slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Baron Ruzettelaan 435 8310 BRUGGE 050 37 26 75

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Baron Ruzettelaan 435 8310 BRUGGE 050 37 26 75 - PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on

VICARIAAT ONDERWIJS BISDOM BRUGGE. Baron Ruzettelaan 435 8310 BRUGGE 050 37 26 75. Schooljaar 2013 – 2014 www.kobrugge.be. INLEIDING. Het vicariaat onderwijs bisdom Brugge bestaat uit drie geledingen : De diocesane pedagogische begeleiding (DPB) De diensten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Baron Ruzettelaan 435 8310 BRUGGE 050 37 26 75' - jaimin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
VICARIAAT ONDERWIJS BISDOM BRUGGE

Baron Ruzettelaan 435 8310 BRUGGE

050 37 26 75

Schooljaar 2013 – 2014

www.kobrugge.be

slide2
INLEIDING

Het vicariaat onderwijs bisdom Brugge bestaat uit drie geledingen:

De diocesane pedagogische begeleiding (DPB)

De diensten

De inspecteurs-adviseurs r.-k. godsdienst

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide3
1 DPB Brugge: wie zijn wij?

De DPB is een onderdeel van het VSKO

Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs (Guimardstraat).

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide4
De opdracht is wettelijk bepaald
 • Decreet op inspectie en begeleiding (1991)
 • Decreet op inspectie en begeleiding
 • van de levensbeschouwelijke vakken (1993)
 • Decreet op inspectie en kwaliteitszorg (2009)

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide5
Decreet op kwaliteitszorg (2009)

A. INSPECTIE

 • Controleren van onderwijskwaliteit
 • - alle scholen
 • - alle onderwijsnetten
 • door geregelde schooldoorlichtingen

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide6
Decreet op kwaliteitszorg (2009)

B. PEDAGOGISCHE BEGELEIDING (netgebonden)

 • 1 ondersteunenvan scholen in hun pedagogisch project
 • 2 bevorderenvan onderwijskwaliteit enondersteunenbij
 • de ontwikkeling tot een professionele lerende organisatie :
   • a. netwerkvormingbevorderen en ondersteunen
   • b. leidinggevendenondersteunen
   • c. beroepsbekwaamheidvan personeelsleden ondersteunen
   • d. het beleidsvoerend vermogenvan instellingen versterken
   • de kwaliteitszorg van instellingen ondersteunen
 • 3 scholen ondersteunen en begeleiden bij de opvolging van de doorlichting

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide7
Decreet op kwaliteitszorg (2009)

4onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen

5nascholingsactiviteitenaanreiken en aansturen

6overleggenover onderwijskwaliteit met verscheidene onderwijsactoren

7opvolging en/of aansturen van ondersteuningsinitiatievengeorganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide8
2 Hoe realiseren wij die opdracht?

op vraag

ons aanbod

procesmatig

emancipatorisch

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide9
3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB?
 • ondersteuning in jouw klas
 • ondersteuning in de eigen school
 • schooloverstijgendeondersteuning

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend
3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB?

ondersteunen leraar

klassenbezoek, gesprek …

lesmateriaal

pedagogisch en didactisch

informatie uitwisselen

1 klasgericht

2 schoolgericht

3 schooloverstijgend

ondersteunen (vak)werkgroep

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

1 klasgericht 2 schoolger icht 3 schooloverstijgend
3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB?

ondersteunen schoolorganisatie

eigen schoolprojecten

schoolprioriteiten

aanvangsbegeleiding

pedagogische studiedag

thematische werkgroepen

pastoraal, zorg, ICT …

1 klasgericht

2 schoolgericht

3 schooloverstijgend

opvolging van schooldoorlichting

bemiddeling in conflictsituaties

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

1 klasgericht schoolgericht 3 schooloverstijgend
3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB?

op het niveau van scholengemeenschap

ICT , zorg …

schoolpastoraal

schoolpastoraal

leerlingenbegeleiding

mentoren

schooloverstijgende vakwerkgroepen

1 klasgericht

Schoolgericht

3 schooloverstijgend

op het niveau van ons diocees

vakgebonden stuurgroepen

onderwijswerkplaatsen

ISB, PDO …

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide13
4 Voor wie werken wij
 • Beleidsverantwoordelijken
  • schoolbesturen, CoDi’s, directies
 • Middenkaders
  • beleidsondersteuners, TA’ers, (CO)ZOCO’s …
  • Leraren
  • Ondersteunend personeel
  • administratief en opvoedend personeel
  • Specifieke doelgroepen

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide14
Beleid Vicariaat Onderwijs bisdom Brugge

Vicaris

Filip Debruyne

Directeur

Diensten

Marc Dejonckere

Directeur

begeleiding

Stefaan Misschaert

Coördinator

RKGodsdienst

Jos De Muynck

slide15
Beleid Vicariaat Onderwijs bisdom Brugge

hoofdbegeleiding

directeur

D’Abdij

Geert Buffel

Ward Goudenhooft

Didier Finet

Rik Logghe

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide16
5 Bij wie kun je terecht ?

