjekke.
hvordan g r vi frem
Hvordan går vi frem?
 • Bruk av FUNNKes kompetanseorganisasjon
  • Rådgiving ved oppstart
   • HN-IKT – teknisk
   • Hovedsamarbeidskommuner – organisatorisk/ prosjekt
  • Gjenbruk av hovedsamarbeidskommunes arbeid
  • Teknisk bistand
 • Feil underveis:
  • Meldes løpende til leverandører
  • Løftes nasjonalt
skape kommunikasjon
Skape kommunikasjon
 • Internt i kommune: Mellom helsepersonell og IT
  • Påpeke viktigheta for tverrfaglig samarbeid
  • Skape forståelse for hva EDI er og hvor viktig det er
  • Interkommunal kommunikasjon
   • Dra nytte av andres erfaringer
  • Kommunikasjon mellom HN-IKT og kommunenes IT-kompetanse
 • Sykehus og kommune
  • Forberede sykehus og kommune på meldinger på EDI.
   • Rutiner
   • Adressering etc
drift
Drift
 • HN-IKT vurderer å tilby drift og overvåkning av EDI til kommuner
  • Først: Trenger aksept fra Helse Nord RHF. Skal avklares juridisk.
  • I planleggingsfase
   • Kommunene må si noe om omfanget
    • Kun meldingstjener?
    • Oppgradering og vedlikehold?
     • Programvare
     • Server
     • Klienter
    • Beredskap – kveldstid/ helg?
  • Ønsker tilbakemeldinger
drift1
Drift
 • Mulige løsninger
  • Fjernstyre kommunenes meldingstjener
  • Flytte meldingstjener til HN-IKT
 • Hvordan tilby dette til kommunene?
  • Formell henvendelse fra kommune med ønsket driftsnivå til HN-IKT
  • HN-IKT kan levere tjenestenivå
   • Drift og overvåking av EDI-applikasjon på dagtid
   • Drift av server, klienter, programvare på dagtid
   • Alt 1 eller 2 pluss beredskap
 • Ønsker Narvik som pilot – ser hva som er beste løsning – løsningene må testes