d2275.rotary.no - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
d2275.rotary.no PowerPoint Presentation
Download Presentation
d2275.rotary.no

play fullscreen
1 / 9
d2275.rotary.no
115 Views
Download Presentation
jaguar
Download Presentation

d2275.rotary.no

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. http://d2275.rotary.no • HOVEDMENY • Hjem • Opplæring • Mål • Mål og status • Websider 2275 • Smart på web • Tips • Sosial medier • Demowebwiz • Brukerveiledning • Utfordringen PETSNord-Norge – D2275 QualityHotel Saga, Tromsø 17.-18. mars 2012

  2. http://d2275.rotary.no • HOVEDMENY • Hjem • Opplæring • Mål • Mål og status • Websider 2275 • Smart på web • Tips • Sosial medier • Demowebwiz • Brukerveiledning • Utfordringen • Kommunikasjon/PR • Tore Jørgen Slettahjell – komitéleder • Jan Moslet – webredaktørog DICO • Arve Brenne – Statistikkansvarlig • www.d2275.rotary.nowww.facebook.com/rd2275 • Månedsbrevet sendes ut via registrerte e-postadresser

  3. http://d2275.rotary.no • HOVEDMENY • Hjem • Opplæring • Mål • Mål og status • Websider 2275 • Smart på web • Tips • Sosial medier • Demowebwiz • Brukerveiledning • Utfordringen • Kommunikasjon/PR • Medlemsnett, websider og sosiale medier • Bruk av IT-verktøyene i Rotary • Mål og status web

  4. http://d2275.rotary.no • HOVEDMENY • Hjem • Opplæring • Mål • Mål og status • Websider 2275 • Smart på web • Tips • Sosial medier • Demowebwiz • Brukerveiledning • Utfordringen • Kommunikasjon/PR • Omdømmeundersøkelse utført i 2010 – ligger på distriktetswebside: (http://d2275.rotary.no) • Rotaryoppfattes som- en lukket klubb- mannsdominert- kvinnefiendtlig klubb • Mange vet ikke noe om Rotary

  5. http://d2275.rotary.no • HOVEDMENY • Hjem • Opplæring • Mål • Mål og status • Websider 2275 • Smart på web • Tips • Sosial medier • Demowebwiz • Brukerveiledning • Utfordringen Kommunikasjon/PR SYNLIGGJØRING OPPDATERTE WEBSIDER

  6. Websider i distrikt 2275 • HOVEDMENY • Hjem • Opplæring • Mål • Mål og status • Websider 2275 • Smart på web • Tips • Sosial medier • Demowebwiz • Brukerveiledning • Utfordringen MÅL: Alle klubber med egen webside innen 31.12.2012!!! Distriktet kan biståmed gode råd og evt. opplæring. Lag linker fra/til websider, facebooksider, twitter osv. Ta kontakt om du har spørsmål!

  7. Websider i distrikt 2275 • HOVEDMENY • Hjem • Opplæring • Mål • Mål og status • Websider 2275 • Smart på web • Tips • Sosial medier • Demowebwiz • Brukerveiledning • Utfordringen STATUS: Ca 80-90% av klubbene har nå egen webside,- kjempeviktig å få websidene oppdatert!!! Minimum informasjon er Møteprogram Møte sted og tid Kontaktinfo LYKKE TIL MED SYNLIGGJØRINGENAV DIN ROTARYKLUBB

  8. Takk for meg!

  9. Klubboversikt PETS Tromsø • Alta RK – NY NORFOWEB • Bodø Mørkved RK egenweb • Bodø Sentrum RK – president Unni Olsen, sekr. Torkel Johnsen • Bodø Øst RK OK • Finnsnes RK gml. NORFO web • Harstad Syd RK OK • Lofoten Vestvågøy RK – president Gisle Christoffersen • Rana RK egenweb • Tromsø Syd RK – president Kjell Skog og sekr. Magne Johnsen • Tromsø Øst RK – egenweb • Øksnes RK – president Finn Steen 11 klubber, 4 mangler webside