Voor pedagogische en didactische begeleiding werken wij vooral per niveau.

 • Basisonderwijs
 • Secundair onderwijs
 • Buitengewoon onderwijs
 • Volwassenenonderwijs
 • Hoger onderwijs

bao

so

buo

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide17
Begeleidingsteambasisonderwijs

schoolbegeleiders

domeinbegeleiders

inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide18
SCHOOLBEGELEIDERS ankers voor een regio

Oostkust

Alain Seynhaeve

Mathias Chlarie

St.-Maarten

Petrus & Paulus

St.-Donaas

Marie- Anne Vercruysse

Kathleen Veys

Houtland

St.-Niklaas

Molenland

Stefaan Casier

Ludo Boey

St.-Michiel

J.DePelichy

Hoppeland

OLV.-Van Tuine

St.-Paulus

Philip Catteeuw

Luc Decoene

Groeninge

St.-Jan

Karl Vanhuyse

Iris Bruneel

Marleen Desmet

slide19
DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein

Stefaan Casier

bewegingsopvoeding

Alain Seynhaeve

leren leren en relat.vaardigheden

scholengemeensch. Noord

Luc Decoene

Frans en schrift

Ludo Boey

zorg

Marleen Desmet

wereldoriëntatie

Mathias Chlarie

taalbeleid en Nederlands

Philip Catteeuw

wiskunde en ICT

Karl Vanhuyse

muzische opvoeding, kunst-en cultuureducatie

scholengemeensch. Zuid

slide20
DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein

Marie-Anne Vercruysse

kleuteronderwijs +

2delijnsondersteuning

Oostende, Middelkerke, Lombardsijde, Leffinge

Iris Bruneel

kleuteronderwijs +

2de lijnsondersteuning

Menen, Nieuwpoort,

De Panne, Oostduinkerke, Koksijde

Veerle Noppe

2delijnsondersteuning

Kortrijk Roeselare

Kathleen Veys

2de lijnsondersteuning

Brugge

Carmino Bohez

pastoraal

Rik Depré

pastoraal en identiteit

slide21
Inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst

Jos De Muynck

coördinator

Mieke Desmet

Sabien Lagrain

Francis De Westelinck

slide22
Begeleidingsteamsecundair onderwijs

domein- en/of vakbegeleiders

schoolbegeleiders

inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide23
Economie, handel,

geschiedenis

humane wetenschappen,

pav, personenzorg

Talen

Muzisch-creatieve vakken

Nijverheid

Wiskunde, informatica,

wetenschappen

Domeinbegeleiders

Domein- en/of vakbegeleiders

Marc Dejonckere

economie-handel

Luk Van Canneyt

humane wetenschappen

Hendrik Despiegelaere

humane wetenschappen

Johan Vankeersbilck

geschiedenis

Jan Bonne

pav

slide24
Economie, handel,

geschiedenis

humane wetenschappen,

pav, personenzorg

Talen

Muzisch-creatieve vakken

Nijverheid

Wiskunde, informatica,

wetenschappen

Domeinbegeleiders

Domein- en/of vakbegeleiders

Karine Willocx

verpleegkunde

Ronny Vanoosthuyse

personenzorg

Cathérine Vandommele

huishoudkunde

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide25
Domein- en/of vakbegeleiders

Barbara Axters

Nederlands NOORD

Marieke Decock

Nederlands ZUID

Economie, handel, geschiedenis

humane wetenschappen,

pav, personenzorg

Talen

Muzisch-creatieve vakken

Nijverheid

Wiskunde, informatica,

wetenschappen

Jan De Waele

Frans NOORD

Domeinbegeleiders

Bert Vandenberghe

Frans ZUID

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide26
Johan Delbaere

Engels

Chris Decock

Duits

Marc George

Latijn en Grieks

Domein- en/of vakbegeleiders

Economie, handel, geschiedenis

humane wetenschappen,

pav, personenzorg

Talen

Muzisch-creatieve vakken

Nijverheid

Wiskunde, informatica,

wetenschappen

Domeinbegeleiders

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide27
Els Bilcke

plastische opvoeding

beeldende vorming

Domein- en/of vakbegeleiders

Economie, handel, geschiedenis

humane wetenschappen,

pav, personenzorg

Ann Casier

muzikale opvoeding

Talen

Muzisch-creatieve

vakken

Johan Vankeersbilck

esthetica

Nijverheid

Wiskunde, informatica,

wetenschappen

Isabelle Tack

mode

Domeinbegeleiders

Pascale Muylaert

sport

lichamelijke opvoeding

slide28
Patrick Goes

elektriciteit

elektronica

Stef Grimonprez

Techniek

Hout bouw

Daniël Haeve

mechanica

Domein- en/of vakbegeleiders

Economie, handel, geschiedenis

humane wetenschappen,

pav, personenzorg

Talen

Muzisch-creatieve vakken

Nijverheid

Wiskunde, informatica,

wetenschappen

Domeinbegeleiders

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide29
Domein- en/of vakbegeleiders

