ydych chi n gallu ateb cwestiynau n gywir n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ydych chi’n gallu ateb cwestiynau’n gywir? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ydych chi’n gallu ateb cwestiynau’n gywir?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Ydych chi’n gallu ateb cwestiynau’n gywir? - PowerPoint PPT Presentation

jagger
122 Views
Download Presentation

Ydych chi’n gallu ateb cwestiynau’n gywir?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ydych chi’n gallu ateb cwestiynau’n gywir? Do Oes Oedd Ydy Ydw

  2. Wyt ti….? Ydw, rydw i…. Nac ydw, dydw i ddim… x

  3. Ydy….? Ydy, mae o/hi/y…. Nac ydy, dydy o/hi ddim.. x

  4. Wyt ti wedi….?(Gorffennol) Do, rydw i wedi…. Naddo, nid ydw i … x

  5. Oes gen ti….? Oes, mae gen i…… Nac oes, does gen i ddim… x

  6. Oedd y....? Oedd, roedd…. Nac oedd, doedd dim… x

  7. Fyddi di….? Byddaf, mi fydda i… Na fyddaf, fydda i ddim… x

  8. Atebwch y cwestiynau hyn yn gywir: 1. Ydy hi’n braf heddiw? 2.Oes gen ti anifail anwes? 3. Wyt ti wedi gwneud dy waith cartref? 4. Oedd hi’n bwrw glaw ddoe? 5. Gerddaist ti i’r ysgol? 6. Wyt ti’n gwrando? 7. Fyddi di yn yr ysgol yfory? 8.Wyt ti wedi gorffen?

  9. Tasg Ymestynnol: Ysgrifennwch sgwrs rhwng dau ffrind ar eu ffordd adref ar eu dydd cyntaf yn yr ysgol uwchradd. Bydd angen i chi gynnwys pob un o’r cwestiynau sydd wedi eu hymarfer gan eu hateb yn gywir!