m stsk zemn orientovan informa n syst m n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Městský územně orientovaný informační systém

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Městský územně orientovaný informační systém - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Městský územně orientovaný informační systém. __________________________________________________. Jiří Černý Magistrát hlavního města Prahy Nám. F. Kafky 3 , Praha  1    tel: 02 – 36003118 E-Mail: Jiri.Cerny@cityofprague .cz. Obsah příspěvku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Městský územně orientovaný informační systém' - jalen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m stsk zemn orientovan informa n syst m

Městský územně orientovaný informační systém

__________________________________________________

Jiří Černý

Magistrát hlavního města Prahy

Nám. F. Kafky 3, Praha  1   

tel: 02 – 36003118

E-Mail: Jiri.Cerny@cityofprague.cz

Konference ISS 2003

obsah p sp vku
Obsah příspěvku

___________________________________________________

 • Datapro městský Web GIS Praha (WGP)
 • popis jednotlivých GIS aplikací
 • mapové portály pro Intranet, Extranet a Internet MHMP
 • správa datové základny
 • správa systému
 • poskytování geografických vrstev a mapových služeb
 • vývoj aplikací.

Konference ISS 2003

sou asn stav
Současný stav

_________________________________________________

 • MURIS - (ve verzích pro intranet MHMP a pro veřejný Internet)
 • adresní systém (Internet)
 • atlas životního prostředí
 • povodeň 2002
 • cyklotrasy.

Konference ISS 2003

muris
MURIS

_________________________________________________

 • Vlastní řešení SAS (ICZ)
 • uložení dat SDE/Informix
 • jakékoliv úpravy vyžadují programování na zakázku u autorů systému
 • nestandardní GUI, problematické ovládání
 • veškerá aktualizace v rukou autorů systému.

Konference ISS 2003

muris technick mapa
Muris –technická mapa

Konference ISS 2003

adresn syst m
Adresní systém

_________________________________________________

 • Technologie MOIMS firmy ESRI
 • oficiální adresy v Praze
 • pro veřejnost i úředníky MHMP
 • cílem je automatizovaná aktualizace datové základny tému.

Konference ISS 2003

adresn syst m1
Adresní systém

Konference ISS 2003

atlas ivotn ho prost ed
Atlas životního prostředí

____________________________________________________

 • Technologie WebMap Hydrosoft Sirion
 • komplexní informace o životním prostředí v Praze.

Konference ISS 2003

povode 2002
Povodeň 2002

____________________________________________________

 • Technologie Tmapserver firmy TMapy
 • nadstavba nad ArcIMS
 • prezentace skutečných a modelových dat.

Konference ISS 2003

povode 20021
Povodeň 2002

Konference ISS 2003

e en v voj syst mu web gis praha wgp
Řešení – vývoj systému Web GIS Praha (WGP)

____________________________________________________

 • Pracovní skupina MHMP, ÚRM- IMIP
 • řešitelské pracoviště odbor INF MHMP
 • otevřený systém pro další městské subjekty, plná podpora heterogennímu prostředí a otevřeným standardům
 • vypsaná výzva více zájemcům, realizace během letošního a počátkem příštího roku
 • další rozvoj systému bude přístupný dalším firmám respektujícím datová a komunikační rozhraní.

Konference ISS 2003

strategick rozhodnut esri arcims sde oracle
Strategické rozhodnutí – ESRI ArcIMS, SDE, Oracle

____________________________________________________

 • Rozšíření technologií ESRI v městské správě, kvalifikovaní pracovníci na MHMP
 • nativní formáty ESRI, jednotné uložení dat
 • aktualizace a vývoj může probíhat plně pod kontrolou odboru INF MHMP
 • software běží na robustní architektuře SUN/Solaris.

Konference ISS 2003

u ivatel syst mu
Uživatelé systému

____________________________________________________

 • Veřejnost – Internet
 • magistrátní Intranet
 • městský Extranet (městské části, městské organizace).

Konference ISS 2003

pot eby u ivatel z intranetu a extarnetu
Potřeby uživatelů z Intranetu a Extarnetu

____________________________________________________

 • Specializované aplikace pro jednu oblast (informační mapa, katastrální mapa …)
 • univerzální aplikace, náhrada stolního GIS pro většinu úředníků, vlastní mapové kompozice, editace uživatelské vrstvy a alfanumerických dat
 • těžký klient (ArcView, Arc/INFO) pro specialisty, WGP poskytuje data.

