ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ - ORKABİS - PowerPoint PPT Presentation

jalen
orman genel m d rl orman kadastro b lg s stem orkab s l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ - ORKABİS PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ - ORKABİS

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
10 Views
Download Presentation

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ - ORKABİS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ- ORKABİS ORKABİS NEDİR? Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı’na ait bütün sayısal ve sözel bilgilerin toplandığı online tabanlı arşivdir. Özcan Nihan KOŞAR Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

 2. NEDEN ORKABİS GEREKLİ? • ORKABİS’ten önce Genel Müdürlük ve Taşra Teşkilatı tarafından kullanılan küçüklü büyüklü çok sayıda program bulunmakta idi. • Değişik özellikteki programlara birden fazla kere aynı verinin girişi yapılıyordu. • Artık tek bir programda bütün veriler toplanmıştır. • Bu şekilde kurum içinde çalışan personel tayin, atama, yer değişikliği vb. durumlarda yeni bir sisteme giriş yapmayı öğrenmek yerine aynı sistemi farklı yerlerde kullanmaya devam edecektir. • Bu şekilde kullanıcıların sadece bir program öğrenmesi yeterli olacaktır. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ- ORKABİS Özcan Nihan KOŞAR Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

 3. NEDEN ORKABİS GEREKLİ? • En doğru ve en hızlı veriye en kısa sürede ulaşım için • İstatistiki verilerin en günceline istenildiği zaman ulaşabilmek için • Ormanlık alanlarda yetki alanımızdaki bütün izinlere ait bilgileri görebilmek ve analiz edebilmek için • Orman içi orman dışı alanlar ile statülü alanlar ve kısıtlı alanlar arasındaki etkileşimi görebilmek için ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ- ORKABİS Özcan Nihan KOŞAR Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

 4. NEDEN ORKABİS GEREKLİ? • Genel Müdürlük düzeyinde yapılan ORBİS Projesi kapsamında ORKABİS yerini almış bulunmaktadır. • ORKABİS ileride daha da geliştirilerek, devamlı olarak kullanılacak bir program olmaya devam edecektir. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ- ORKABİS Özcan Nihan KOŞAR Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

 5. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ- ORKABİS ORKABİS İ KİMLER KULLANABİLİR? Şimdilik ORKABİS OGM Merkez ve Taşra Teşkilatında Kadastro ve Mülkiyet Dairesi iş ve işlemleri ile ilgili yetkili olan kurum personelince kullanılabilir. Genel Müdürlüğümüzde ORKABİS in ileride bir kısmının izin sahiplerine mobil imza, e imza veya e devlet şifresi ile ilgili açılma durumu değerlendirilmektedir. Özcan Nihan KOŞAR Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı


 6. ORKABİS TE ŞİFRE GÜVENLİĞİ • Kullanıcı isimleri kişiye özel verilmekte • Yeni kullanıcı taleplerinde taahhüt metninin onaylanması zorunlu • ORKABİS e yapılan veri girişlerinin kimler tarafından tutulduğu belli olduğu için yapılan girişlerden girişi yapan kişi sorumlu • Şifrelerin ve kullanıcı adlarının diğer kişilerce paylaşılmaması gerekli ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ- ORKABİS Özcan Nihan KOŞAR Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

 7. GENEL MÜDÜRLÜK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ- ORKABİS Özcan Nihan KOŞAR Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

 8. Genel Müdürlük veya Başkanlığımız sayfasından sisteme giriş yapıldığında ORKABİS le ilgili güncel bilgilerin bulunduğu bir arayüz sayfası ekrana gelmektedir. • Bu sayfadan sistemle ilgili güncel bilgilere ulaşabilme imkanı bulunmaktadır. Bunun için sisteme giriş yapmadan önce bu sayfada bulunan ikazlardan faydalanılabilir. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ- ORKABİS Özcan Nihan KOŞAR Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

 9. Her bir izin sahibinden sadece bir tane tanımlanmalı. • Birden fazla aynı izin sahibi tanımı var ise bu tanımlamaların sistemden kaldırılması sağlanmalı. • Unutmamalı ki, birden fazla aynı izin sahibinin tanımlanması istatistiki açıdan sorun çıkaracaktır. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ- ORKABİS Özcan Nihan KOŞAR Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

 10. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ- ORKABİS • Detaylı izin sorgulama yapıldığında, ekranda beliren tuşu sadece koordinatı bulunan dosyalarda çıkmaktadır. • Koordinatları girilmeyen dosyalar bu şekilde tespit edilerek girilmesi sağlanmalıdır. Özcan Nihan KOŞAR Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

 11. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ- ORKABİS Detaylı izin sorgulamadan, girişin hangi tanımlı kullanıcı tarafından yapıldığı tespit edilebilmektedir. Özcan Nihan KOŞAR Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

 12. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ- ORKABİS • Bir izne ait bedellerin girişi İzin Detay ekranında bulunan Bedeller sekmesinden yapılmaktadır. Özcan Nihan KOŞAR Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

 13. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ- ORKABİS • Bedeller bölümüne giriş yapıldığında, bir defa alınacak, her yıl alınacak ve GSYGP ye ait bedellerin girişi ayrı ayrı yapılabilmektedir. • KDV girişi ayrı yapılmakta olup, ikinci aşamada gecikme faizinin otomatik hesaplaması yapılabilecektir. Özcan Nihan KOŞAR Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

 14. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ- ORKABİS • ORKABİS te işlem yapılabilecek iki ana başlık vardır. • İzin işlemleri başlığından, izin-dosya girişi ile ilgili iş ve işlemler yapılmaktadır. • Raporlar başlığından sistemden alınabilecek daha önceden kullanım ihtiyacına göre oluşturulmuş raporlara ulaşılabilmektedir. Özcan Nihan KOŞAR Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

 15. RAPORLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ- ORKABİS • Son ödeme tarihi geçen borçlu izinler • Tarihler arası ödeme tablosu • Süresi bitecek izinler • İzin gruplarına göre rapor • Genel rapor(izin bazında) • Genel rapor(işletme bazında) • Tahsil edilmeyen bedeller • Bedel tahsil yüzdesi • Tutanak yılı gelen izinler • Bedelli/Bedelsiz izinler Özcan Nihan KOŞAR Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

 16. Orman Kanununun 16 ncı maddesinde yapılan son düzenleme ile önem kazanan Kısıtlı Alanlar’a ORKABİS Katmanlar dan ulaşılabilmektedir. • Orman sayılan alanlarda talep edilen izinlerin değerlendirilmesi aşamasında talep edilen izin alanının kısıtlı/statülü alan içinde kalıp kalmadığı kontrol edilmelidir. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ- ORKABİS Özcan Nihan KOŞAR Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

 17. TEŞEKKÜRLER Özcan Nihan Koşar Maden İşleri Şube MüdürlüğüMühendisi ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ- ORKABİS Özcan Nihan KOŞAR Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı