Organisasjon sentrale staber i SiO - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organisasjon sentrale staber i SiO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organisasjon sentrale staber i SiO

play fullscreen
1 / 1
Organisasjon sentrale staber i SiO
157 Views
Download Presentation
jalena
Download Presentation

Organisasjon sentrale staber i SiO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Organisasjon sentrale staber i SiO Administrerende direktør Sjefssekretær Økonomidirektør Direktør Prosjektdirektør Kommunikasjons- direktør Direktør IKT/forr. utv. Konserncontroller Kommunikasjons- avdelingen Avdeling for organisasjon og utvikling Seksj leder IT sjef Avd leder. Lønnings- seksjonen SiO IT Kort- senteret SiO Konsult Regnskaps avdelingen Post/ Sentralbord