m ngfaldsarbete externt och internt fokus
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mångfaldsarbete – externt och internt fokus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Mångfaldsarbete – externt och internt fokus - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Mångfaldsarbete – externt och internt fokus. Statliga myndigheter ska, med höga krav på rättsäkerhet, ge god och likvärdig service till alla medborgare och företag. Service och bemötande ska vara fritt från diskriminering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mångfaldsarbete – externt och internt fokus' - jaime-merrill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m ngfaldsarbete externt och internt fokus
Mångfaldsarbete – externt och internt fokus

Statliga myndigheter ska, med höga krav på rättsäkerhet, ge god och likvärdig service till alla medborgare och företag.

Service och bemötande ska vara fritt från diskriminering.

Den etniska och kulturella mångfalden skall öka på alla nivåer inom statsförvaltning.

De statliga arbetsplatserna skall vara fria från diskriminering och fördomar.

vervas uppf ljningsmodell f r verksamhets integrerat m ngfaldsarbete
Vervas uppföljningsmodell för verksamhets-integrerat mångfaldsarbete
 • Externt fokus
  • Kartläggning och nulägesanalys
  • Styrning av mångfaldsarbetet
  • Genomförande av insatser/åtgärder
  • Uppföljning och måluppfyllelse
 • Internt fokus
  • Kartläggning och nulägesanalys
  • Styrning av mångfaldsarbetet
  • Genomförande av insatser/åtgärder
  • Uppföljning och måluppfyllelse
kartl ggning och nul gesanalys
Kartläggning och nulägesanalys
 • Ta reda på medborgare och företags behov, krav och önskemål
 • Mät efterfrågan
 • Analysera och mät i verksamhetens kärnprocesser
 • Analysera och förstå styrningen

(mål och mätsystem)

 • Analysera och förstå ett system
1 medborgarnas f retagens behov krav och nskem l
1. Medborgarnas/företagens behov, krav och önskemål
 • Vi tror att vi vet medborgarnas behov, krav o önskemål
 • Intervjuer, fokusgrupper m.m. visar att vi ofta har fel
2 m ta efterfr gan
2. Mäta efterfrågan

Efterfrågan(demand) består av:

 • Uttalade behov, krav och anspråk
 • Förfrågningar, synpunkter och klagomål
 • Felhandlingar, misstag etc.,

dvs allt som föranleder kunden att ta kontakt,

eller som leder till ett felbeteende från kunden.

Efterfrågan mäts i de punkter vi möter kunden.

tv slags efterfr gan
Två slags efterfrågan:
 • Verklig efterfrågan (Value demand) = sådan efterfrågan vi vill ha.
 • Onödig efterfrågan (Failure demand) = sådan efterfrågan som beror på att vi underlåtit att göra något eller har gjort något fel ur kundens perspektiv.
slide7
3. Analysera och mäta i kärnprocesserna

Så som verksamheten STYRS = funktionsbaserat (vertikalt)

Så som verksamheten BEDRIVS och VÄRDE skapas = i processer (horisontellt)

analys och m tning i processen
Analys och mätning i processen

Tre av fyra som drabbas av höftledsbrott är kvinnor. En studie visar att endast en av tio äldre kvinnor med bruten höftled fick smärtlindring i ambulansen jämfört med fyra av tio män. Det visade sig att ambulansvården var inriktad på trafikolyckor och manliga hjärtinfarkter trots att det framförallt är äldre kvinnor som åker ambulans.

/SOU 2007:15/

analys och m tning i processen1
Analys och mätning i processen

En studie av F-kassans rehabilitering visar att läkare vid F-kassan fattar skilda beslut för liknande problem/symptom beroende på om det gäller en kvinna eller man. Det dröjer längre tid för kvinnorna än för männen innan de beviljas rehabiliteringsåtgärder. Kvinnor beviljas kortare perioder av studier och arbetsträning än män. Den genomsnittliga kostnaden för F-kassans insatser var knappt 35 tkr för kvinnor och 113 tkr för män. Studien visar att männen i större utsträckning än kvinnorna lyckades förbättra sin arbetsförmåga.

/SOU 2007:15/

4 analysera och f rst styrningen m l och m tsystem
4. Analysera och förstå styrningen (Mål och mätsystem)

Mål för AMV:

70 % av alla som går arbetsmarknadsutbildning ska ha arbete inom 90 dagar.

kriminalv rden tv styrsystem
Kriminalvården: två styrsystem?

Regeringens politik

Politik

Reglerings-brev

Intern planering

Års-redovisning

Intern upp- följning

Minska återfall

Säker och kostnads-effektiv förvaring

Den operativa verksamheten

slide12
Transportpolitikens 6:e delmål:Ett jämställt transportsystem som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. /

”När det sjätte delmålet översätts till strategier, kundprogram och verksamhetsplaner tenderar variablerna kvinnor och män att suddas ut ju närmare den operativa verksamheten det kommer.”

/Att styra mot jämställdhetsmål. Eva Wittbom/

slide13
Styr- och ledningsfilosofi

System

S Y S T E M F A K T O R E R

Struktur/ Regler/ Mål/mät- Info- IT- Kompetens,

arbets-. proce- system system system kultur

org.durer

Brukare/Kund

Processens effektivitet

och duglighet

Process

5. Analysera och förstå system

systemfel g r somalier passiva
Systemfel gör somalier passiva

Ca 28 % av somalier i arbetsför ålder i Sverige har jobb mot ca 60 % i USA.

Till stor del breror det på ett systemfel hävdar Benny Carlson, docent i ekonomisk historia som studerat de senaste 10 årens utveckling.

I Sverige organiseras allt av offentliganställda svenskar. Detta i kombination med socialförsäkringssystem och andra regelverk har gjort att få somalier är självförsörjande.

slide15
Publikationer på www.verva.se
 • Uppföljningsmodell för strategiskt, verksamhets-integrerat arbete med etnisk och kulturell mångfald (Verva 2006:06)
 • Styrning för ökad effektivitet

(Verva-rapport 2007:12. Endast som pdf-fil)

ad