Lies Van de Wege

wiskunde OOSTEN

Economie, handel, geschiedenis

humane wetensch., pav,

personenzorg,

Geert Delaleeuw

wiskunde WESTEN

Talen

Muzisch-creatieve vakken

Nijverheid

Wiskunde, informatica,

wetenschappen

David Vromant

informatica

Domeinbegeleiders

An Callemeyn

aardrijkskunde

mavo, toerisme

slide30
An Quaghebeur

biologie

Dirk Vansteenkiste

Fysica

wetenschappelijk werk

Peter Willems

chemie

Domein- en/of vakbegeleiders

Economie, handel, geschiedenis

humane wetensch., pav,

personenzorg,

Talen

Muzisch-creatieve vakken

Nijverheid

Wiskunde, informatica,

wetenschappen

Domeinbegeleiders

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide31
Domein- en/of vakbegeleiders

Patrick Ameye

voeding, hotel

Economie, handel, geschiedenis

humane wetensch., pav,

personenzorg,

Ils Aerts

land- en tuinbouw

Talen

Muzisch-creatieve vakken

Isabelle Tack

kleding, textiel, mode

Nijverheid

Wiskunde, informatica,

wetenschappen

Lieve Van der Spiegel

lichaamsverzorging

Domeinbegeleiders

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide32
SCHOOLBEGELEIDERS

22

Oostkust

31

Houtland

30

Molenland

33

J.De Pelichy

28

Groeninge

HildeBouckaert

klankbord voor de directie/het directieteam

Wim Simoens

Luc Beelprez

24

Veurne-Westkust

Luk Van Canneyt

Jan Bonne

25

Hoppeland

26

OLV.-Van Tuine

Hendrik Despiegelaere

inhoud

23

Petrus & Paulus

20

St.Maarten

21

St.-Donaas

32

St.-Michiel

St.-Paulus

29

27

St.-Jan

slide33
22

Oostkust

24

Veurne-Westkust

31

Houtland

30

Molenland

33

J.De Pelichy

25

Hoppeland

26

OLV.-Van Tuine

28

Groeninge

Jan Bonne

Centra Leren en Werken

Geert Verstrynge

Volwassenenond.

Luk Van Canneyt

Begeleider OP

DirkDebuysere

Directeur

Eekhoutcentrum

inhoud

23

Petrus & Paulus

20

St.Maarten

21

St.-Donaas

32

St.-Michiel

29

St.-Paulus

27

St.-Jan

slide34
begeleiders pastoraal en identiteit (SO)

ondersteunen

het christelijk opvoedingsproject

en pastorale groepen

Carmino Bohez

Rik Depré

inspecteurs-adviseur rooms-katholieke godsdienst

combineren

een inspectie- en begeleidings-taak

Francis Jacobs en Marijke Vanhoutte (SO)

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide35
Begeleidingsteam

buitengewoon onderwijs (BuO)

Buitengewoon basisonderwijs (BuBaO)

Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)

 • 3 niveaus: kleuter, basis, secundair
 • 8 types in functie van zorgvraag
 • 4 opleidingsvormen in functie van finaliteit
 • Geïntegreerd onderwijs (GON)
 • Ondersteuning in ASS

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide36
Begeleidingsteam

buitengewoon onderwijs (BuO)

Geert Buffel

Hoofdbegeleider BuO

(BuBaO en BuSO)

Hans Buyle

Schoolbegeleider

(BuBaO en BuSO)

Noël Devriendt

BGV OV3 begeleider (BuSO)

Thea Carbonez

Begeleider paramedici

Floor Tempelaere

Begeleider ASS

(BuBaO en BuSO)

slide37
begeleiders pastoraal en identiteit (BuBaO BuSO)

ondersteunen

het christelijk opvoedingsproject

en pastorale groepen

Carmino Bohez

Rik Depré

inspecteurs-adviseur rooms-katholieke godsdienst

combineren

een inspectie- en begeleidings-taak

Mieke Desmet (BuBaO)

Francis Jacobs en Marijke Vanhoutte (BuSO)

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

slide38
DPB:
 • advies
 • begeleiding
 • ondersteuning

Wij duimen voor een

prima samenwerking!

vicariaat onderwijs bisdom Brugge

ad