Opplevelsesnæringene
Download
1 / 11

Opplevelsesnæringene - PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

Opplevelsesnæringene. På vei mot et regionalt forankret, flerfaglig forskningsprogram…. Seminar Tindved Kulturhage, Verdal 17.04.07. Onarheim/ Farstad/ Almås. Utgangspunkt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opplevelsesnæringene' - jaime-britt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Opplevelsesnæringene

På vei mot et regionalt forankret, flerfaglig forskningsprogram…

Seminar Tindved Kulturhage,

Verdal 17.04.07

Onarheim/ Farstad/ Almås


Utgangspunkt
Utgangspunkt

 • Opplevelsesnæringenes betydning vil antagelig stadig øke: Forskningsbasert kunnskap og undervisning kan bidra til konstruktiv utvikling

 • NTNU har gode forutsetninger til ta tak i sentrale problemstillinger, ikke minst på grunn av stor bredde i fagmiljøene

 • Etablering av et tverrfaglig forskningsprogram


Forel pig posisjonering 1
Foreløpig posisjonering (1)

 • Målformuleringer:

  • At NTNU i samarbeid med sentrale aktører i regionen skal bli faglig ledende på opplevelsesnæringer i Norge, og også markere seg i internasjonal sammenheng

  • At forskningen skal utgjøre et solid bidrag i satsningen på opplevelsesnæringer i Trøndelagsregionen, i form av en regionalt forankret og kommersielt relevant kompetanse


Forel pig posisjonering 2
Foreløpig posisjonering (2)

 • Utgangspunkt i opplevelser

 • Virksomheter hvor det å tilby opplevelser er selve forretningsideen og eksistensgrunnlaget

 • Størst vekt på stedsbundne opplevelsestilbud

 • Videre avgrensning/posisjonering vil bli diskutert

  • Arbeidskonferanse ved NTNU 10.05.07

  • Større konferanse høsten 2007


Ulike former for kunnskap
Ulike former for kunnskap

 • 1. Instrumentell kunnskap

  • Entydige mål og kriterier, standardiserte undersøkelser, nyttefokus

  • Systematisk forbedring av strategier og virkemidler

 • 2. Kritisk kunnskap

  • Stille spørsmål ved mål og virkemidler, problematiserende strategi

  • Skape endring gjennom å utfordre og diskutere

 • 3. Fortolkende kunnskap

  • Nyansert blikk på praksis, eksplorerende tilnærming

  • Åpne for utvikling gjennom dialog, innsikt og forståelse

 • …en god balanse mellom disse er viktig!


Festivalsosiologi
Festivalsosiologi

 • Notat: ”Invitasjon til festivalsosiologi” (Svein Hammer)

  • Prosjekt 1: Forholdet mellom festivalen (det midlertidige) og hverdagslivet (det varige)…

  • Prosjekt 2: Samspillet mellom kulturuttrykk, sosialt liv og materiell innramming…

  • Prosjekt 3: Festivalen som sosialt møtepunkt og økonomisk arena…

 • Trøndernes festivaler/festivalenes Trøndelag: Hva sier det om oss og hva gjør det med oss?


Fyrene langs norskekysten
Fyrene langs norskekysten

 • Fra offentlig kommunikasjonssystem til opplevingsarena (1656-2006)

 • Kystverket, Riksantikvaren, Norsk fyrhistorisk forening, kommuner, organisasjoner, lag og privatpersoner

 • Undersøke og beskrive forutsetningene og utfordringene for konverteringen av de ulike fyrene

  • Beliggenhet, klima, adgang, bygning(er), individuelle særpreg

  • Samarbeid med og mellom ulike aktører i forhold til ny bruk

  • Utfordre og styrke bærekraftig utvikling for å ivareta en viktig del av kystens kulturarv


Tr ndersk matordbok 1
Trøndersk matordbok (1)

 • ”Sterk kost. Trøndermat med noko attåt”

 • Norsk ordbok, NTNU, Fylke og kommuner, organisasjoner, instanser, lag og privatpersoner

 • Finne og fremje kunnskap om trøndersk matkultur, etter tradisjon og for framtida…

  • ord (namn) for mat og drikke av lokale råvarer eller på lokalt vis (sakte mat, kortreist mat)

  • bilde (lokale omgjevnader, serveringsstader, dekketøy)

  • reiskapar og oppskrifter

  • servering og bordskikk, året rundt, helg og kvardag

  • mat i litteraturen, bildekunsten, musikken


Tr ndersk matordbok 2
Trøndersk matordbok (2)

 • Med støtte fra og til lokalmiljøet i Trøndelag, med fokus på gleden ved god mat i godt lag, og for produksjon av lokale produkt:

  • Fylke (landbrukskontor), kommune, organisasjonar, lag, (bondekvinner, bygdekvinner, fiskarlag, andre lag), privat næring (gard, serveringsstad, produk­sjonsbedrift), skuler

 • Første steg mot et nasjonalt verk?


Andre mulige prosjekt
Andre (mulige) prosjekt…

 • Kultur er den nye maten: Om hvordan silda, grauten og flatbrødet blir fin mat og fjøskaren blir kulturarbeider

 • Nettspillenes sosial funksjon: Prøving av bestemorhypotesen om spillenes asosialisering

 • Idretten som (potensiell) opplevelsesnæring

 • Hvordan kan den halte kan lære den blinde å gå? Om hvordan kulturell kompetanse og kommersielt relevans kan finne hverandre