komentar n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Komentar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Komentar - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Komentar. Kalkulator. Prireditev. Kompleksna števila 1. Kompleksna 2. Nizi 1. Nizi 2. Zlivanje nizov. Nizi izpis. Zlivanje nizov. Nizi izpis 2. Dolžina nizov. Spremenljivke. Spreminjanje elementov. Dolžina nizov. Prvi program - fibonacci. Večkratno prirejanje. Bližnjice operatorji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Komentar' - jalena


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program
Program

Izdelaj program, ki prebere dve števili in izpiše njun produkt

 • Program najprej napišemo

File>New

a=input()

b=input()

print a*b

 • Shranimo

File>Save

 • Poženemo

File>Run

linearni program
Linearni program

Izdelaj program, ki prebere dve števili in izpiše njun produkt

a=input("Prvo število:")

b=input("Drugo število:")

print a*b

linearni program1
Linearni program

Izdelaj program, ki prebere vrednost števila A in izpiše njegovo obratno vrednost največ na dve decimalni mesti natančno.

a=input(“Vpiši število:”)

b=100/a

print (b/100.0)

linearni program2
Linearni program

Izdelaj program, ki s pomočjo funkcije sum(seznam), funkcija izračuna vsoto elementov seznama v oklepaju, izpiše vsoto naravnih števil do prebranega števila.

a=input("Vnesi zadnje število:")

print sum(range(1,a+1))

while stavek
While stavek

j = 1

while j <= 12:

print "%d x 12 = %d" % (j, j*12)

j = j + 1

veji e stavek if
Vejišče – stavek if

Izdelaj program, ki prebere število, in izpiše, ali je vpisano število pozitivno ali negativno (manjše od 0).

 • a=input("vnesi število: ")
 • if a<0:
 • print("Število je negativno.")
 • else:
 • print ("Število je pozitivno")
veji e stavek if1
Vejišče – stavek if

Izdelaj program, ki prebere dve števili in izpiše, katero število je večje oziroma, če sta enaki, da sta enaki.

a=input(‘vnesi prvo število: ')

b=input(‘vnesi drugo število: ')

if a>b:

print('1. je večje.')

elif b>a:

print('2. je večje.')

else:

print (‘števili sta enaki')

veji e stavek if2
Vejišče – stavek if

Izdelaj program, ki prebere nek znak in izpiše, ali je prebrani znak velika črka, mala črka ali pa ni črka angleške abecede.

c=input(“Vpiši nek znak:”)

if “a“ <= c <= “z“:

print c+” je mala črka”

elif “A“ <= c <= “Z“:

print c+“ je velika črka“

else:

print c+ “ ni črka“

for primeri1
For primeri

for i in range(1,13):

print "%d x 12 = %d" % (i, i*12)

for c in 'word': print c # izpis po črkah

for word in ('one','word', 'after', 'another'): print word

e for
Še for

myList = [1,2,3,4]

for index in range(len(myList)):

myList[index] += 1

print myList

zanka stavek for
Zanka – stavek for

Kaj izpiše program?

a=input("Vpiši število:")

for n in range(2, a):

for x in range(2, n):

if n % x == 0:

print n, “je”, x, ”x”, n/x

break

else:

print n, ”je praštevilo”

zanka stavek for1
Zanka – stavek for

Dan je seznam ["Janez","Božidar","Andrej"]. Izdelaj program, ki izpiše elemente seznama po abecedi in število znakov v posameznem elementu.

a=["Janez","Božidar","Andrej"]

a.sort()

for x in a:

print x, len(x)

zanka stavek for2
Zanka – stavek for

Izdelaj program, ki prebere število in izpiše vse kvadrate naravnih števil do prebranega števila.

a =input("Vpiši število:")

for x in range(1,a+1):

print x*x

moduli
Moduli
 • Modul je podprogram, ki ga vključimo v glavni program.
 • Lahko ga izdelamo sami ali pa uporabimo standardne module

math – matematične funkcije

datetime – datumske funkcije

winsound – delo z zvoki in glasbo

Tkinter - risanje

uporaba modulov
Uporaba modulov

Izdelaj program, ki prebere število in izpiše njegov kvadratni koren.

from math import sqrt

a = input("Vpiši število:")

print sqrt(a)

from math import *

a = input("Vpiši število:")

print math.sqrt(a)

risanje
Risanje
 • Risbo izdelamo v Pythonu takole:
  • uvozimo Tkinter modul
  • določimo glavni gradnik (okno)
  • določimo risalno površino (canvas)
  • z metodo pack uvrstimo risalno površino v glavni gradnik
  • narišemo risbo
  • postavimo risalno površino na vrh glavnega gradnika
  • z metodo mainloop() narišemo glavni gradnik na zaslonu
risanje1
Risanje

from Tkinter import *

root = Tk()

root.title(“Prazno okno")

# naredimo 500 x 400 pixlovveliko risalno površino

can = Canvas(root, width = 500, height = 400, \

background = "white")

# uvrstimo jo na vrh

can.pack(side = TOP)

# narišemo na zaslon

root.mainloop()

risanje2
Risanje

Narišimo črto

 • from Tkinter import *
 • root = Tk()
 • root.title(“Linija")
 • can = Canvas(root, width = 500, height = 400, background = "white")
 • can.create_line(200,100,300,200, width = 5, fill = "green")
 • can.pack(side = TOP)
 • root.mainloop()
risanje3
Risanje

Narišimo več črt

from Tkinter import *

root = Tk()

root.title(“Linije")

can = Canvas(root, width = 500, height = 400, background = "white")

for a in range(200,300):

can.create_line(a,100,300,200, width = 5, fill = "green")

can.create_line(200,100,300,a, width = 5, fill = "red")

can.create_line(400-a,200,500,a, width = 5, fill = "blue")

can.pack(side = TOP)

root.mainloop()

risanje4
Risanje

lok

create_arc(100, 200, 250, 350, start = 0, extent = 180, fill = “red“, style=“arc”, width=3)

poligon

create_polygon (100, 200, 250, 350, 300,250,width=3, fill = “red")

slide45

Kaj izpiše program.

a=input("a= ")

b=input("b= ")

while a != 0:

a, b = b%a, a

print b

print raw input nekaj napisano
Print raw_input(“Nekaj napisano: ")

resp = raw_input("What's your name? ")

 • Natisnemo, kar smo ujeli:

print "Hi, %s, nice to meet you" % resp

Olajša izpis

slide47
Tipi

multiplier = input(“večkratniki? Izberi število ")

for j in range(1,13):

print "%d x %d = %d" % (j, multiplier, j * multiplier)

multiplier = int(raw_input(" večkratniki? Izberi število "))

for j in range(1,13):

print "%d x %d = %d" % (j, multiplier, j * multiplier)