Zabezpečovací technika - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zabezpečovací technika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zabezpečovací technika

play fullscreen
1 / 20
Zabezpečovací technika
172 Views
Download Presentation
jaimie
Download Presentation

Zabezpečovací technika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zabezpečovací technika 1. Drátová ústředna JA-63K, Systémová klávesnice JA-60E, Venkovní siréna OS-360A/365A Josef Bardoň Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada – Zabezpečení, řízení a ovládání budov, DUM č. 12

 2. Obsah Ústředna všeobecně Technická data Popis ústředny Popis konektorů Popis svorek Příklady zapojení Ověření znalostí Použitá literatura

 3. Ústředna - všeobecně Ústředna je „mozkem“ celého systému. Přijímá a vyhodnocuje veškeré signály z detektorů a ovládacích zařízení. Po zpracování vstupního signálu provede na základě naprogramování patřičnou reakci. Pomocí ovládacích prvků umožňuje nastavení a ovládání celého EZS. Slouží jako zdroj napájení komponentů při drátovém zapojení. Umožňuje připojit nejen detektory EZS, ale i EPS. Ústředny dělíme na drátové, bezdrátové a hybridní. Zpět

 4. Technická data Zpět

 5. Popis ústředny Místo a konektor pro připojení rádiového modulu JA-65R Místo pro telefonní modul, nebo GSM komunikátor Základní deska JA-63K Síťový zdroj Záložní akumulátor Síťová pojistka Konektor digitální sběrnice Zpět

 6. Popis konektorů Konektor pro připojení rádiového modulu JA 63-R Konektor pro připojení komunikátoru JA-65X, nebo JA-60GSM Signalizace provozu Konektor pro propojení s vnitřní kabeláží ústředny Zpět

 7. Popis svorek 1, 2, 3, 4 – svorky digitální sběrnice pro připojení klávesnice JA-60E pomocí sdělovacího kabelu. AC 20V – přívod napájení ze síťového zdroje L1, L2, L3, L4 –vstupní svorky smyček COM – společná svorka pro vyvážení vstupních smyček NO – spínací kontakt výstupního poplachového relé NC – rozpínací kontakt výstupního poplachového relé C – pohyblivý kontakt výstupního poplachového relé SIR – výstup pro sirénu PGX – nastavitelná výstupní svorka (spíná na GND) PGY – volitelná výstupní svorka (spíná na GND) +U – výstup zálohovaného napájecího napětí GND – společný mínus pól napájecího napětí Zpět

 8. Systémová klávesnice JA-60E • Klávesnice umožňuje ovládat a programovat zabezpečovací ústřednu v plném rozsahu tak, jak popisuje manuál příslušné ústředny. • Pro ovládání ústředny mohou být užity příkazy F1 až F0 tak jak je uvedeno v návodu k ústředně. Klávesnice JA-60E má k dispozici 4 speciální klávesy. Tyto klávesy reagují při stisku, který je delší než 0,2 sekundy: Význam symbolů u signálek: poplach sabotáž porucha baterie zajištění objektu (jako F1) částečné zajištění objektu (jako F2) otevření dveří (jako F3) ovládání pod nátlakem (jako F7 + kód) problikne při bezdrátové komunikaci zajištěno napájení Zpět

 9. Propojení systémové klávesnice JA-60E s ústřednou JA-63K Zpět

 10. Venkovní siréna OS-360A/365A • Nejlepší umístění sirény: • nepřístupné, ale viditelné místo, • ochrana před přímým deštěm, • co nejlepší šíření zvuku do prostoru, • aby byla z dálky dobře vidět světelná signalizace Zpět

 11. Funkce sirény Odpojení napájecího napětí. Odpojením napětí se siréna aktivuje. Současně se rozbliká také její blikač. Po zpětném připojení napájecího napětí se houkání ukončí se zpožděním 3 s. Blikač bliká dle nastavení propojky FLASH. Při trvalém odpojení napájení je houkání ukončeno automaticky po 5 minutách. Blikání trvá 30 minut od okamžiku odpojení napájení. Aktivace svorky SIR. Dojde k rozhoukání sirény bez aktivace blikače. Houkání je ukončeno okamžitě po deaktivaci svorky. Siréna houká maximálně 5 minut. Aktivace svorky FLA. Dojde k rozblikání blikače sirény. Podle stavu propojky FLASH je blikání ukončeno okamžitě po zklidnění svorky nebo 30 minut po ukončení poplachu. Změny na svorce ARM. Při připojení svorky ARM na GND siréna jednou blikne a jednou krátce houkne (zajištění systému). Při odpojení svorky ARM od GND siréna blikne a dvakrát krátce houkne (odjištění systému). Klidový stav. Pokud je propojka OK v poloze ON, svorky SIR a FLA jsou zklidněny, napájecí napětí a akumulátor sirény jsou v pořádku, pak siréna blikne každých 45 s. Je-li propojka OK v poloze OFF, je tato indikace vypnuta. Po zapnutí napájení (na svorku 12V) siréna po třech sekundách problikne a je možné ji testovat. Poté je nutné prověřit, zda siréna reaguje na aktivaci podle nastavení propojek na desce. Zpět

 12. Elektronika sirény konektor elektroakustického měniče tamper utržení sirény 4 LED diody blikače konektor NiCd aku tamper horního víka nastavovací propojky Zpět svorkovnice

 13. Připojení sirény k ústředně OS-365A JA-63K Zpět

 14. 1. příklad zapojení Zpět

 15. 2. příklad zapojení

 16. 3. příklad zapojení

 17. 4. příklad zapojení Zpět

 18. Ověření znalostí Zpět

 19. Ověření znalostí Zpět

 20. POUŽITÁ LITERATURA MORAVEC, Jan. JABLOTRON ALARMS A.S.,. ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM JA-63K „PROFI“: Uživatelský manuál [pdf]. Jablonec nad Nisou: JABLOTRON ALARMS a.s., 2004, 16 s. [cit. 2012-10-11]. Dostupné z: http://www.jabloshop.cz/index.php?route=product/product/download&download_id=87&product_id=149 MORAVEC, Jan. JABLOTRON ALARMS A.S.,. Systémová klávesnice JA-60E: Uživatelský manuál [pdf]. Jablonec nad Nisou: JABLOTRON ALARMS a.s., 2011, 2 s. [cit. 2012-10-11]. Dostupné z: http://www.jablotron.com/DownloadHandler.aspx?method=GetFileDownload&fileID=199&DontParse=true MORAVEC, Jan. JABLOTRON ALARMS A.S.,. Venkovní siréna OS-360A/365A: Uživatelský manuál [pdf]. Jablonec nad Nisou: JABLOTRON ALARMS a.s., 2011, 2 s. [cit. 2012-10-11]. Dostupné z: http://www.230vac.cz/os-36xa_cz_mgz52102.pdf Zpět