lab 3 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lab 3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Lab 3 - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Lab 3. Några slides att repetera inför Lab 3. Medelvärde och effektivvärde. Alla rena växelspänningar har medelvärdet 0. Intressantare är effektivvärdet – det kvadratiska medelvärdet. Labinstrumentet Fluke 45 mäter sant effektivvärde. Medelvärde. Kvadrering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lab 3' - jalena


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lab 3
Lab 3

Några slides att repetera inför Lab 3

William Sandqvist william@kth.se

medelv rde och effektivv rde
Medelvärde och effektivvärde

Alla rena växelspänningar har medelvärdet 0.

Intressantare är effektivvärdet – det kvadratiska medelvärdet.

William Sandqvist william@kth.se

labinstrumentet fluke 45 m ter sant effektivv rde
Labinstrumentet Fluke 45 mäter sant effektivvärde

Medelvärde

Kvadrering

De flesta elektroniska instrument innehåller kretsar för omvand-ling till effektivvärde.

Rotutdragning

Tror Du att omvandlingskretsarna hinner med vid frekvensen 300 kHz? Svar får Du vid Lab 3.

William Sandqvist william@kth.se

slide4
DMM

Fluke 45

Likspänningsmätning.

UDC Likkomponent medelvärde

Växelspänningsmätning.

UACVäxelkomponenteffektivvärde

Sant effektivvärde Samtidigt!

William Sandqvist william@kth.se

ex lik och v xelkomponent 16 1
Ex. Lik- och växelkomponent (16.1)

En spänning har en 50 Hz sinus-formad växelkomponent med effektivvärdet 10 V överlagrad på en 10 V ren likspänning.

Rita spänningen.

a) Umin = ? Umax = ?

William Sandqvist william@kth.se

ex lik och v xelkomponent 16 11
Ex. Lik- och växelkomponent (16.1)

En spänning har en 50 Hz sinus-formad växelkomponent med effektivvärdet 10 V överlagrad på en 10 V ren likspänning.

Rita spänningen.

b) Hur mäter man medelvärdet med en DMM?

Umed = UDC = 10 V

William Sandqvist william@kth.se

ex lik och v xelkomponent 16 12
Ex. Lik- och växelkomponent (16.1)

En spänning har en 50 Hz sinus-formad växelkomponent med effektivvärdet 10 V överlagrad på en 10 V ren likspänning.

Rita spänningen.

c) Hur mäter man växelspännings-komponenten med en DMM?

AC-inställning ger UAC = 10 V

William Sandqvist william@kth.se

ex lik och v xelkomponent 16 13
Ex. Lik- och växelkomponent (16.1)

En spänning har en 50 Hz sinus-formad växelkomponent med effektivvärdet 10 V, överlagrad på en 10 V ren likspänning.

Rita spänningen.

d) Hur mäter/beräknar man spänningens totala effektivvärde med en DMM?

Man trycker på båda knapparna samtidigt

William Sandqvist william@kth.se

n gra kurvformer
Några kurvformer

Crest faktor är ett mått på hur ”extrem” en växelspänning är.Likspänning=1, fyrkantvåg=1, sinus=1,4 triangelvåg=1,7. Musik ligger kring 8 … 10!

William Sandqvist william@kth.se

n gra kurvformer vid laborationen
Några kurvformer vid laborationen

 Ren fyrkantvåg. Effektivvärdet?

 PWM-signal. Medelvärdet?

 Sågtandvåg. Medelvärdet?

William Sandqvist william@kth.se

digitaloscilloskop
Digitaloscilloskop

 Lär dig oscilloskopet steg för steg med Tränings-signaler.

blockdiagram en kanal
Blockdiagram ( en kanal )

 Läs på om Digitaloscilloskop.

ac dc
AC/DC

Den normala inställningen är att oscilloskopet ska vara DC-kopplat – även när man mäter på AC-signaler! AC-kopplat kopplar in en kondensator som blockerar en eventuell lik-komponent. (Detta ger viss fasvridning och viss dämpning av AC-sig-nalen

Antag att Du vill detaljstudera störningar av likspänningsnivån från ett likspänningsaggregat.

DC-kopplat

Likspänning men med störningar.

AC-kopplat med hög förstärkningStörningarna kan nu detaljstuderas.

AC-kopplat

Bara störningarna.

William Sandqvist william@kth.se

automatiska m tningar j mf relse med dmm
Automatiska mätningarjämförelse med DMM

UDCLikkomponent medelvärde

Average-N

AC-RMS-N

DC-RMS-N

UACVäxelkomponenteffektivvärde

UACDCTotalt effektivvärde

funktionsgeneratorn
Funktionsgeneratorn
  • Tryck FREQUENCY, AC eller DC. För varje ytterligare intryckning av knappen markeras en siffra/symbol som kan förändras.
  • Den siffra/symbol som markerats på displayen blinkar.
  • Decimalkommats position kan förändras med knapparna ÷10 eller ×10. Siffervärdet kan ställas in genom att vrida på inställningsratten.

Inställning av frekvens

Tryck på någon av knapparna FREQUENCY för att förbereda frekvensinställning. Välj område med ÷10 eller ×10 om så behövs.Tryck på FREQUENCY upp/ner för att välja siffra. Ställ in siffran med inställningsratten. Upprepa för andra siffror om så behövs.

Val av VågformFörbered valet genom att trycka på någon av knapparna WAVEFORM. Tryck därefter återigen på WAVEFORM ända tills rätt vågform markerats.

William Sandqvist william@kth.se

m tningar med funktionsgeneratorn
Mätningar med funktionsgeneratorn

William Sandqvist william@kth.se