Konference ISS 2003

datov z kladna
Datová základna

____________________________________________________

 • klady mapových listů
 • hranice Prahy, městských obvodů, správních obvodů, městských částí, katastrálních území, urbanistických obvodů
 • adresní body
 • budovy
 • bloková mapa parcelní, základní, generalizovaná
 • parcely právní stav a skutečný stav

Konference ISS 2003

datov z kladna pokr
Datová základna – pokr.

____________________________________________________

 • doplňková kresba
 • vnitřní kresba
 • mapové značky
 • místopisné názvy
 • ulice
 • uliční úseky
 • názvy ulic
 • ulice generalizované
 • sledovaná síť komunikací

Konference ISS 2003

datov z kladna pokr1
Datová základna – pokr.

____________________________________________________

 • železniční koleje
 • železniční koleje generalizované
 • železniční stanice
 • hranice dopravních zón
 • cyklistické trasy
 • trasy metra
 • stanice metra
 • cenová mapa Prahy
 • barevné ortofotomapy

Konference ISS 2003

datov z kladna pokr2
Datová základna – pokr.

____________________________________________________

 • vodní plochy
 • vodní toky
 • zátopové čáry
 • stínovaný reliéf
 • vrstevnice
 • biogeografická diferenciace generelu zeleně
 • průzkumová část generelu zeleně

Konference ISS 2003

datov z kladna pokr3
Datová základna – pokr.

____________________________________________________

 • územní systém ekologické stability generelu zeleně
 • chráněná území a ochranná pásma
 • památné stromy
 • přírodní parky
 • významné krajinné prvky
 • spádové oblasti nemocnic
 • sítě.

Konference ISS 2003

internet aplikace pro ve ejnost
Internet - aplikace pro veřejnost

____________________________________________________

 • Veřejná informační mapa
 • územní plán (pouze základní vrstvy)
 • cenová mapa
 • cyklistické trasy.

Konference ISS 2003

internet extranet aplikace pro m stskou spr vu
Internet, Extranet - aplikace pro městskou správu

____________________________________________________

 • Informační mapa s neveřejnými daty
 • územní plán (všechny vrstvy)
 • technická infrastruktura
 • obecný WGP.

Konference ISS 2003

z kladn funkce aplikac
Základní funkce aplikací

____________________________________________________

 • zvětšení/zmenšení zvolené oblasti, návrat k základnímu měřítku
 • posun zobrazené oblasti
 • volbu měřítka
 • rychlý přesun na vybranou oblast prostřednictvím přehledové mapy
 • zobrazení textové či multimediální informace z připojené databáze po klepnutí myší na objekt v mapě

Konference ISS 2003

z kladn funkce pokr
Základní funkce – pokr.

____________________________________________________

 • návrat k předcházející a následující stránce
 • měření vzdálenosti
 • měření plochy vybraného plošného objektu
 • nalezení sousedních objektů
 • zobrazení specifikované obálky kolem vybraného objektu zvětšení/zmenšení zvolené oblasti

Konference ISS 2003

z kladn funkce pokr1
Základní funkce – pokr.

____________________________________________________

 • tisk mapy přizpůsobené konkrétní uživatelské potřebě s volitelnou velikostí
 • kopírování do schránky pro vložení mapy či textu do jiné aplikace
 • volba rozměru mapového okna
 • nápověda.

Konference ISS 2003

vzd len poskytov n vrstev a dal mapov slu by
Vzdálené poskytování vrstev a další mapové služby

____________________________________________________

 • Centrálně spravovaná data pro aplikace v městském Extranetu
 • služby ostatním aplikacím (např. generování mapy), komunikace v XML.

Konference ISS 2003

spr va datov z kladny v voj aplikac
Správa datové základny, vývoj aplikací

____________________________________________________

 • Skripty pro automatizovanou aktualizaci
 • podpora tvorby jednoduchých aplikací
 • vývojové prostředky na serverové straně Java, PHP)
 • klient JavaScript, Java (pro obecný WGP, v Intranetu a Extranetu).

Konference ISS 2003