kuinka kuvata materiaalin puristuvuutta tabletin kehityksen optimoimiseksi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kuinka kuvata materiaalin puristuvuutta tabletin kehityksen optimoimiseksi ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Kuinka kuvata materiaalin puristuvuutta tabletin kehityksen optimoimiseksi ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Kuinka kuvata materiaalin puristuvuutta tabletin kehityksen optimoimiseksi ?. Laura Yrjänäinen 10.12.2001 Perustuu konferenssitiivistelmään: C.M.D. Gabaude, P. Sellappan, J.C. Gautier, Ph. Saudemon, D. Chulia: How to characterize material compressibility to optimize tablet development ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kuinka kuvata materiaalin puristuvuutta tabletin kehityksen optimoimiseksi ?' - jaime-gilmore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kuinka kuvata materiaalin puristuvuutta tabletin kehityksen optimoimiseksi

Kuinka kuvata materiaalin puristuvuutta tabletin kehityksen optimoimiseksi ?

Laura Yrjänäinen 10.12.2001

Perustuu konferenssitiivistelmään:

C.M.D. Gabaude, P. Sellappan, J.C. Gautier, Ph. Saudemon, D. Chulia: How to characterize material compressibility to optimize tablet development ?

Proc. 3rd World Meeting APV/APGI,Berlin, 3/6 April 2000

johdanto
Johdanto
 • Farmaseuttisessa teollisuudessa yleisin keino jauheiden puristuvuuden karakterisoimiseksi on mitata tablettien murtolujuuden kehittymistä puristuspaineen kanssa
 • Nyt haluttiin tarkastella muitakin parametrejä, jotta saataisiin parempi ymmärtämys tabletin mekaanisista ominaisuuksista, parannettaisiin aineiden karakterisointia ja formulaatioiden optimointia
tutkimuksen vaiheet
Tutkimuksen vaiheet
 • 1. Vaihe : Jauhekerroksen reaktio puristuspaineeseen tallennetaan ja puristusenergiat lasketaan
 • 2. Vaihe: Eri puristuspaineissa puristetut tabletit rikotaan ja lasketaan tabletin rikkomiseen tarvittava työ sekä yhdistetään se vastaavaan kokonaispuristustyöhön.
materiaalit
Materiaalit
 • 2 lääkeainetta: DS1 ja DS2
 • DS2 käsiteltiin erilaisilla kiteytystekniikoilla ja saatiin DS2 C ja DS2 S, jotka eroavat toisistaan partikkelien fyysisten ominaisuuksien suhteen
 • 4 apuainetta: vedetön laktoosi, laktoosimonohydraatti, tärkkelys ja mikrokiteinen selluloosa
menetelm t
Menetelmät
 • Puristus suoritettiin yksiakselisella puristimella (Lloyd LR 30K) käyttäen useita puristuspaineita (50 Mpa - 300 Mpa)
 • Tuloksista laskettiin spesifinen kokonaispuristustyö WNCS (J/g)
 • Murtamiskokeessa tabletti hajotettiin 2 teräslevyn välissä, joiden nopeus oli vakio
 • Murtamiskoe tehtiin kussakin puristuspaineessa tehdyille tableteille ja tuloksista laskettiin murtamiseen vaadittava työ WRTS (J/g)
tulokset
Tulokset
 • Jotta mahdollisimman alhaisella puristuspaineella saataisiin kovia tabletteja, aineiden pitäisi tehokkaasti kyetä muuttamaan paine energiaksi ja edelleen energia koheesioksi
 • Kokonaispuristustyö WNCS voidaan laskea yhtälöllä: WNCS = SP-NCS * 10-2 + WNCS0 jossa SP-NCS on materiaalin herkkyys käytetylle paineelle ja WNCS0 on sisäinen työ
taulukko 1 w ncs ja k ytetyn paineen lineaarisen riippuvuuden parametrit
Taulukko 1. WNCS ja käytetyn paineen lineaarisen riippuvuuden parametrit
 • AINE WNCS SP-NCS r2
 • MCC 12,7 7,15 0,9454
 • Tärkkelys 5,03 5,82 0,9552
 • Vedetön laktoosi 0,43 8,17 0,998
 • Laktoosimono-
 • hydraatti 0,15 6,12 0,9996
 • DS1 0,68 14,41 1
 • DS2 S 1,03 10,19 0,9999
 • DS2 C 0,02 6,68 0,9937
tulokset jatkoa
Tulokset, jatkoa
 • Jos aineen WNCS0- arvo on yli 5 niin tarvittava kokonaistyö on korkea kun puristetaan alhaisella paineella, esim. tärkkelys ja MCC
 • Jos aineen WNCS0- arvo on alle 5 niin SP-NCS- arvon pitäisi olla yli 10, jotta keskinkertaisella paineella saataisiin korkea energia, esim. DS1 ja DS2
 • Aineita, joilla WNCS0- arvo on alle 5 ja SP-NCS- arvo on alle 10, on vaikea puristaa
tulokset jatkoa1
Tulokset, jatkoa
 • Murtamistyö WRTS on parempi parametri tabletin koheesion arvioinnissa
 • WRTS on lineaarisesti korreloitunut WNCS:n kanssa käytetyllä painealueella
 • Taulukko 2. WNCS ja WRTS :n lineaarisen riippuvuuden parametrit
 • AINE MCC Tärkkelys LAH LMH DS1 DS2 C DS2 S Cef 123,4 7,1 4,6 3,0 2,0 2,7 3,3 r2 0,9799 0,9963 0,9968 1 1 0,8962 0,9927
tulokset jatkoa2
Tulokset, jatkoa
 • Kokonaispuristustyön määrä, joka muuttuu koheesioksi, riippuu aineesta
 • Se voidaan kvantifioida käyttämällä tehokkuusvakiota Ceff
 • Kun Ceff on yli 10 niin energian muuttuminen koheesioksi on tehokkaampaa
johtop t kset
Johtopäätökset
 • Käytetyllä menetelmällä voitiin kvantifioida helposti ja erillään molemmat puristusvaiheet eli käytetyn paineen muuttaminen kokonaispuristustyöksi ja tämän energian muuttaminen koossapysyviksi sidoksiksi
 • Prosessi voidaan jakaa em.vaiheisiin hyvin varhain lääkeaineen kehitysvaiheessa
johtop t kset jatkoa
Johtopäätökset, jatkoa
 • Menetelmä mahdollistaa molempien vaiheiden erillisen optimoinnin yhdistämällä toisiaan täydentäviä apuaineita
 • Uusien parametrien ansiosta tieto aineiden ominaisuuksista lisääntyy, mikä mahdollistaa erojen huomaamisen samanlaisten aineiden välillä
johtop t kset jatkoa1
Johtopäätökset, jatkoa
 • Menetelmä on validoitu teollisuudessa valmiille rakeille, joista puristetaan tabletteja
 • Kuitenkin menetelmä täytyy validoida jokaiselle tutkittavalle formulaatiolle erikseen
ad