LAMAPROM - PowerPoint PPT Presentation

lamaprom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LAMAPROM PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 7
LAMAPROM
103 Views
Download Presentation
jaimie
Download Presentation

LAMAPROM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LAMAPROM Munkaerő-piaci fejlesztés a szlovén-magyar határtérségben Razvoj trga dela na slovensko-madžarskem obmejnem območju Labour Market Promotion

  2. LAMAPROM – osnovne informacije o projektu Vodilni partner: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - ZMVA Projektni partnerji: Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit. Kft. – ZMTÜ Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Regionalna Razvojna Agencija Mura d.o.o – RRA MURA Regionalni sklad dela za Pomurje - RSDP Trajanje projekta: 1.7.2011 – 30.6.2014 Območje izvajanja: Županija Zala, Županija Vas, Pomurje

  3. LAMAPROM – cilji projekta Splošni cilj: Vzpostavitev sistema za storitve na področju zaposlovanja in usposabljanja ciljnih skupin ter vzpostavitev učinkovitega sodelovanja, ki bo prispevalo k izboljšanju življenjskih in zaposlitvenih možnosti kot tudi izboljšale konkurenčnost partnerskih regij.

  4. LAMAPROM – posebni cilji Pomoč pri vključevanju težje zaposljivih delojemalcev s pomočjo usposabljanj in interaktivnega vključevanja ciljnih skupin Stopnjevanje aktivnosti delodajalcev za blažitev težav pri zaposlovanju Usposabljanje delodajalcev, priprava le-teh na realizacijo ukrepov za učinkovito zaposlovanje Predstavitev informacij o možnostih zaposlovanje s pomočjo sodobnih informacijskih tehnologij Ohranjanje poseljenosti partnerskih regij s pomočjo mrež sodelovanja Raziskava o novi generaciji iskalcev zaposlitve v povezavi s trajnostnim razvojem partnerskih regij.

  5. LAMAPROM – ciljne skupine Mladi iskalci prve zaposlitve in mladi inovatorji Brezposelni v partnerskih regijah, iskalci zaposlitve, poseben poudarek je na težje zaposljivih ciljnih skupinah Mikro, majhna in srednje velika podjetja iz partnerskih regij Lokalne skupnosti, izobraževalne ustanove in ostale regijske institucije

  6. LAMAPROM - aktivnosti • Koordinacija in vodenje projekta • Vzpostavitev virtualnega kompetenčnega centra za zaposlovanje • Analiza položaja brezposelnih in iskalcev zaposlitve, iskanje rešitev za reševanje problematike • Trendi ponudbe in povpraševanja po delovni sili, dolgoročno načrtovanje potreb, priprava delodajalcev in delojemalcev

  7. LAMAPROM - aktivnosti • Priprava 2 pilotnih projektov za lažje zaposlovanje in iskanje zaposlitev • Vzpostavitev mreže mladih perspektivnih kadrov in njihova vključitev v razvojne procese regije • Komunikacija in diseminacija